İbadet’lerin Dereceleri  İbadetlerin Faydalari İslamisohbet

İbadet üç düşünce  ile yapılır

İbadet’ler, üç şekilde yapılır.

Namaz kılmak, oruç tutmak gibi.

Beden ile yapılan ibadetler 8namaz, oruç)

Beden ile yapılan ibadetleri her müslümanın kendisi yapması gerekir. Başkasını vekil etmesi caiz değildir. Bir kimse başkasının yerine namaz kılamaz, oruç tutamaz.

Mal ile yapılan ibadetler (zekat, sadaka)

Zekat vermek ve kurban kesmek gibi. Bir kimse mal ile yapılan ibadetlerde başkasını vekil edebilir.

Hem beden hemde mal ile yapılan ibadet (hac)

Hac vazifesini böyle bir ibadettir. parası olduğu halde hacca gidemeyecek derecede sakat, hasta ve yaşlı kimseler, kendi bir başkasını vekil olarak hacca gönderebilir. İslamisohbet

Allah’a; ibadet ve saygiya layik tek varlik olduğu için  ibadet etmek.

Ibadetin Cesitleri Ve Dereceleri 174482 M (1)

Sevabını umarak ve azabından korkarak Allah’a, kullukta bulunmak ve O’na ibadet etmek için cennet ümidi veya cehennem korkusuyla yapılır.

ibadet üç düşünce ile yapılır:

Allah’a İbadet ve saygıya layık tek varlık olduğu için İbadet etmek.

Hiçbir karşılık beklemeden yalnız Allah’ın emrini yerine getirmek maksadıyla yapılan böyle bir ibadet, ibadetin en yüksek derecesidir.

Cennete girmeyi Umarak veya cehennemden Korkarak ibadet etmek.

Bu düşünce ile ibadet yapan kimse Allah’ın emrini yerine getirmiş olur. Ancak insan; ibadeti, böyle menfaat düşüncesi   ile degil yalnız Allah için yapmalıdır.

 Dünyada Bir Yarar Sağlamak Amacıyla Gösteriş İçin İbadet Etmek.

İbadetin en aşağı derecesi budur. Buna ibadet demek bile doğru degildir. Çünkü Allah için yapılmayan ibadetin hiç bir degeri yoktur.

İbadetin Özü Nedir

İbadetlerin efdali, tevekkül makamında tevekkülü tam yapmak, riza makamında rızayı tam yapmak, fena makamında fenayı tam yapmaktır. Bütün ibadetlerde bu minval üzere devam edilmelidir. Lakin hakikattte ibadet, adetleri terk, nefse muhalefet, mücahedelere devam, Allah’a dan gayrılerden, masivadan kesilmeltir. Kul böylece ibadet makamından, ubudiyyet makamına vasıl olmalıdır.

Tevhidin kemali de ibadetlere ve her an ve her yerde zikrullaha mülazemetle hasıl olur.

İslami sohbet platformu olarak İbadet’lerin Dereceleri, İbadet’lerin Faydalari, konulu makalemizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir başka makalede görüşmek dileğiyle,

Selam ve dua ile

Genel
İbadet'lerin Dereceleri  İbadetlerin Faydalari İslamisohbet İbadet üç düşünce  ile yapılır İbadet'ler, üç şekilde yapılır. Namaz kılmak, oruç tutmak gibi. Beden ile yapılan ibadetler 8namaz, oruç) Beden ile yapılan ibadetleri her müslümanın kendisi yapması gerekir. Başkasını vekil etmesi caiz değildir. Bir kimse başkasının yerine namaz kılamaz, oruç tutamaz. Mal ile yapılan ibadetler (zekat, sadaka) Zekat vermek ve...