Zekatın Şartları ve Zekatın Önemi ve Zekatın Fazileti

Zekatın, İslam’ın beş şartı arasında yer alması ve Kur’an-ı Kerim2in birçok yerinde namazla birlikte zikredilmesi onun dinimizde ne kadar önemli bir ibadet olduğunu gösterir. İslami Sohbetci

Zekatın Şartları

Zekatla ilgili fıkhı bilgi ve tartışmaların başında zekatın kimlere ne şartlarla farz olduğu ve verilen zekatın geçerli olabilmesi için ne güzel şartların gerektiği hususu yer alır. Ancak buna geçmeden önce konuyla ilgili bazı temel terimlerin açıklanmasında fayda vardır.

Zekatın vucub sebebi zenginliktir. Arıtıcı vasıfta belirli bir miktar mala malik kimse zekat açısından zengin sayılır. Zenginliğin ölçüsü sayılan miktara ve alt sınıra nizah  “nisab” tabir edilir. Borcundan ve tabii ihtiyaçlarından fazla nisab miktarı artıcı hala sahip olan ve malının üzerinde bir kameri yıl geçen kimse zekat ödemekle mükellef olur.

Zekatın rüknü, yani onun yapısında bir parça teşkil eden unsur, zenginlik ölçüsü sayılan miktardaki maldan zekat borcunu çıkarmak onun hak sahibine temlik ve teslim etmektir.İslamiSohbetci.com

Zekat, Müslüman, hür, akıllı, baliğ ihtiyaçlarından fazla artıcı vasıftaki mala tam bir mülkiyetle malik olan ve bu malik oluşunun üzerinden (ay) senesi geçen kimselere farzdır. Bu farzın sahi olarak ödene bilmesi için de ehline verilmesi ve verilirken  de niyet edilmesi gerekir.

Görüldüğü gibi zekatın farz olabilmesi için hem mükelleflerle ve hem de mallar ilgili şartlar vardır. Aynı şekilde bu şartların bu farzın edasının sıhhati içinde bir takım şartlar aramaktadır.

Hükümlülük Şartları

Zekat İslam’ın beş esasında yer alan bir ibadet olması sebebiyle namaz ve oruçla mükellefiyetle söz konusu olan şartlar, ilke olarak zekat da aratır. Ancak zekat, sosyal yardımlaş ve dayanıma içeride taşıyan malı Mükefiyet olması ve üçüncüsü şahısları haklarında ilgilendirilmesi sebebi ile, diğer ibadetlerde aranan akıl ve buluğ şartının bunla aranıp aranmayacağı tartışma konusu olmuştur.

Zekat bir ibadet sayıldığı için, öteden beri, zengin gayri Müslim vatandaşların, zekatla yükümlü olmaları hiç gündeme gelmemiş, bunun yerine onlardan başka isimler altında başka vergiler alınmıştır. Bir kimsenin zekatla yükümlü (mükellef) tutunabilmesi için gereken şartlar, İlmi hal dilinde, vücüb şartları veya zekatın bir farziyetinin şartları olarak da anılır. Zekatla yükümlülük şartların bir kısmı mükellefte, bir kısmı da malda aranan bazı özelliklerdir.

Zekat

İslam’ın beş şartından biri olan Zekat; mali bir ibadettir, hicretin ikinci yılında farz kılınmıştır. Zekat, malın belirli bir bölümünü Müslüman olan fakire vermek demektir. Zekatı verme zamanı gelince geciktirmeden yerine getirilmesi gerekir. Özürsüz olarak zekatını geciktiren günahkar olur.

Zekatın Önem

Dinimiz, toplumun huzur ve mutluluğuna büyük önem vermiş, bunu gerçekleştirmek için de bir esaslar koymuştur. Bunlardan birisi de zekattır. Dinimiz zekatı farz kılarak zenginlere mallarının ve paralarının belirli bir bölümünü her yıl muntazam bir şekilde fakirlere vermeleri emretmiştir.

