Cami  ve Kilise Hazreti Fatih

Hazreti Fatih İstanbul’u fethettikten sonra, Avrupa’da fütuhata devam ediyordu. Bir seferinde Sırbistan hududuna gelmiş ve Sırbistan’ın fethi artık an meselesi idi. İslami sohbetci

20230412 182343Cami ve Kilise Hazreti Fatih İslami sohbetci

Hazreti Fatih İstanbul’u fethettikten sonra, Avrupa’da fütuhata devam ediyordu. Bir seferinde Sırbistan hududuna gelmiş ve Sırbistan’ın fethi artık an meselesi idi.

Sırp Kdalk Brankoviç bir yanda Macaristan bir yanda da Türkler olduğu için arada zor durumda kalmıştı. Her iki büyük devletten birine sığınmak, ondan yardım istemek düşüncesiyle her iki tarafa da elçiler gönderdi.

Sırbistan elinize geçer ve burayı fethederdeniz nasıl muamele edeceksiniz? Diye fikirlerini öğrenmek istedi.

Sırplılar Ortodoks mezhebine mensup olduklarından, Katolik olan Macar Kralı Hünyad tarafından şu cevabı aldı:

Eğer Sırbistan bizim elimize geçer ve biz oraları istila edersek, bütün Sırplıları Katolik yapınca ya kadar mücadele ederiz vd bütün kiliseleri yıkar, yerind Katolik kilisesi yaparız…

Fatih Sultan Mehmet Hazretlerine giden elçi ise, şu haberle dönmüştü.

Hazreti Fatih Elçiye:Hazreti Fatih Elçiye: İslamiSohbetci.co

Hazreti Fatih Elçiye:

Biz Sırbistan’ı alırsak, İslamiyetin Allahın dini olduğunu, tek din olduğunu ilan ederiz. Ve bu arada hiç kimseyi de, kendi dininden dönmeye zorlamayız, istiyen eski dinine icabı olan kiliseye gider, istiyen Allah dininde tek olan İslamiyeti seçer, dünya ve ahiret selametine kavuşur dedi.

Selam ve dua ile

EzeLGenelİslami Sohbet
Cami  ve Kilise Hazreti Fatih Hazreti Fatih İstanbul'u fethettikten sonra, Avrupa'da fütuhata devam ediyordu. Bir seferinde Sırbistan hududuna gelmiş ve Sırbistan'ın fethi artık an meselesi idi. İslami sohbetci Cami ve Kilise Hazreti Fatih İslami sohbetci Hazreti Fatih İstanbul'u fethettikten sonra, Avrupa'da fütuhata devam ediyordu. Bir seferinde Sırbistan hududuna gelmiş ve Sırbistan'ın fethi...