Konu Başlıkları

İnsan Unsuru

Yaşanılan Ortam ve Kültür

İnsan Unsuru |Yaşanılan Ortam ve Kültür    islami Sohbetci

Kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’in ve Peygamberimizin hadislerinin doğru bir şekilde anlaşılması gerekmektedir. Bunun için kapalı içerikli bazı ayetlerin ve hadislerin açıklanmaya, yorumlanmaya ihtiyacı vardır.İslam

20221204 104756İnsan  Kuran-Kerim  yasam kültür  ortam   islamiSohbetci.com

ayetlerin ve hadislerin açıklanmaya, yorumlanmaya ihtiyacı vardır.

Bunu yapacak olan da insandır. Yüce Allah her insanı farklı özelliklerde yaratmıştır. Her insanın kendine özgü bir yapısı, karakteri ve kişiliği vardır. İnsanların zevkleri, alışkanlıkları, olaylara bakışı, bilgi birikimi, yetenekleri de birbirinden farklıdır. Bu durum Allah’ın insana verdiği akıl, düşünme yeteneği ve özelliklerin bir sonucudur.

İnsanların olay ve olgulara yaklaşımları birbirinden farklılık arzetmektedir. Aynı öyküyü okuyan, aynı resme bakan kişiler, birbirinden farklı değerlendirmelerde bulunabilmektedir. Bu durum İslam alimlerinin dini meselelere bakışında, Kur’an-ı Kerim’in ayetlerini ve Peygamberimizin hadislerini anlayıp açıklamalarında da etkili olmaktadır.

Yaşanılan Ortam ve Kültür

Her insan bir toplum içinde dünyaya gelir. İçinde yaşadığı toplumun değerlerini, örf ve adetlerini öğrenerek büyür. Zamanla bu değerleri, kültürel özellikleri iyice benimser. Kişilerin davranışları, düşünceleri, uygulamaları da içinde yaşadığı ortam ve kültürden etkilenir.

Bu durum din anlayışı için de söz konusudur. Aynı dine inandıkları hâlde değişik coğrafi bölgelerde, farklı kültürel ortamlarda yaşayan Müslümanların din anlayışları da farklılık gösterebilmektedir.

İnsan Unsuru |Yaşanılan Ortam ve Kültür    islamiSohbetci.com

EzeLGenelİslami Sohbet
İnsan Unsuru Yaşanılan Ortam ve Kültür İnsan Unsuru |Yaşanılan Ortam ve Kültür    islami Sohbetci Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'in ve Peygamberimizin hadislerinin doğru bir şekilde anlaşılması gerekmektedir. Bunun için kapalı içerikli bazı ayetlerin ve hadislerin açıklanmaya, yorumlanmaya ihtiyacı vardır.İslam İnsan  Kuran-Kerim  yasam kültür  ortam   islamiSohbetci.com ayetlerin ve hadislerin açıklanmaya, yorumlanmaya ihtiyacı vardır. Bunu yapacak...