Abdülkadir Geylani | Allah Dostları

Abdülkadir Geylani (k.s.) sözleri
Ey oğul! Sana takva gerek. Bu sebeple takvanın icaplarını ifaya gayret et ki, kalbin iç düşmanlıklardan ve çirkin huylardan kurtulsun.islami Sohbetci

Abdülkadir Geylani (k.s.) sözleri
Ey oğul! Sana takva gerek. Bu sebeple takvanın icaplarını ifaya gayret et ki, kalbin iç düşmanlıklardan ve çirkin huylardan kurtulsun. Hayırla istikametlesin.

Ey oğul! Dünyalık toplarken, gece odun toplayan fakat eline ne geldiğini bilmeyen kişi gibi olma. Eline geçen dünyalığın helal mi haram mı, meşrumu olduğuna dikkat et. Bütün fiillerinde tevhid ve takva güneşi ile beraber ol.

Ey oğul! Kuran ile amel etmek, seni Kuran’ın mevkiine yükseltir, oraya oturtur. Sünnet ile amel etmek ise, Seni Allah’ın Resulüne yaklaştırır. Rasullah- Sallallahu aleyhi ve Sellem-in kalbi ve manevi himmetiyle, Allah dostlarının kalbleri çevresinden bir an dahi ayrılmazsın.

Allah dostlarının kalblerini Öldür.
Ey oğul! Haram yemek kalbini öldürür. Helal yemek ise ihya eder. Lokma vardır seni dünya ile; lokma vardır seni ahiretle meşgul eder. Yine lokma vardır, seni dünya ve ahiretin Yaratanın’ına rağbet ettirir.
Ey oğul! Nefsinle cihad hususunda sana yardim edenle arkadaş ol.
Onun sohbetlerinde bulun.

Nefsinin aşmasına yardim edenle arkadaş olma. Önce kendi nefsinle meşgul ol, kendi nefsine faydalı ol ve kendi nefsini düzelt. Sonra başkalarıyla meşgul ol. Başkalarını aydınlattığı halde kendini eritip bitiren mum gibi olma.
Ey Allah yolunda güzel güzel güzel güzel ameller işlemek isteyen kışı! İhlaslı ol! Aksi halde, boşuna yorulmuş olursun.
İnsanların irşad etmek, lafla değil, gönülden halis bir inanış ve iştiyakla gerçekleşir. Yine bütün bunlar; halvet, ıbadet, zikir, riyazat ve murakabe ile alınacak neticelerdir.

Yoksa, şekilcilikten ve zahiri gösterişten öteye geçmeyen ve ruha asla işlemeyen birtakım davranışlarla elde edilecek neticeler değildir. Bu sebeple, Allah yolunun yolcusunun dili ile kalbi, içi ile dışı, sözü ile özü bir olmalı ve aynı şeyi terennüm etmelidir.

20230107 224536Allah dostları  Abdulkadir  Geylani islamisohbetci.com

kendisini kurtarır”, senden câhilini gördüğünde; “Bu bilmez, Allâh onu bağışlar”, diye düşün! Hattâ bir kâfir gördüğün vakit, son nefes belli olmadığından; “Allah Teâlâ buna hidâyet nasip ederse, bütün günahları bağışlanmış ve tertemiz olarak ilâhî huzûra çıkabilir. Acaba benim son nefesim nice olur?” diye âkıbetini düşün! Kendini ne kadar tanır ve ne kadar düşük görürsen, Allah katında o nisbette mevkî kazanırsın.

Oğlum! Elinden geldiği kadar din kardeşlerinin ihtiyaçlarını karşıla! Zîrâ Rasûl-i Ekrem -sallâllâhu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur:

“Kim mü’min kardeşinin bir ihtiyacını giderirse, Allah Teâlâ da onun bir ihtiyacını giderir.” (Buhârî, Mezâlim, 3)

Diğer bir hadîs-i şerîfte Rasûl-i Ekrem -sallâllâhu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuşlardır:

“Kim bir müslümanın ayıbını örterse, Allah Teâlâ da dünya ve âhirette onun ayıbını örter.” (Müslim, Birr, 72)

Aklı olan kimse nefsine demelidir ki: Benim sermâyem, yalnız ömrümdür. Başka bir şeyim yoktur. Bu sermâye, o kadar kıymetlidir ki, verilen her nefes, artık hiçbir şekilde ele geçmez. Nefesler sayılıdır ve azalmaktadır. O hâlde, nefeslerini iyi değerlendir ve bu fânî dünyâya yarın ölecekmiş gibi nazar et. Bütün azâlarını haramdan koru ve takvâya sarıl.

Allâh’ım! Ömrümüzü saadetle sona erdir. Rızâ-yı ilâhiyyene ve Cemâlullâha nâiliyet nasîb eyle! Sabah-akşam bizi âfiyetten ayırma! Takvâyı bize azık kıl, tevekkül ve güvenimizi Sana yönelt! Bizi hak yolda sâbit kıl! İbâdete lâyık ancak Sen’sin. Sen’i noksan sıfatlardan tenzîh ederim. Sana lâyıkıyla kulluk edemediğim için zâlimlerden oldum.

Hamd, âlemlerin Rabbi Allah Teâlâ’ya; salât ü selâm, Fahr-i Cihân Efendimiz Muhammed Mustafâ’ya olsun!

Selam ve dua ile

EzeLGenelİslami Sohbet
Abdülkadir Geylani | Allah Dostları Abdülkadir Geylani (k.s.) sözleri Ey oğul! Sana takva gerek. Bu sebeple takvanın icaplarını ifaya gayret et ki, kalbin iç düşmanlıklardan ve çirkin huylardan kurtulsun.islami Sohbetci Abdülkadir Geylani (k.s.) sözleri Ey oğul! Sana takva gerek. Bu sebeple takvanın icaplarını ifaya gayret et ki, kalbin iç düşmanlıklardan ve çirkin huylardan...