Aişe Bint Ebu Bekir

Hz. Aişe (r.a) Kimdir?

Hz. Aişe İslami kaynaklara göre Peygamber efendimiz (s.a.v)’e peygamberlik geltikten 4 yıl sonra 614 yılında Mekke’de doğmuştur. Peygamber efendimiz (s.a.v)’e Hz. Aişe (r.a)’ın eşi olduğu melekler tarafından rüyasında söylenmiştir. Hz. Aişe İslam halifelerinden biri olan Hz. Ebubekir’in kızıdır. Hz. Aişe tıpkı peygamberimiz gibi Kureyş kabilesindendir. Hz. Aişe’nin annesi Ümmü Rüman hanımdır. Ümmü Rüman hanım Peygamber Efendimizin hürmet ve saygı gösterdiği hanımlardan biridir. İslamisohbet

Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) ile Medine’ye hiçret ettikten 2 yıl sonra evlenmiştir. Peygamber efendimiz’in evlenmiş olduğu en genç eşidir. Hz. Aişe (r.a) peygamber efendimizin üçüncü eşidir. Hz. Aişe Medine’ye küçücük bir eve gelin gelmiştir.

Mescid” Nebi’ye gelin gelmiştir. Hz.Aişe küçük yaşlardan itibaren peygamber efendimiz’in sohbetlerini ve fetvalarını dinleme imkanı bulmuştur. Oldukça zeki bir hanımefendi ve güzel konuşma kabiliyeti ile bilinirdi. Hafızası son derecede kuvvetli idi. Bu özelliklerinden ötürü Hz. Aişe (R.a) peygamber efendimizin her zaman takdirini kazanmıştır.

Hz. Aişe peygamber efendimizin en sevdiği eşlerinden biridir.

Onunla konuşmaktan onun sorularına cevap vermekten hiçbir zaman bıkmamış ve aksine bundan büyük zevk almıştır. Hz. Aişe peygamber efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) ile yaklaşık olarak 8 yıl evli kalmıştır. Hz. Aişe her gece namaz kılardı. Çoğu zaman ise oruç tutardı.

İffet sahibi bir hanımefendi idi. Hz. Aişe (r.a) öksüz ve yetimlere bakardı. Onların ihtiyaçlarını karşılar ve onları eğitirdi. Daha sonra ise onlara uygun bir eş bulup evlendirirdi. Hz Aişe sahabeler arasında en çok hadis bilen kişiydi. 2 binin üzerinde hadil bildiği bilinmektedir.

Hz. Aişe (r.a) Kur’an-ı Kerim’i bütün incelikleri ile bilen ve tefsir eden kişiydi, hayatı boyuunca Kur’an-ı Kerim’i okumuş ve her daim hatim etmiştir. Ensap ilmi ile de yakından ilgili idi. Yaşamı boyunca. İslamisohbet

İslamiyet’i herkese öğretmiş ve çoğu talebesi bulunmuş bir hanımefendi idi. Ayrıca fıkıh ilminin kurucularındandır. Peygamber efendimiz vefat ettikden sonra 47 yıl daha yaşamıştır. Daha sonra ise tıpkı Peygamber efendimiz (s.a.v) gibi 63 yaşında Medine’de vefat etmiştir. Hz. Aişe (r.a)’in pek çok sözü bulunmaktadır. İşte o sözlerinden bazıları; “Resullulah bakire olarak yalnızca benimle evlendi. Onun ilk bakire eşi benim.

Ayrıca annesi ve babası da muhacir olan tek eşi yine benim. Cenab_ı Allah benim suçsuzluğumun üzerine ayet indirmiştir” “Hz. Muhammed (s.a.v) ile aynı kaptan gusul abdesti alırdık. O bana ben ona yoğun bir sevgi beslerdik. O hasta olunca ben tedavi ederdim. Her anında yanında olurdum. Benim odamda vefat etmiştir.” “Anam babam sana feda olsun ya resulallah” “Gerçek bir Müslüman’da asla şu iki şey bulunmaz; Cimrilik ve Kötü ahlak.” “Çömert insan Allah’ın   cennetine yakın, cehennemine ise uzak olan kimsedir. Cimri insan ise Allah’ın cehennemine yakın, cennetine ise uzak olan kimsedir.”

