Kadir Gecesi En Hayırlı Gecedir  Kadir Gecesinin Önemi

Kadir Gecesi Önemi Nedir?

Peygamber efendimiz (s.a.v)  daha önceki  ümmetlerden bin sene cihad eden insanları düşünüp, benim ümmetimin ömrü kısadır, az ibadet ederler diye üzülünce, Allah’u Teala,  (Kadir gecesi senin ümmetinindir)  buyurup Habibinin  klabini frahlandırdı.

Kadir  gecesi,  her Ramazan ayında gelir. Kadir gecesi önemli kılan ise Kuran-ı Kerim’in ilk o gece indirlmeye başlanmasındandır.

Kadir Gecesini Önemli Kılan ise Kuran-ı Kerim’in  ilk o gece  indirilmeye başlanmasındandır.

Buyuk Kadir Gecesi 1587 (2)

Kadir Gecesi, İslam inancına göre  Kur’an,  Allah tarafından Cebrail aracılığıyla Muhammed’ evahyedilmeye  başlandığı gece. Kur’an’da bin aydan  daha hayırlı olduğu   vahyedilmiştir.

Sözlükte kadir   (kadr)   kelimesi   ”hüküm,  şeref,  güç,  yüçelik”   gibi anlamlara gelir. Dini literatürde ise “leyletü’l-Kadr”  İslamisohbet

Şeklinde Kur’an-ı Kerim’in indirildiği gecenin adı olarak kullanılır. Aynı adı taşıyan 97. sure bu gecenin fazileti
Hakkında nazil olmuştur.

Surede Kur’an’ın Kadir gecesinde indirildiği ve sözü edilen gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilir.
Allah’ın insanlara peygamberler vasıtasıyla son hitabı ve nihai mesajı olan  Kur’an’ı indirmesi insanlığın
hidayetinde bir dönüm noktası teşkil ettiği için bu olayın gerçekleştiği gece özel bir anlam taşır.

Kadir gecesinin  önemine işaret eden bir hadiste, önceki ümmetlerin uzun ömürlü olmaları sebebiyle fazla sevap kazanma   imkanına sahip bulunmalarına karşılık müslümanlara   Kadir gecesinin verildiği belirtilir (el-Muvatta’,n “İ’tikaf”, 15)
Kadir suresinde bildirildiğine göre bu gecede Allah’ın izniyle mekeler ve Cebrail yeryüzüne iner ve gece
boyunca yeryüzüne barış ve esenlik hakim olur.

Kadr suresinde verilen bilgiler, Kur’an’ın ramazan ayında (el-Bakara 2/185) ve bütün hikmetli işlerin
kararlaştırıldığı mübarek bir gecede (ed-Duhan 44-3-4) indirildiğine dair ayetlerle birlikte ele alındığında Kadir
gecesinin ramazan ayı içinde bulunduğu sonucu ortaya çıkar.

İslam  alemi, Ramazan ayının içerisine ayının içeriisinde yer alan kadir gecesi’ni merakla bekliyor. Müslümanlar  bu gecede  dualar  okuyarak, namazlar kılarak  ve bol bol ibadet edecek

Bu gecenin daha çok ramazanın son on veya yedi  günündeki tekli gecelerde aranması gerektiğine dair hadisler (Buhari, “Fazlü leyleti’l-Kadr”, 2-3; Müslim, “Şıyam”, 205-220)  gecenin tesbitiyle ilgili bazı ipuçları vermektedir. Bu hususta sahabeden gelen rivayetlerde en  çok ramazanın   27.gecesi öne çıkıyorsa da  (Müslim, “Şalatü’l-müsafirin”, 179-180, “Şıyam”, 220-221; Ebu Davud,  “Şehru Ramazan”,   2, 6;   Tirmizi,   ”Şavm”,  72) bu rivayetler ihtilaflı olduğundan kesinlik ifade etmemektedir.

