Her Müslüman’ın İhmal Etmemesi Gereken Sadaka

Sadaka vermede acele ediniz 

Çünkü bela sadakanın önüne geçemez.

Allah rızası için fakir kimselere verilen mal, mal, para, ilim gibi insanın muhtaç olduğu herhangi bir şeye sadaka denir.

İslamiyet’te sadakanın faziletleri pek çok hadiste vurgulanmaktadır. Sadaka nafile bir ibadet olup Hz Peygamber’in (s.a.v)’de teşvik ettiği ve kendisinin de çokça sadaka vererek sahabeye örnek olduğu rivayet edilmektedir. Sadaka vermenin maneviyata katkısının da sıklıkla vurgulandığı bilinmektedir. Toplumsal dayanışmayı da destekleyip teşvik eden sadakanın her dönem önemli olduğu görünmektedir.

Hz. Ali (R.a) Resulullah (aleyhisselatu vesselam) buyurdular ki; “Sadaka vermede acele edin.

çünkü bela sadakanın önüne geçmez.”  Rezın tahrıç etmiştir. (Camiys-Sağir şerhi Feyzul  Kadir’de mevcuttur.)

3,195 Sadaka Belalara Karşı Manevi Kalkandır .Hadisi şeriflerde buyrulur: “Sadaka belayı defeder.” (Bkz. Tirmizi, Zekat, 28/664 Süyuti, el-Camius-Sağır, I, 108) “Merhamet edenlere, Cenab-ı Hak merhamet eder.

Her Müslümanın ihmal etmemesi gereken Sadaka İslamicohbetci.com

Sadaka

Sadaka veriniz İslamisohbetci.com

Çünkü bela sadakanın önüne geçemez

Sadaka vermede acele ediniz

Sadaka he ne kadar maddi bir ibadet olarak bilinse de esasında birçok güzel davranış “sadaka” kabul edilmiştir. İnsanlara güzel bakmak, iyi düşünmek ve iyi davranmak, insanlara tebessüm ederek selam vermek bile sadaka sayılmıştır.

(Camiys-Sağir şerhi Feyzul  Kadir’de mevcuttur.)3, 195 Sadaka Belalara Karşı Manevi Kalkandır Hadisi şeriflerde buyrulur: “Sadaka belayı defeder. ” (Bkz. Tirmizi, Zekat, 28/664 Süyuti, el-Camius-Sağır, I,108) “Merhamet edenlere, Cenabı Hak merhamet eder.

Siz yeryüzündekilere merhamet edin ki, gök yüzündekilerde size merhamet etsin. Tirmizi, Bir, 16; Ebu Davud, Edeb, 58 İmtihan yeri olan bu dünyada, imtihanın bütün teferruatını açık olarak her hadisede göremezsek de, Yüce Allah, bazı olaylarla hayır ve şerrin nasıl olduğu, sadakanın belanın define nasıl vesile olduğunu ibret ve ders almamız için bize gösteriyor.

Sadaka, kişinin maddi varlığından dilediği miktarı ihtiyaç sahiplerine verebileceği nafile bir ibadet çeşididir. Manevi olarak da yapılan her güzel amel sadaka olarak kabul edilmektedir. Sadaka pek faziletli, güzel ahlakı destekleyen bir ameldir. Sadaka kendisine sevap kazandırdığı gibi geçmişlerine de sevap ve fayda sağlanmaktadır. Sadaka, belayı defeder sözü sadaka verenin kaza ve belalardan korunacağına inancın bir tevsikidir.

Sadaka dini anlamda 4 başlık altında ele alınmıştır. Yani sadaka çeşitleri şöyledir:

Sadaka Fitir: Sadaka  Fitr  ramazan ayında verilen bir sadaka çeşidi olup belli kurallar dahilinde verilmektedir.

Nafile Sadaka; Allah rızası için verilen bu sadaka çeşidinde belirli ölçü ve kıstas bulunmamaktadır. Sadece Allah için verilen ve miktarının önemli olmadığı cüzi miktarda verilse bile önemi olmayan kişinin gönlünden geçen sadaka çeşididir.