” İnsan kalbi güzel aklah ile doluysa dudaklarından da o ahlakı dökülür.” Aişe annemiz nasıl biriydi? Hz. Aişe annemiz, kitaba isim olduğu gibi her açıdan mümtaz bir kadındı. Hayatı boyunca Efendimizin gözlerinin içine bakmış ve ona sadık bir eş ve talebe olmaya çalışmıştı. Pek çok konuda söz söyleyebilecek bilgi birikimi olan bilge ve entelektüel bir insandı. İnandığı değerlere taklidi değil tahkiki olarak inanırdı.

Aişe annemiz de peşini takip etti. Kendisi şöyle anlatıyor: “Beni bir kıskançlık aldı. Diğer hanımlarının yanına gidecek sandım. Bende arkasından çıktım ve takip ettim. Rasulullah (s.a.v) Bakiu’l-Garkad kabristanlığına vardı ve orada yatan ashabına dua etmeye başladı. Ben yaptığımdan utanarak kendi kendime: “Anam Babam sana feda olsun ya Rasulallah! Sen Rabbi’nin rızası peşindesin. İslamisohbet

Ben ise nefsimle meşgulüm.” Diyerek geri döndüm.

Bir müddet geçince Rasulullah (s.a.v) eve geldi. Durumu kendisine aynen naklettim. Bana: “Ya Aişe! Allah Rasulu’nün sana haksızlık yapacağını mı sandın? buyurdu. Sonra benden: “Ya Aişe! Bu gece rabbime ibadetle meşgul olabilmem için bana müsaade eder misin?” diye izin istedi. Ben de: “Anam Babam sana feda olsun. Elbette.” dedim. Bunun üzerine kendini ibadete verdi.

Bütün geceyi tazarrü ve niyazla geçirdi.

Ne güzel bir eğitim.  Ne yüçe bir terbiye. Ne üstün ahlak hatasını, kusurunu, hasedini, kinini,kibrini, yüzüne vurmadan, ortaya dökmeden terbiye edebilmek. onu rahmet ve muhabbet ışınlarıyla tedavi etmek. Şefkat nazarlarıyla eğitmek .

Karşısındakine değer vererek onu elde etmek. İzin istiyerek onun gönlünü fethetmek. ve bütün hayatında bu yüçe ahlah ile hak yolunda devam etme. Rabbimiz hak yolda karşımıza çıkacak engelleri bu yüçe ahlakla aşabilmeyi bizlere de nasib eylesin. Amin.

İslami sohbet platformu olarak  Hz. Aişe (r.a) Kimdir Aişe Bint Ebu Bekir  konulu makalemizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir başka makalede görüşmek dileğiyle,

Selam ve dua ile

 

 

https://www.islamisohbetci.com/wp-content/uploads/2021/05/unnamed.jpghttps://www.islamisohbetci.com/wp-content/uploads/2021/05/unnamed-300x273.jpgGenel
Aişe Bint Ebu Bekir Hz. Aişe (r.a) Kimdir? Hz. Aişe İslami kaynaklara göre Peygamber efendimiz (s.a.v)'e peygamberlik geltikten 4 yıl sonra 614 yılında Mekke'de doğmuştur. Peygamber efendimiz (s.a.v)'e Hz. Aişe (r.a)'ın eşi olduğu melekler tarafından rüyasında söylenmiştir. Hz. Aişe İslam halifelerinden biri olan Hz. Ebubekir'in kızıdır. Hz. Aişe tıpkı peygamberimiz gibi...