İnsanlara Değer Vermek Neden Önemlidir?

Allah’ın İnsanlara verdiği Değer /Kuran

İnsana insan olduğu için  değer vermek.  Doğru olanı yapmak, insan ilişkisine güvenerek başlamaktır

İnsan yaratılışı itibariyle varlıkların en şereflisi ve en güzelidir. Her şeyi yoktan var eden Yüce Allah, hiçbir varlıkta bulunmayan özellik ve yetenekleri, bir lütuf olarak insanoğluna vermiştir.  Ayrıca varlıkların bir çoğu yine onun hizmetine sunulmuştur.      islami  sohbet

Deger Vermek Ile Ilgili Sozler

Allah’ın İnsana Verdiği Değer

Yüce Rabbimiz, bu kadar nimet ve imkan verdiği insandan, iman, ibadet bulunmasına ve güzel ahlaka sahip olmasına bağlıdır.

Çünkü insanların Allah katında en değerli ve en üstün olanlarını, Hacurat Suresi’nin 13.ayeti şöyle açıklamakladır: “Ey insanlar! Doğrusu biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık ve birbirinizle tanışmanız için sizi kavimlere ve kabilelere ayırdık. Muhakkak ki Allah katında en değerli ve en üstün olanınız, ondan en çok korkanınızdır. Şüphesiz Allah (her şeyi) bilir, (ve her şeyden) haberdardır.”

Şüphesiz insana verilen bunca değerin, bunca kabileylerin bir sebebi olmalıydı.

Kainatta hiçbir şeyi boşuna yaratmamış olan Alalh Azze ve Celle’nin bunca önem verdiği, ruhundan üflendiği, melekleri secde ettirdiği,
akıl-ilim-irade verdiği, kainattaki birçok canlıyı-cansızı kendisine musahhar kıldığı bu varlığa ne gibi bir görev yüklediğini yine yüce kitabımızdan öğreniyoruz.

Yüce dinimiz İslam’ın temel açamlarından biri ,canı korumaktır.

Bu hususta birçok emir ve yasaklar vardır. Müslüman olmak, bir anlamda insan hayatını güvence altına almak demektir. Yüce dinimiz İslam genel anlamda eza,cefa,işkence, ve zulmü de canı korumak için yasaklanmıştır.

Kuran-ı kerim de : Allah zalimleri sevmez” (4) ayeti kerimesi zalimlerin yüce Allah’ın sesvgisine nail olamayacaklarını ifade buyurmuştur. cana kıyan kimse kul hakkını ihlal etmiş olur.

İnsana değer vermek, onun yaratılış üzere yaşamasını temin etmek ve doğuştan kazandığı hakları gözetmekle olur. Bu hakların dayanağı, temel ihtiyaçlarının giderilmesini temin edecek ve dünya imtihanını. yolculuğunu hakkaniyetle geçireceği bir vasatın oluşturulmasıdır.

Demek ki insanlar Hz. Adem ile Havva’dan çoğalmaları itibariyle eşittirler.

İnsan sevgisi olmayabilir ama insanlık mutlaka olmalıdır, onu diger canli ve cansızlardan ayırır

İnsanlık ile karıştırlmamsı gereken bir olgudur. yani

İslami sohbet platformu olarak  olarak İnsanlara Değer Vermek Neden Önemlidir?  adlı konum sonuna geldik başka konuda buluşmak üzere..

Selam Ve Dua İLe

EzeLGenel
İnsanlara Değer Vermek Neden Önemlidir? Allah'ın İnsanlara verdiği Değer /Kuran İnsana insan olduğu için  değer vermek.  Doğru olanı yapmak, insan ilişkisine güvenerek başlamaktır İnsan yaratılışı itibariyle varlıkların en şereflisi ve en güzelidir. Her şeyi yoktan var eden Yüce Allah, hiçbir varlıkta bulunmayan özellik ve yetenekleri, bir lütuf olarak insanoğluna vermiştir.  Ayrıca varlıkların...