Din ve Dine Olan İhtiyaç

islami sohbet

Cw7i9 1629802739 5063

islamisohbetci.com  Din ve Dine Olan İhtiyaç

Din Nedir?

“Din, akıl sahiplerini kendi hür iradeleriyle en iyiye, en doğruya ve en güzele ulaştıran ilahi bir kanundur.”

Dinin bu tarifinden şunları öğreniyoruz:

1. Dinin kurucusu Allah’tır. Bu itibarla Allah’tan başka hiç kimsenin din
kurma yetkisi yoktur.

2. Dinin muhatabı akıl sahipleridir. Yani dinin hükümleriyle ancak aklı başında olan kimseler yükümlüdür.

3. Din, peygamber tarafından tebliğ edilmiştir. Allah, peygamberlere din ile ilgili hükümleri bildirmiş, onlar da insanlara duyurmuştur.

4. Dinin  gayesi, insanları dünya ve ahirette mutlu kılmaktır. Çünkü din, insana yaratılışındaki gayeyi, yaratana ve yaratıklara karşı yükümlü bulunduğu görevleri bildirir. İyi ile kötüyü birbirinden ayırt eder. İyiye ulaşmanın yollarını gösterir. Bu suretle de insanın dünya ve ahirette mutlu olmasını sağlar.

Din, bazılarının sandığı gibi sadece vicdani bir kanaatten ibaret değildir.
Dinin asıl gayesi, insanı, ruh ve ahlak yönünden olgunluğa eriştirmektir.

Dine Olan İhtiyaç

İnsan, fert  olarak da, toplum olarak da dine muhtaçtır. İlkel insandan tutun da bugünkü teknolojik gelişmeleri gerçekleştiren insana varıncaya kadar tarih öncesi ve sonrası hiç bir devirde din duygusu taşımayan topluluğa rastlanmamıştır. Çünkü:

1. İnsanın ruh ve beden olmak üzere iki yönü vardır. Bunlar, nitelik itibariyle birbirinden ayrı iseler de öyle bir bütünlük içindedirler ki, ruh

Bir işe yaramayacağı  gibi, bedensiz ruhun da bir anlamı yoktur. Aynı zamanda her ikisinin pek çok arzu ve istekleri vardır. İnsan, ne bedeni, ne de ruhi ihtiyaç ve arzularını ihmal edemez.

Ruhun ise pek çok istekleri vardır, öyle ki, bunlar için bir sınır yoktur. İnsan, gerçek anlamda mutluluğa, ancak ruhun sınırsız olan bu isteklerinin temin edilmesiyle ulaşabilir. İnsanın sınırlı olan ömrü ise buna yetmez. Bu itibarla onun sonsuz olan bu arzu ve isteklerini gerçekleştirecek ve kendisini mutlu kılacak  olan, inancıdır. Fani olmayacak  ve sonu gelmeyecek olan bir hayata yönelmeyen ruhta gerçek mutluluk yok demektir. Bu da ancak Allah’a ve ebedi bir hayata inanmakla elde edilir. Bunu bize öğreten de dindir. Şu halde insanın gerçek mutluluğunu ancak din sağlar.

2. İnsan hayatı bir mücadeleden ibarettir. İnsan bu mücadelede bazen başarılı olamaz. Maddi bütün sebeplere başvurduğu halde önüne çıkan engelleri aşamaz. Böyle bir durumla karşılaşan insan, kendi kuvvet ve gücünün üstünde daha büyük bir kuvvetin varlığına inanmayacak olursa bunalıma düşer, hayatına kimse ise, büyüklüğünü ve ümitsizliğe düşmeyenlere daima yardım edeceğini düşünerek O’na sığınır, kendini kaybetmez.

Bu itibarla, günlük hayatımızda da en büyük dayanağın din olduğu açıkça anlaşılmaktadır.

3. İnsanın ruh yönünden yükselip olgunlaşması yaratılışının bir gereğidir. Bu, ancak yüksek ahlakla elde edilir. Ahlak üstünlüğü ise, din duygusu ie gelişir. İnsan, Allah sevgisinden ve din duygusundan yoksun olduğu an, pek çok inan özelliklerini kaybetmiş olur. Allah’a inanmayan ve sorumluluk duygusu taşımayan bir kimsede ahlaki üstünlüğün bulunmayacağı tabiidir. Çünkü üstün ahlakın kaynağı dindir.

Din ve Dine Olan İhtiyaç Başlıklı konumuzu Özetleyecek olursak,  hangi yönden bakılırsa bakılsın din, insan için bir ihtiyaçtır. Maddi yönden  ihtiyaçları ne kadar karşılanırsa karşılansın, manevi  ve ruhi ihtiyaçları sağlanmış olan bir insan,  hayatta  arzuladığı huzuru bulamaz.

Yemeye, İçmeye, giyinmeye ve barınmaya ihtiyacımız olduğu gibi İnsanın inanma ve tapınmaya da ihtiyacı vardır. Bu ihtiyaç , insanda doğuştan vardır. Doğuştan var olan ” din duygusu” doğru şekillenip neşvünema bulabilmesi için hak dine ihtiyacı vardır.

İslami sohbet platformu  olarak Din ve Dine olan İhtiyaç makalemizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir başka makalede görüşmek dileğiyle İslami sohbetci  Dini Sohbet Sohbet sitesinden Sevgiler saygılar

~~Selam ve Dua İle~~

https://www.islamisohbetci.com/wp-content/uploads/2022/04/din-cesitleri-nelerdir-h1457545523-26981a.jpghttps://www.islamisohbetci.com/wp-content/uploads/2022/04/din-cesitleri-nelerdir-h1457545523-26981a-300x300.jpgEzeLGenelİslami Sohbet
Din ve Dine Olan İhtiyaç islami sohbet Din Nedir? 'Din, akıl sahiplerini kendi hür iradeleriyle en iyiye, en doğruya ve en güzele ulaştıran ilahi bir kanundur.' Dinin bu tarifinden şunları öğreniyoruz: 1. Dinin kurucusu Allah'tır. Bu itibarla Allah'tan başka hiç kimsenin din kurma yetkisi yoktur. 2. Dinin muhatabı akıl sahipleridir. Yani dinin hükümleriyle ancak aklı başında...