Firavun’un Karısı Hz.Asiye

İslami sohbetci

Fazilet timsali Asiye

Hz.Asiye, Musa Aleyhisselamın hayatının sebebidir. Hz. Musa’ ya en büyük hizmetlerde bulunan ve nihayet ıman eden yüksek iradeli bir kadındır.

20230202 203334Firavun’un Karısı Hz.Asiye islamisohbetci.com

Fazilet timsali Asiye

Hz.Asiye, Musa Aleyhisselamın hayatının sebebidir. Hz. Musa’ ya en büyük hizmetlerde bulunan ve nihayet ıman eden yüksek iradeli bir kadındır.

Musa Aleyhisselamın doğumu sırasında Allahü Teala tarafından annesine çocuğu endişe etmeden emzirmesi, şayet çocuğu hakkında bir fenalık hissederse onu bir sandık içerisinde Nil nehrine bırakıp mahsun ve mükedder olmaması ve çocuğu kendisine iade edilip büyüdüğünde peygamberlik rütbesi verileceği vahyedilmişti.

20230202 203501Hz.Musa Mucizeleri İslamisohbetci.com

Vahy mucibince Nil’e bırakılan ve yeni doğan bu çocuğu barındıran sandık Firavunun sarayı sahilinden akıp giderken görülerek saraya alınmış ve Asiye tarafından Firavun’a:

– Bu yavrucak bana ve sana bir göz aydın olur, bunun hayatına kıymayınız! Belki bize bir faydası dokunur, yahut evlat ediniriz, demişti de Firavun ve etbaı bu yavrucuğun ileride fazilet namına kendileriyle karşılaşacağını ve nasıl kahramanlıklar göstereceğini idrak edemiyorlardı.

Hz.Musa’ının hayatını kurtaran Asiye, ileride Musa aleyhisselam iman ve mucizelerini tasdik etmiş olmakla Hz.Musa gibi o da Firavun ile karşılaşmış ve bu suretle Hz.Musa’nın hayatı ve dini uğrunda kendi hayatını feda etmiştir. Asiye, Firavunun çok acı işkenceleri altında can vermişti. Bir rivayete göre, Hazreti Asiye

– Ey Rabbim! Cennetinde, civarında bana ev yap da beni Firavun’dan ve onun kötülüklerinden kurtar!. Mealindeki duasını bu işkencelere maruz kaldığı sırada okumuş ve derhal kabul olunup Cennet’ teki makamı kendisine gösterilmekle güle güle hayatı terk etmiştir.
Bu şekilde Asiye, kadınlık aleminde en yüksek fazilet doruklarına erişen iki kadından birisi oluyor. Diğeri ise, elini, eteğini sıkı tutmak, namusunu ve iffetini muhafaza etmek hususunda kale kadar metin bir ruha, bir iradeye sahip olan Hz.Meryem’dir…

Allahu Teala bu iki numune hatunu yüce kitabında şöyle anlatmaktadır:

“Allah, kafirlerle yakınlığı olan mü’minler için de Firavun’un karısı ve Mizahim’in kızı Asiye’yi mesel, fazilet örneği kılmıştır. Çünkü Asiye: Rabbim, benim için yanımda Cennet’te bir ev yap da beni Firavun’dan ve onun kötülüklerinden kurtar.

20230202 203405Firavun İslamisohbetci.com

Zalimler guruhündan da halas eyle diye dua etmişti. Allah, iman edenler için de imran’ın kızı Meryem’i mesel, ismet numunesi kılmıştır. O Meryem ki, ırzını sağlam korudu da biz, ona, Rabbinin kelimelerini ve kitaplarını tasdik etmiş ve kendisini tamamiyle ibadete vermiş insanlardan idi.”

Peygamber efendimiz aleyhisselam da bir Hadis-si Şeriflerinde söyle buyurur.

“Erkeklerden çoğu fazilette kemale erdi. Halbuki kadınlardan yalnız Firavun’un karısı Asiye ile İmran’ın kızı Meryem’den başka hiç biri kemale erişemedi…”
(Tahrim, Meryem, Kasas, Taha ve Enbiya Süreleri) 

(Tahrim, Meryem, Kasas, Taha ve Enbiya Süreleri) islamisohbetci.com

EzeLGenelİslami Sohbet
Firavun'un Karısı Hz.Asiye İslami sohbetci Fazilet timsali Asiye Hz.Asiye, Musa Aleyhisselamın hayatının sebebidir. Hz. Musa' ya en büyük hizmetlerde bulunan ve nihayet ıman eden yüksek iradeli bir kadındır. Firavun'un Karısı Hz.Asiye islamisohbetci.com Fazilet timsali Asiye Hz.Asiye, Musa Aleyhisselamın hayatının sebebidir. Hz. Musa' ya en büyük hizmetlerde bulunan ve nihayet ıman eden yüksek iradeli bir kadındır. ...