Din Anlayışındaki Yorum Farklılıkların Sebepler

20221214 201248

İnsan unsuru, ortam ve kültür       İslami Sohbetci

Yüce Allah tarafından gönderilen son din İslamiyet, bu dinin peygamberi Hz. Muhammed, kutsal kitabımız ise Allah kelamı Kur’an-ı Kerim’dir.

Dolayısıyla İslam dininin inanç ve ibadet ilkeleri, neleri emredip neleri yasakladığı Kur’an-ı Kerim’de ve Peygamberimizin sünnetinde ortaya konulmuştur. Hz. Muhammed vefat etmeden önce gelen son ayetlerle de din tamamlanmıştır.

Bu konuyla ilgili olarak Maide suresinde, “… Bugün size dininizi tamamladım, üzerinize nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam’ı beğendim…” buyrulmuştur.

Yüce Allah insanları doğru yola iletmek amacıyla Hz. Muhammed aracılığıyla son din olarak İslam’ı göndermiştir. Peygamberimiz, sağlığında Müslümanları inanç ve ibadet konularında aydınlatıyor, onların dini konulara ilişkin sorularına cevap veriyordu.

Onun vefatından sonra İslam dini Arabistan’ın dışında hızla yayılmaya başladı. Farklı kültürlerden insanlar İslam dinini benimsedi. Böylece Müslümanlar değişik kültür, örf, adet ve gelenek ve göreneklere mensup insanlarla tanıştılar.

Bu durum pek çok dini meselelenin ortaya çıkmasına sebep oldu. Müslüman ilim adamları bu meselelere çözüm aradılar. Dinimizin temel kaynakları olan Kur’an ve sünneti esas alarak çeşitli yorumlar getirdiler.

Bunlar dinin kendisi değil, dine ilişkin anlayışlardır. Çünkü din vahye, din anlayışı ise insanların kendi düşüncelerine,  yorumlarına, dine  bakış açılarına  dayanır. 

İslam dini tektir. Ancak  İslam’ın temel kaynağı  olan Kuran ayetlerinin  pek cok yorumu vardır.  İslam dininin ilkelerinin nasıl anlaşması gerektiğini tarih  boyunca ortaya çıkan yorum farklılıklarının  bazı sebepleri vardır. İnsan unsuru, ortam ve kültür  bu sebeplerden oluşur.

 Din Anlayışındaki Yorum Farklılıkların Sebepler  İslami Sohbetci

 

EzeLGenelİslami Sohbet
Din Anlayışındaki Yorum Farklılıkların Sebepler Yüce Allah tarafından gönderilen son din İslamiyet, bu dinin peygamberi Hz. Muhammed, kutsal kitabımız ise Allah kelamı Kur'an-ı Kerim'dir. Dolayısıyla İslam dininin inanç ve ibadet ilkeleri, neleri emredip neleri yasakladığı Kur'an-ı Kerim'de ve Peygamberimizin sünnetinde ortaya konulmuştur. Hz. Muhammed vefat etmeden önce gelen son ayetlerle...