Ezandan Bittikten Sonra Okunması İstenen Dua 

Enes’in Rivayetine göre Rasulullah (s.a.v) şöyle buyurmuş: ” Ezan ile kamet/ ikamet arasında yapılan dua geri çevirilmez.”  islami  sohbet

Ezandan sonra okunması istenen Dua

Ezan Duasi Ezan Bittikten Sonra Okunacak Dua

(Ebu Davut, 521; Tirmizi, 212) Hadis Ebu Davud, tirmizi, Nesai, İbn Sünni  ve daha başkalarınca da rivayet olunmuştur.

Tirmizi,  hadisin hasen sahih olduğunu belitriyor ve tirmizi’nin rivayetinde şu fazlalıkta bulunmaktadır:

Sahabe: “Ey Allah’ın Rasülü! Ne diyelim?” dediklerinde, Rasulullah (s.a.v) şöyle buyurur: “Dünya ve ahirette Allah’tan afiyet isteyin.”

Abdullah b.Amr b.As’ın rivayetine göre. bir zat: “Ey Allah’ın Rasulü! Doğrusu müezzinler bize göre çok daha üstün oluyorlar, der”.

Bunun üzerine Rasulullah (s.a.v) şöyle buyurur: “Onların söyledikleri gibi sende söyle. Bitirince de, hemen peşinden isteyeceğini Allah’tan dile, sana isteğin verilecektir.” (Ebu Davud, 524)

Abu Davur rivayet etmiş ve zayıf olarak belirtmemiştir.

Ebu Davud Sünen kitabının Cihad bölümünde sahih bir isnad ile Sehl b. Sa’d’dan rivayet ediyor,  dediğine göre Rasulullah  (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “İki şey var ki, bunlar geri çevrilmez.” çevrilmez.” Geri çevirilmeyecek olan bu iki istek:
Ezan okunurken yapılacak olan dua ve
Şiddetli bir savaşa tutuşulduğu bir anda yapılacak olan dua.” (Ebu Davud, 2540)

Ezandan sonra okunması istenen Dua

Ay görüldüğünde  okuncak  Dua

Bu duayı gördüğümüzde  zamanda okumamız  çok  faziletlidir.

Allahu ekberu  ‘la ilahe illahi, Allahümme ehlihu  aleyna bil emni  veli mani  vesselamati  vel- islâmî,

Allah büyüktür, O’dan başka  ilah yoktur. Allah’ım, ayı bize emniyet  kıl, Selamet  ve islama hayırlı kıl. (Mechumuatul-Ahzab,   c,1, s, 594).

Dikkat Allahin Gazabi Ve Rahmetinin Hangi Amelde Oldugu Gizlidir H1465325175 1fd6c5

Allah’ın  Gazabı

Allahu Teala, Insanlara karşı gazaba geldi ve onları lanetledi, Niçin gazaba gelmesin ve niçin onları lanetlemesin ki? Onları  bunun için mi yaratmıştı  ve onları bunun için mi riziklandiriyordu?

Allah’ın arasında yürüyorlar. Ama onu inkar ediyorlar!

İslami sohbet platformu olarak  olarak Ezandan Sonra Okunması İstenen Dua adlı konum sonuna geldik başka konuda buluşmak üzere

Selam ve Dua ile

EzeLGenel
Ezandan Bittikten Sonra Okunması İstenen Dua  Enes'in Rivayetine göre Rasulullah (s.a.v) şöyle buyurmuş: ' Ezan ile kamet/ ikamet arasında yapılan dua geri çevirilmez.'  islami  sohbet Ezandan sonra okunması istenen Dua (Ebu Davut, 521; Tirmizi, 212) Hadis Ebu Davud, tirmizi, Nesai, İbn Sünni  ve daha başkalarınca da rivayet olunmuştur. Tirmizi,  hadisin hasen sahih olduğunu...