Haber Şeklinde Mucizeler

SELAMÜN ALEYKUM VE RAHMETULLAH evet yine güzel bir konu, Hz. Peygamber Efendimiz (s, a, v,) ‘in Mücizelerini hep birlikte hatırlayalım istedim

Bu tür bir mucize, Hz. peygamberimiz,(s, a, v)her hangi bir eğitim ve öğretimden geçmediği halde geçmiş ve geleceğe dair vermiş olduğu haberleri ifade eder. Haberi mucizeler arasında şunlar sayılabilir

Peygamber Efendimizin Muciz                                                                             Bir Tür Mucize İslamiSohbetci.com

Bir Tür Mucize

Bu tür bir mucize, Hz. Peygamber’in herhangi bir eğitim ve öğretimden geçmediği halde geçmiş ve geleceğe dair vermiş olduğu haberleri ifade eder. Haberi mucizeler arasında şunlar sayılabilir:

Hz. Peygamber önceki ümmetlerin tarihini okumadığı halde, yahudi ve hrıstiyan bilginlerinin, geçmiş peygamberler ve eski ümmetler hakkındaki çeşitli sorularını vahiyle cevaplandırılmıştır.

Bedir savaşı gününde, düşman ordusundan kimlerin nerede öldürüleceklerini önceden haber vermiş ve dediği gibi çıkmıştır.

Kur’an’daki “Yakında o (müşrik) topluluğu bozulacak ve onlar arkalarını dönüp kaçacaklar ” (el-Kamer 54/55) ayeti Mekke de inmiş, ayetin haber verdiği husus, bedir savaşın  da gerçekleşmiştir.

Yine Kur’an-ı Kerim’deki “Kur’an’ı sana farz kılan Allah, elbette seni dönül ce yere (Mekke’ye) döndürecektir…” ayetinde haber verilen husus Mekke fethiyle gerçekleşmiştir.

Peygamberimiz bir hadislerinde: “Yeryüzü önümde dürülmüş ve onun doğusu ve batısı bana gösterilmiştir. Ümmetimin hakimiyeti, bana dürültülüp   gösterildiği yerlere kadar ulaşacaktır. buyurmuştur. Gerçekte de öyle olmuş, İslam’ın sesi, dünyanın her tarafına ulaşmıştır.

Peygamberler 702x336

Haber Şeklinde Mucizeler İslamiSohbetci.com

Hz. Peygamber’in yaşadığı dönemdeki insanlara gösterdiği, duyu organlarıyla algılanabilen olağan üstü olaylara hissi mucize denilir. Hz. Peygamber’in hissi mucizelerinin bir kısmı kendi şahsı ile ilgilidir. Ashaptan, Hz. Muhammed’in bedeni ve ruhi özellikleri, üstün ahlakı ve örnek davranışları ile ilgili olarak nakledilen rivayetler bunları değerlendiren ilim adamları ve bilge kişiler nezdinde, böyle yüce niteliklerin ondan önce ve sonra hiçbir kimsede toplanmadığı yönünde kesin bir ortak kanaat oluşmuştur.

Nitekim bir Yahudi iken Müslümanlığı kabul eden Abdullah b. Selam Hz. Peygamber ile ilk karşılaştığında; “Bu yüz asla yalancı yüzü olamaz” demekten kendini alamamıştır Hz. Peygamber ömrü boyunca bu üstün nitelikleri kendisinde korumuş inanmayanlar aşırı düşmanlıklarına rağmen onda eleştirilebilecekleri bir yön bulamamışlardır. Bu da onun peygamberlik iddasını destekleyen çok güçlü bir delil kabul edilmiştir.

Çünkü yüce Allah’ın, Peygamber olmadığı halde peygamberliğini ileri süren bir kimsenin şahsında bunca üstünlükleri ve erdemi toplaması, onun 23 yıl Müsade etmesi sonrada tebliği ettiği  dini, diğer dinleri üstün kılıp düşmanlarına galip getirmesi ve ölümünden sonra eserlerini kıyamete kadar yaşatması aklen imkansızdır.

Ayrıca, Hz. Peygamber’in İslam çağırısı ilk kez, kitap sahibi olmayan ve hikmetten anlamayan bir kavme yönelmesi, onlara kitabı ve hikmeti açıklaması , dini ve hukuki hükümleri öğretmesi (el-bakara 2*151) ve onların ahlakını mükelleştirmesi de onun kişiliği ile ilgili hissi mucizeleri arasında sayılmıştır..
Hz. Peygamber’in hissi mucizelerinin bir kısmı da şahsının (bedeni ve kişiliği)dışında meydana gelmiştir. Bu tip mucizelerin en meşhurları şunlardır.

Bir gecenin .çok kısa bir anında Mescidi Haramdan Mecsid-i Aksaya gitmesi ile başlayan İsra  ve Miraç Mucizesi (el-İsra 17-1)
Ayın iki parçaya ayrılması (Buharii ”menakıb”, 27: müslim, munafikün”, 8).
Taşın Hz. Peygamberle ‘konuşması (Müslim,  ”Fezail”,  2)
İlk zamanlar yanında hutbe okuduğu hurma kütüğünün , minber yapıldıktan sonra, Hz. Peygamberin mindere çıkışında inlemeye başlaması, bunun üzerine Hz. Peygamberin ona yaklaşarak okşar gibi elini gezdirmesi ve kütüğün susması (buhari, “menakıb”, 25)

Haber Şeklinde Mucizeler başlıklı konumuzun sonuna geldik Hz. Peygamber Efendimiz (s ,a ,v,) Mucizeleri Saymakla bitmez İslam alemin bildiği gibi

Hayber fethinde bir Yahudi kadının,  Hz. Peygamberi  s, a, v,  öldürmek amacı ile ona kızartılmış zehirli koyun eti sunması üzerine, kendisinin zehirli olduğunu koyunun haber vermesi (buhari, “tıb”,55; müslim, “selam”,”18; ebu davud, “dıyat”, 6).

İslami sohbet platformu  olarak Haber Şeklinde Mucizeler  başka haberde buluşmak dileğimle sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir başka makalede görüşmek dileğiyle Dini Sohbet İslamisohbetci.com   Sohbet sitesinden Sevgiler saygılar

Kaynak: İslam ilmihali

~~Selam ve Dua İle~

https://www.islamisohbetci.com/wp-content/uploads/2022/04/canannnn.jpghttps://www.islamisohbetci.com/wp-content/uploads/2022/04/canannnn-300x164.jpgEzeLdini sohbetGenelİslami Sohbet
Haber Şeklinde Mucizeler SELAMÜN ALEYKUM VE RAHMETULLAH evet yine güzel bir konu, Hz. Peygamber Efendimiz (s, a, v,) 'in Mücizelerini hep birlikte hatırlayalım istedim Bu tür bir mucize, Hz. peygamberimiz,(s, a, v)her hangi bir eğitim ve öğretimden geçmediği halde geçmiş ve geleceğe dair vermiş olduğu haberleri ifade eder. Haberi mucizeler arasında...