Hz. Muhammed’in (s.a.v)

Hz. Muhammed’in (s.a.v) 601 yılında Yüce Allah (c.c) tarafından

Hz. Muhammed’in (s.a.v) 601 yılında Yüce Allah (c.c) tarafından peygamber olarak islami sohbetci

Hz. Muhammed’in (s.a.v) 601 yılında Yüce Allah (c.c) tarafından peygamber olarak görevlendirilmiştir. 632 yılında vefatından kısa bir süre öncesine kadar da ona vahiy gelmeye devam etmiştir.

Peygamberimiz aşama aşama, bölüm bölüm kendisine gelen Kur’an ayetlerini insanlara bildirmiş, onları Allah’ın ayetlerine uymaya çağırmıştır. Kur’an-ı Kerim’in pek çok ayeti Müslümanların kolayca anlayabileceği niteliktedir. Ancak bazı ayetlerin kolayca ve hemen anlaşılabilmesi mümkün değildir. Bu durum

Hz. Peygamber (s.a.v) zamanında yaşayan Müslümanlar için söz konusudur. İşte Hz. Muhammed’in peygamberlik görevlerinden biri Kur’an’ı açıklamak ve insanları aydınlatmaktadır. Yüce Allah Nahl suresinde, “Senden önce de kendilerine vahyettiğimiz kişilerden başkasını peygamber olarak göndermedik…

Apaçık mucizeler ve kitaplarla. İnsanlara, kendilerine indirilen açıklaman için ve düşünüp anlasınlar diye sana bu Kur’an’ı indirdik.” buyurmaktadır. Kur’an-ı Kerim İslam dininin temel kaynağıdır. O, Allah’ın varlığına ve birliğine imandan ibadetlere, toplumsal ilişkilerden ahiret hayatına kadar pek çok konuda emir, yasak ve ilkeler içerir.

Her Müslüman’ın Kur’an’da yer alan dini ve ahlaki ilkeleri öğrenmesi, bunlara uyması gerekir. Ancak Kur’an ilahi bir kitaptır ve bizim için bir rehberdir. Onda her şeyin kapsamlı bir şekilde açıklanması

mümkün değildir. İşte Kur’an’da tam olarak açıklanmayan konularda Peygamberümiz devreye girmiştir. Örneğin Kur’an-ı Kerim namaz kılmayı emretmiş,

ancak namazın nasıl kılınacağını, namaz kılarken neler yapılacağını açıklamamıştır. Hz. Peygamber “Ben namazı nasıl kılıyorsam sizde öyle kılın” buyurarak bu ibadetin nasıl yapılacağı konusunda sözlü ve uygulamalı olarak Müslümanları aydınlatmıştır. Aynı durum zekat, sadaka ce hac gibi ibadetler için de geçerlidir.

Müslümanlar bu ibadetlerin nasıl yapılacağını da Peygamberimizin açıklamasıyla öğrenmişlerdir. Kur’an-ı Kerim hac ibadetini farz kılmıştır. Gücü yeten, imkanı olan Müslümanlara hacca gitmeyi emretmiştir. Ancak bu ibadetin nasıl yapılacağı Kur’an’da açıkça ifade edilmemiştir. Sevgili Peygamberimiz diğer konularda olduğu gibi haccın nasıl yapılacağını da hem sözlü hemde uygulamalı olarak bizlere öğretmiştir.

Bu konuyla alakalı olarak bir hadisinde “Haccın nasıl yapılacağı ile ilgili kuralları benden öğreniniz.” buyurmuştur. Böylece Hz. Muhammed hem Kur’an’da yer alan bir ayeti açıklamış hem de bir ibadetin nasıl yerine getirileceğini konusunda insanlara rehberlik etmiştir. Sevgili Peygamberimiz hem İslam’ı emir, yasK ve öğütlerini insanlara anlatmış hemde Kur’an ayetlerini açıklamıştır. O, açıklamaları ve uygulamalarıyla hepimize dünya ve ahirette mutlu olmanın yollarını göstermiştir. Kur’an ayetlerini açıklayıp uygularken, insanları İslam’a davet ederken hiç kimseye baskı yapmamış, zorlamadan bulunmamıştır. Bizler de Sevgili Peygamberimizi kendimize örnek alalım, Dinimizin öğütlerini uymaya ilke edelim 

Selam ve dua ile

EzeLGenelİslami Sohbet
Hz. Muhammed'in (s.a.v) Hz. Muhammed'in (s.a.v) 601 yılında Yüce Allah (c.c) tarafından Hz. Muhammed'in (s.a.v) 601 yılında Yüce Allah (c.c) tarafından peygamber olarak islami sohbetci Hz. Muhammed'in (s.a.v) 601 yılında Yüce Allah (c.c) tarafından peygamber olarak görevlendirilmiştir. 632 yılında vefatından kısa bir süre öncesine kadar da ona vahiy gelmeye devam etmiştir. Peygamberimiz...