Zekat, yapılıp yapılmaması kişinin isteğine bırakılmış bir yardım değil, fakirin hakkı ve zenginin yerine getirmesi gereken mecburi bir görevdir.

Bu konuda şöyle buyurulmaktadır:

“Onların mallarında muhtaç ve yoksullar için bir hak vardır.”

Zekatın, İslam’ın beş şartı arasında yer alması ve Kur’an-ı Kerim2in birçok yerinde namazla birlikte zikredilmesi onun dinimizde ne kadar önemli bir ibadet olduğunu gösterir.

İslam’ın, toplumun dertlerini tedavi etmek ve ihtiyaçlarını karşılamak üzere getirdiği esaslardan birisi olan zekat, bir sosyal yardımlaşma sistemidir.

Zekat ve diğer yardımlaşma şekilleri, zengin ile fakir arasında servet farkından doğabilecek dengesizlikleri giderek toplumda huzurun tesis edilmesini sağlar. Kuran-ı Kerim’de konu ile ilgili olarak şöyle buyuruyor:

”Ta ki bul mal,  içinizden zengin olanlar arasında elden ele dolaşan bir servet haline gelmesin.” (2)

Zekat kelimesinin sözlük anlamlarından birisi de  ”temizlemektir”. Zeka,  zenginin  malını fakirin hakkından temizlediği gibi, kalbini de cimrilikten temizler ve günahlardan arınmasına vesile  olur. Kuran-ı Kerim’de Yüce Allah:

”(Ey Muhammed!) Onların mallarından, onları kendisiyle arındıracağın  ve temizleyeceğin bir sadaka  (zekat) al ve onlara dua et…” buyurarak bu gerçeği bildirmiştir.

Zekat, malı bereketlendirir, büyümesini  ve çoğalmasını sağlar. Zekatını vermek suretiyle fakirlere yardım edenlerin  mallarının arttığı bilinen bir gerçektir. Bunda, sevindirilen fakir gönlünün büyük rolü olduğunda şüphe yoktur. Kuran-ı Kerim’de  şöyle buyuruluyor.

”Siz Allah için ne verirseniz, Allah onun yerine (daha  iyisini) verirdi.” (4) Allah Teala bu ayette, verilen zekatın  yerine  onun karşılığını  vereceğini  vadetmiştir.

Zekat ”sadaka”  da denilmektedir. Sadaka,  sadık olmak manasına ifade eder.  Buna göre  zekat, bir  Müslüman  Allah’a kullukta sadık ve samimi olduğunu  gösteren bir ibadettir.

Evet bugün ki konumuz Zekatın Şartlarını ve Zekatın ne kadar önemli olduğunu her açıdan ne kadar faydalı olduğunu anlatmaya çalıştım ..Okuyan herkese Teşekkür ediyorum.

İslami sohbet platformu  olarak   Zekatın Şartları ve Zekatın Önemi ve Zekatın Fazileti başka bir konuda  Bir başka makalede görüşmek dileğiyle Sevgiler saygılar  Dini Sohbet İslamisohbetci.com   Sohbet sitesinden

https://www.islamisohbetci.com/wp-content/uploads/2022/04/zekat-hakkinda.jpghttps://www.islamisohbetci.com/wp-content/uploads/2022/04/zekat-hakkinda-300x300.jpgEzeLGenelİslami Sohbet
Zekatın Şartları ve Zekatın Önemi ve Zekatın Fazileti Zekatın, İslam'ın beş şartı arasında yer alması ve Kur'an-ı Kerim2in birçok yerinde namazla birlikte zikredilmesi onun dinimizde ne kadar önemli bir ibadet olduğunu gösterir. İslami Sohbetci Zekatın Şartları Zekatla ilgili fıkhı bilgi ve tartışmaların başında zekatın kimlere ne şartlarla farz olduğu ve verilen zekatın...