Hayvan Sevgisi  Hayvanlari neden Sevmemiz Gerek.

Hayvan sevgisi ne demektir?

Hayvan sevmek: diğer canlılara değer vermek, onları korumak ve hayatta kalmalarına yardımcı olmak demektir.

20210806 005615

Hayvan sevgisinin önemi nedir?

Hayvan sevgisi, çocukların kendilerini tabiat ile yakın hissetmesini sağlayan önemli bir kavramdır. Çocukların hayvan sevgisi sayesinde başka canlıların yaşamlarına saygı duymayı öğrenmeleri yine onların toplumsal hayatı açısından oldukça mühim bir kazanımdır. islami sohbet

Hayvanların bir oyuncak gibi alınıp hevesleri geçince sokağa bırakmak öncelikle onların yaşama haklarını ellerinden almaktır. Hayvanlara karşı nasıl davranmalıyız?

Evcil Hayvanlara Nasıl Davranmalıyız ?

Yemeklerini eksik etmeyin.

Yaşam Alanlarını genişletin. Veterinere götürmeyi ihmal etmeyin bakabileceğiniz hayvanı seçin. eğitimlerine önem verin. Evcil hayvan eğitimi uzmanlık istiyen bir konudur.

Özellikle köpeğiniz ev eğitimi konusunda uzman kurumlardan destek alabilirsiniz İnsan sevgisi ne anlama gelir? Sevgi insanı insan olduğu için yaratandan ötürü sevmektir. Sevginin olduğu yerde düşmanlık kin nefret olmaz sevginin olduğu yerde barış huzur mutluluk olur.

İnsanın yaradılışından olan bu his düşene el uzatmak yardıma muhtaç olan insana yardım etmek, diken uzatana gül verebilmek nefretle bakana sevgiyle bakabilmektir.

Ahlaki Gelişmine Olumlu Etkiler Oluyor. Hayvanların içgüdüsel de olsa abartıya kaçmayan yaşam tarzları, cocoğun gelişimini de olumlu etkiliyor.

Ahlaki sorumluluklarının farkına varıyor. Kendisine Saygısı Ve Özgüveni Artıyor. Bir köpekle ya da evcil bir hayvanla iletişim kurması çocuğun özgüvenini artırıyor. Kendine güveni artan çpcuk bunu yaşamının her alanında uygulayarak farklı bir insana dönüşüyor.

Kur’an-ı Kerim’de bu duruma şöyle dikkat çekilir: “Hayvanları da Allah yaratmıştır. Sizin için onlarda ısıtıcı şeyler (yün) ve birçok faydalar vardır.

Hem onların kendisinden (ve gelirinden) yersiniz.

Akşamleyin getirirken, sabahleyin de salıverirken onlarda sizin için bir (zevk ve ) güzellik vardır. (en-Nahl 16/5-6) Atları, katırları ve eşekleri de onlara binmeniz için ve (dünya hayatında) bir zinet olsun diye yarattı. Ve (Allah Teala) daha sizin bilmeyeceğiniz nice şeyler yaratır. (en-Nahl 16/8) Bir ayet-i kerimede ise insanlar için sağmal hayvanlarda ibretler bulunduğu ifade edilerek bunların bir sanat harikası olduğu şöyle beyan buyrulmaktadır.

Kur’an-ı Kerim’de bazı sureler çeşitli hayvan isimleriyle isimlendirilmiştir, [1] bunun yanında hayvanlar, insanlar gibi bir ümmet olarak vasıflandırılmıştır: İslami gelenek ve literatürde önemli bir yeri olan “ümmet” kavramının hayvanlar için de kullanılması gerçekten dikkat çekicidir.

Zira hayvanlar, ekolojik düzen ve dengenin sağlanmasında oldukça mühim bir yere sahiptirler.

AYrıca hayattdaki her nimet gibi hayvanlar da insanoğlunun hizmetine takdim edilmiş emanetlerdir. Dolayısıyla bu emanetlerden istifade ederken hiyanet içinde olmamak, onlara karşı daima güzel muamelede bulunmak gerekir.

Peygamber efendimizin hayvan sevgisi nasıldı?

Hayvanlar muamelenin en mükemmel örneklerini alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz’in tavsiye, emir ve uygulamalarında açıkca görmekteyiz.

Mesela o belli başlı zararları hariç (Buhari, Bed’u’l-hak, 16: Müslim, Hacc, 66-68) hayvanların faydasız ve keyifi bir şekilde öldürülmesini yasaklamıştır.

Bir keresinde ashabına. Haksız yere bir serçeyi öldürenden Allah Teala kıyamet gününde hesap soracaktır” buyurmuştu. Ashap: Serçenin hakkı nedir diye sordu.

Peygamberimizde Onun kesilmesi ve sonra da yenilmesidir” buyurdu. (Darimi, Edahi, 17)

Hayvan Sevgisi Hayvanlari neden Sevmemiz Gerek

İslami sohbet platformu  olarak, Hayvan Sevgisi Hayvanlari neden Sevmemiz Gerek baska makalede  görüşmek dileğiyle.

Selam ve Dua ile

EzeLGenel
Hayvan Sevgisi  Hayvanlari neden Sevmemiz Gerek. Hayvan sevgisi ne demektir? Hayvan sevmek: diğer canlılara değer vermek, onları korumak ve hayatta kalmalarına yardımcı olmak demektir. Hayvan sevgisinin önemi nedir? Hayvan sevgisi, çocukların kendilerini tabiat ile yakın hissetmesini sağlayan önemli bir kavramdır. Çocukların hayvan sevgisi sayesinde başka canlıların yaşamlarına saygı duymayı öğrenmeleri yine onların toplumsal...