Hz Eyüp Peygamber Hayatı

Hz Eyüp Peygamber hayatını ağır imtihan

Hz Eyüp Peygamber hayatını ağır imtihan ile geçirmiş bir peygamberdir. islami sohbetci

Hz. Eyüp Peygamberin Hayatı ve Çileli Sabrı

Ya Hz. Eyyuv Şan taraflarında yaşamıştır. Peygamberlik döneminde çok az sayıda kişi kendisine iman etmiştir. Hz. Eyyub’ün dedesi Hz. İshak’dır. Dedesi kendisi için Allah’a çok evlat, çok mal ve çok mülkü olması için dua etmiştir.

Allah bu duayı kabul etmiştir. Hz. Eyyub yaşamının başlarında zengin biri iken yaşamının ortalarında fKğr biri olmuştu. Hiçbir zaman servetini Allah’ın yolundan ayırmamıştır. Şam civarında yaşayan insanlar için peygamber olarak gönderilmiştir. Peygamberliğinin gereğini her zaman yapmış ve insanları Allah’a iman etmeye ve Allah’a ibadet etmeye çağırmıştır.

Davet sırasında çok fazla sıkıntı çekmiştir. Daha sonrasında Allah Hz Eyyub:u malı, bedeni ve evladı üzerinden Sınamıştır. Bütün sıkıntılara rağmen her zaman sabır eden bir kul olması ile Allah Sad suresinde Eyyub’ün sabırlı olduğundan bahsetmiştir. Mallarını Allah Eyyub (a.s)’ı sabırlı olarak bulduğunu bildirmiştir. Mallarını Allah Eyyub (a.s)’In yanına şeytan çoban kılığında gelmiştir ve mallarının telef olmuş olduğunu bildirir. FKar Hz. Eyyub o malları kendisine verenin Allah olduğunu ve geri alanında Allah olduğunu söylemiş, hiç şikayet etmeden şükretmiştir.

Böylece şeytan kahrolarak oradan ayrılmıştır. Daha Sonra Allah, oğlunu deprem vererek göçük altında bırakmıştır. Yine şeytanın insan kılığında haber vermesi üzerine çocuklarına olan merhamenden dolayı ağlayarak Allah’a isyan etmemiş ve teslimiyeti göstermiştir. Şeytana ise sen iblissin ve sen beni Rabbim’e karşı isyan etmem için teşvik ediyorsun diyerek şeytanı kahretmiştir. Daha sonra ise bedeninde meydana gelen bir hastalık zaman geçtikçe kötüleşip kurtçuk ve kötü kokular oluşturması ile yavaş yavaş etrafında kimsesi kalmamıştır. Eşi Rahime Hatun ona her zaman bakmıştır.

Fakat yedi yıl Eyyup sıkıntılar içinde kalmış fakat hiç şikayet etmemiş. ve ibadetine devam etmiştir. Hastalığı dili ve kalbini etkileyince artık Allah’a karşı ibadet edememekten korktuğu için Allah’tan şifa istemiş ve şifasını bulmuştur. Rabbim Eyüp Peygamberin sabrından bizlerde nasip eylesin. Cennette komşu eylesin  Amin🌹🌹🌹

Selam ve dua ile🌻

EzeLGenelİslami Sohbet
Hz Eyüp Peygamber Hayatı Hz Eyüp Peygamber hayatını ağır imtihan Hz Eyüp Peygamber hayatını ağır imtihan ile geçirmiş bir peygamberdir. islami sohbetci Hz. Eyüp Peygamberin Hayatı ve Çileli Sabrı Ya Hz. Eyyuv Şan taraflarında yaşamıştır. Peygamberlik döneminde çok az sayıda kişi kendisine iman etmiştir. Hz. Eyyub'ün dedesi Hz. İshak'dır. Dedesi kendisi...