Konu Başlıkları

İstiklal ve Tarih Fikri

Kklllllllp

İstiklal ve Tarih Fikri islami sohbet

Ahlakın dinden ayrı olduğunu ileri sürenler, Mehafetullah (Allah korkusu) ve ahiret fikrini kaldırmaya çalışanlar,  İslam ahlakın müeyyide kuvveti olmak üzere Tarih  Fikrini ileri sürüyorlar.

Diyorlar ki; insanları ahlak kanunlarına riayet ettirecek ve amme menfaati için çalıştıracak olan müeyyide gücü,

Tarih korkusu” dur. Tarih korkusu taşımayan insanlar, umumun Menfaatına, ne vatan sevgisi ve ne de millet sevgisiyle çalışmıyorlar: hepsini şahsi Menfaata vasıta ediyorlar. Bu gibilerin cemiyetteki varlığı yok edici ve tüketici olmaktan başka bir şeye yaramıyor.İslami sohbet sitesi . Gerçekte cemiyetlerin bağlantısı olan mukaddesatı ve ruhların bir vehim ve hayal olduğunu sananlar, ahiret fikrini takl iden “Tarih korkusu” gibi bir takım vicdani kuruntu meydana getirmeye çalışıyorlar.

Halbuki ruhun bekasına sonsuzluğuna ve ahiret sorumluluğuna inanmadıktan sonra, tarih korkusunun hiç bir manası ve önemi yoktur.

Tarih korkusu denilen şey; madde ile ruhun, ruhanilik ile cismaniliğin ayrı ayrı birer vücud olduklarını söyleyen islamiyet (ikicilik) taraftarlarının kabul ettikleri ruhani dirilmeden başka bir şey değil gibidir.

Buna göre, ahiret ve ruhun sonsuzluğu gerçeği kabul edilmedikçe, tarih korkusu denilen müeyyide bir vehim ve h ayalden ibaret kalır.

Mukaddesat ve vazifeye imanı olmayan bir insan nasıl olur da, yalnız tarih korkusu ile ahlaki kanunlara riayetkar olur?

Nasıl olur da, nefsani heves ve menfaatinin peşinde dolaşmayı kendisi için bir gaye olarak kabul etmez?

Her halde bu, diğer müeyyidelerden (yaptırma güçlerinden) daha zayıf bir şeydir. Binaenaleyh “Tarih korkusu” da ahlak, kanunları bozmak için bir müeyyide olamaz. İslamisohbetci.com

Selam ve Dua ile

İstiklal ve Tarih Fikri

EzeLGenelİslami Sohbet
İstiklal ve Tarih Fikri Ahlakın dinden ayrı olduğunu ileri sürenler, Mehafetullah (Allah korkusu) ve ahiret fikrini kaldırmaya çalışanlar,  İslam ahlakın müeyyide kuvveti olmak üzere Tarih  Fikrini ileri sürüyorlar. Diyorlar ki; insanları ahlak kanunlarına riayet ettirecek ve amme menfaati için çalıştıracak olan müeyyide gücü, Tarih korkusu' dur. Tarih korkusu taşımayan insanlar, umumun Menfaatına,...