Hasta Namazı  Namazla İlgili Bazı Meseleler

Namaz İslam dininde önemli bir ibadet olduğu için, olağan durumlarda kılınmasına özen gösterildiği gibi, olağan dışı durumlarda çoğu zaman terkine müsamaha edilmemiş, bunun yerine, olağan dışı durumun mahiyetine ve ağırlığına göre, namaz kılışta bazı kolaylıklar sağlanmış ve böylece her gün namaz ibadeti vasıtasıyla yüce Rab ile bağlantı kurma imkanı devam ettirilmiştir. islami  sohbet

Hastalıkta  Namaz Nasıl Kılınır?

İslam kolaylık dinidir. Kimseye gücünün yeteceğinden fazlası yüklenmez. Hastalara ibadetler konusunda güçlerinin yeteceği ölçüde kolaylıklar getirilmiştir.

Namaz sadece oturarak ve yatarak kılınmayacak kadar ağır hasta olunduğunda kazaya bırakılır. K,i, sağlığına tekrar kavuştuğunda hem farz hem de kaza namazını kılar. Bunun dışında uzun bir süre ayakta kalamayan hastalar oturarak ve gözleri ile ima yoluyla namaz kılabilir.

Hasta Namazi Nasil Kilar 174055 M (1)

Hasta Namazı

Bir hasta, gücüne göre namaz kılmakla hükümlü olur. Mesela ayakta durmaya gücü yetmeyen veya ayakta durması hastalığının uzamasına veya artmasına sebep olacağı anlaşılan bir hasta, oturarak namazını kılar,

Oturmaya da gücü yetmezse, duruma göre yani üzerine veya arkası üstüne yatarak ima ile namazını kılabilir.

Bu kolaylığı delili şu hadise dayanır: Basur hastalığı olan (İmran İbn Husayn (R.a)’ın, ) namazı nasıl kulacağını sorması üzerine Allah Rasulü (S.a.s) şöyle buyurmuştur: “Ayakta kıl, eğer buna gücün yetmezse oturarak, yine gücün yetmezse yaslanarak kıl.” (1)

Normal Rukü ve secde yapma imkanı bulunmayınca namaz ima ile kılınır. İma namazda rükü ve secdeye işaret olmak üzere başı eğmektir. Bu, ayakta yapılabileceği gibi oturarak, yanı veya sırtı üstü yatarak da yapılabilir.

Hastalık ve yolculukta genel olarak meşakkat ve sıkıntı bulunduğu için bu durumlar, bedeni ibadetlerden özellikle

namaz ve oruçta bir hafifletme, kolaylaştırma sebebi sayılmıştır.

Taat, takata göre olduğundan, yani buyruğun yerine getirilmesi kişinin gücü ölçüsünde olduğundan hastanın namazı kendi gücüne göre belirleneksiklik ve kolaylığa izin verilmiştir.

Bu itibarla mesela kıyam, nazamazın önemli bir hükmü olduğu halde ayakta duramayan veya zorlukla duran kimseler nasıl mümkün ve kolay ise o şekilde oturarak kılabilirler.

Oturarak dahi kılamayan, yani bu durumda rükü ve secde etmekten aciz olan kimse, imkana göre durarak veya oturarak veya yatarak ima (başıyla, hatta bazı müçtehidlere göre gözüyle işaret) eder.

Tabiatiyle aslolan şekillerin korunması değil, özün yani Allah’la kurulan ilahi bağlantının sürdürülmesi olduğundan. Olağan dışı durumlarda kişi, her zaman olması gereken bir borç haline getirmeden, kendi durumuna uygun bir şekilde yerine getirmeye çalışmalıdır.

Hasta bir şekilde farz namazı kılmaya güç yetirememişse, aklı başında olduğu sürece geçirdiği namazları beşten çok değilse, sağlığına kavuştuğu zaman kaza eder.

Sağlığına kavuşamaz ise bu durumda kimi alimlere göre ıskat etmeleri için varislerine vasiyet. eder.

Aklı başında değilse yahut kaçırdığı namazları beşten fazla ise sıhhatine kavuştuğu zaman onları kaza etmesi gerekmez (Iskat-ı salat ve devir konusu için bk. Cenaze bölümü.)

Namaz kıl, eğerki gücün yoksa oturarak, eğer gücün yoksa yan tarafına doğru namaz kıl!” (Buhari rivayet etti)

Yolcunun Namaz Kılmasının Ş

Yolcunun Namaz kılabilmenin şartları dörttür:

1-Yolculuk mesafesinin onaltı fersah’tan aşağı ımamsı. (Bu mesafeyi 81 km. gösteren oldugu gibi yaklaşık 150 km/ye kadar hesaplayanlar da vardır.)

2-Yolcuğun günah makşadlı olmaması.

3-Şehir sınırlarının geçümiş olması.

4- Namaz niyyeti esnasında kasr için niyyet getirilmesi.

Yolcunun namazı

Ayrıca yolcu olan kişinin, dört rekatlı farz namazlarının ikişer rekat olarak kılmasına da izin verilmiştir. Seferi namaz nasıl kılınır? Seferi olduğunuz durumlarda 4 rekatlık farz namazları, 2 rekat kılınır. Sünnetlerin tamamı kılınır, müsait olunmazsa sünnetler terk edilebilr.

Yolcu olan birinin dört rekatlı namazlarını (öğle, ikindi ve yatsı) iki rekat olarak kılar.

Nitekim Allah şöyle buyurmaktadır: “Yeryüzünde sefere çıktığınız vakit kafirlerin size saldırmasından korkarsanız, namazı kısaltmanızdan ötürü size bir günah yoktur. Şüphesiz kafirler sizin apaçık düşmanınızdır.” (Nisa:101)

İslami sohbet platformu olarak  olarak Namazla İlgili Bazı Meseleler / Hasta Namazı   adlı konum sonuna geldik başka konuda buluşmak üzere

Selam ve Dua ile

EzeLGenel
Hasta Namazı  Namazla İlgili Bazı Meseleler Namaz İslam dininde önemli bir ibadet olduğu için, olağan durumlarda kılınmasına özen gösterildiği gibi, olağan dışı durumlarda çoğu zaman terkine müsamaha edilmemiş, bunun yerine, olağan dışı durumun mahiyetine ve ağırlığına göre, namaz kılışta bazı kolaylıklar sağlanmış ve böylece her gün namaz ibadeti vasıtasıyla yüce...