Bazı  nakillerde Hz. Peygmber’in Kadir gecesinin vaktini haber vermeye teşebbüs ettiği, ancak o sırada bir konuda
anlaşmazlığa düşen iki sahabinin Resulullah’a başvurması üzerine buna fırsat bulamadığı, daha sonra da
konunun zihninden silindiği bildirilir (Buhari,”Fazlü leyleti’l-Kadr”, 4; Müslim, “Şıyam”, 217: Darimi , “Şavm”,56)
Kadir gecesinin kesin olarak belirlenmemesinin hikmeti üzerinde duran alimler, bu durumun gecenin feyzinden istifade etmek için daha uygun olduğunu söylemişlerdir. İslamisohbet

Zira Kadir gecesinin bildirilmesi halinde müslümanlar  sadece o geceyi ihya etmekle yetinebilirlerdi. Halbuki kısmi belirsizlik sayesinde müminlerin Kadir gecesi  ümidiyle bütün ramazan gecelerini ibadet şuuru içerisinde geçirmeleri söz konusudur. Ayrıca Kadir gecesinin  bildirilmemesi yoluyla müslümanların bilerek ona saygısızlık göstermeleri veya tazimde aşırıya kaçmaları  önlenmiş olur (Zemahşeri, IV, 273; Fahreddin er-Razi, XXXII, 28-29).
Kadir gecesi özel ibadet ve duaları, bunlarla ilgili donanımları, teşrifat ve merasimleriyle Osmanlı toplum
hayatında zengin bir gelenek oluşturmuştur.

0x0 2019 Kadir Gecesi Resimli Mesajlari En Guzel Kisa Ve Anlami Kadir Gecesi Mesajlari Sozleri Burada 1559250201777 (1)

Kuran-ı Kerim İnmeye Başladı

Kadir  gecesi’inde Hz.Muhammed’e  peygamberliğ  tebliğ edildi  ve Kuran-ı Kerim inmeye başladı.

Ramazan  her gecesinin Kadir gecesi niyetiyle ihya edilmesi  ve insanların  ibadete teşvik  edilmesi amacıyla bu gecenin, ramazanın kaçıncı günü oldugunu özel olarak söylenemdi.

Ramazanla başlayan hatimlerin Kadir gecesinden önce tamamlanması ve o gece duasının yapılmasına dikkat edilmiş, değişik camilerde hafızlar ve duahanlar  tarafından sanatkarane ifadelerle duada bulunma adet haline gelmiştir.

Kadir Gecemiz mübarek olsun.

Bu günlerin feyzi üzerimize, rahmeti geçmişimize,  bereketi,  evimize,   Nuru Ahiretimiiz, sıcaklığı  yuvamıza  dolsun.

O gece boyunca melekler,  Rabbimizn izniyle  ölü olanlara  bölük bölük  inerler;   her çeşit  barış  huzzur, saadet ve güven taşirlar. ta şafak  sökünceye dek! .  Bu  mübarek  Kadir Gecesinde  Allah dualarımızı kabul etsin. Esenlik  ve güvenliğin  kainata yayıldığı, rahmet  ve  lütufların bolca sunuldugu  Kadir Gecemiz  mübarek olsun

Bu mübarek  gecenin  bereketinden  nasiplenmek  umuduyla  Kadir Gecemiz mübarek olsun.

Kadir gecesinde ne oldu?

Aynı adı taşıyan 97.süre   bu gecenin fazileti hakkında nazil olmuştur. Sürede Kuran-ın Kadir gecesinde indirildiği ve sözü edien gecenin bin aydan daha hayırlı olduğunu belirtir.Kadir gecesi bilindiği gibi Kuran-ı Kerim’in indiirilmeye başlandığı gecedir. peygamberimiz Hz.Muhammed’e Hira dağında Kuran-ı Kerim’in ilk ayeti o kutsal gecede inmiştir.

 

İslami sohbet platformu olarak Kadir Gecesi En Hayırlı Gecedir  Kadir Gecesinin Önemi

konulu makalemizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir başka makalede görüşmek dileğiyle,

Selam ve dua ile

 

Genel
Kadir Gecesi En Hayırlı Gecedir  Kadir Gecesinin Önemi Kadir Gecesi Önemi Nedir? Peygamber efendimiz (s.a.v)  daha önceki  ümmetlerden bin sene cihad eden insanları düşünüp, benim ümmetimin ömrü kısadır, az ibadet ederler diye üzülünce, Allah'u Teala,  (Kadir gecesi senin ümmetinindir)  buyurup Habibinin  klabini frahlandırdı. Kadir  gecesi,  her Ramazan ayında gelir. Kadir gecesi önemli...