Allah rızası için yapılan maddi ve manevi olarak sınıflanan her iyilik sadaka olarak kabul edilmektedir.

Sadaka-i cariye
Nafile sadaka
Farz olan sadaka

islami sohbet 

Sadaka465555

Sadaka ve fitr zekat

Sadaka, hem zekat hem de hayır hasenat anlamına gelir.

Zekata sadaka da denilmektedir.

Farz olan zekat ile nafile olan sadaka Kur’an-ı Kerim ve hadislerde  “sadaka”  sözüyle veren kişinin imanına delildir. Zira sadaka, hem zekat hem de hayır hasenat anlamına gelir. Bunları yerine getirmek de imandan kaynaklanır.

Şefkat, yardım, çevreye karşı duyarlılık, zayıf ve kimsesizleri korumak hep iman alametidir. Merhametsizlik, haksızlık, duyarsızlık, kabalık ve katılık dini duygudan, sorumluluktan, ilahi huzurdaki hesaplaşmaya önem vermemekten, kısacası imansızlıktan ileri gelir.

Dini yalan sayanı gördün mü?

O, yetimi iter kalkar ve asla fakir fukaranın doyurulmasını teşvik etmez. (Maun suresi (107), 3) ayeti bu durumu açıkça ortaya koymaktadır. O halde sadaka, imana ve ondan kaynaklanan üstün islami değerlerin varlığına delildir. Öte yandan sadaka veren mümin kıyamette malını nereye  harcadığını sorulduğu zaman, verdiği sadakayı gösterecektir.

İhtiyacı olan eşyadan ve borçlarından fazla olarak, zekat nisabı kadar malı, parası bulunan her Müslümanın, Ramazan Bayramı’nın birinci günü sabahı, tan yeri aydınlatırken, fıtra vermesi vacip olur. Daha önce ve daha sonra vacip olmaz.

Fitre ve kurban nisabı hesabına katılacak malın ticaret için olması şart olmadığı gibi, elinde bir yıl kalmış olması da lazım değildir. Bayramın birinci günü sabah namazı girdiği anda, nisap miktarı kadar mala malik olmak şarttır.

O Andan sonra nisaba kavuşanın, dünyaya veya imana gelenin fitre vermesi vacip olmaz. Misafir olanın da fitre vermesi lazımdır. Ramazan-ı şerifte veya ramazandan önce ve bayramdan sonra vermesi de caizdir.
Ramazan-ı şerifte veya ramazandan önce ve bayramdan sonra vermesi de caizdir. Hatta bir kimse, fitre veya zekat, kefaret veya nezrettiği, adadığı şeyi vermeden ölürse ve verilmesini vasiyet etmedi ise, varislerinden birinin, ölenin değil, kendi malından, bunları fakirlere vermesi caiz olur.

Her Müslümanın İhmal Etmemesi Gereken Sadaka

İslami sohbet platformu olarak olarak sohbet, kelebek, mirc, sohbetchat, chat, sanal alem, lafazan, muslumanlar sohbet, mobil sohbet, sevdasohbet, zurna, islamisohbet, dini sohbet alanlarında hizmet vermekteyiz.

SELAM ve DUA  İle

Sohbetin Tek Adresi İslamisohbetci. Com

https://www.islamisohbetci.com/wp-content/uploads/2021/12/sadaka4646.jpghttps://www.islamisohbetci.com/wp-content/uploads/2021/12/sadaka4646-300x289.jpgEzeLGenelİslami Sohbet
Her Müslüman'ın İhmal Etmemesi Gereken Sadaka Sadaka vermede acele ediniz  Çünkü bela sadakanın önüne geçemez. Allah rızası için fakir kimselere verilen mal, mal, para, ilim gibi insanın muhtaç olduğu herhangi bir şeye sadaka denir. İslamiyet'te sadakanın faziletleri pek çok hadiste vurgulanmaktadır. Sadaka nafile bir ibadet olup Hz Peygamber'in (s.a.v)'de teşvik ettiği ve...