AYETLER ve HADİSLER  40 HADİS-İ ŞERİF

Rasulullah sallallahu aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu:

“İnsanı helake sürükleyen yedi şeyden biri de, yetim malı yemektir.

“Rabbimiz! Bize katından rahmet gönder ve bize içinde bulunduğumuz durumdan bir çıkış yolu göster!” (Kehf  Suresi 10 Ayet)

Rasulullah sallallahu aleyhi ve  sellem, şöyle buyurdu:

“Hastalarınızı sada ile tedavi ediniz.”

Bismillahirrahmanirrahim.

Allah’ın izni olmadıkça hiç kimseye ölmek yoktur.
(Al-i İmran Suresi 145. Ayet)

BismillahirRahmanirrahim.

Ey insanlar! Rabbinize saygısızlıktan sakının; hiçbir babanın evladından fayda göremeyeceği, evladın da babasından hiçbir yarar sağlayamayacağı bir günden korkun, Allah’ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın oi yoldan çıkarıcı da (şeytan) Allah hakkında sizi aldatmasın
(Lokman Suresi-33 Ayet)

Bismillahirrahmanirrahim.

Allah, birbirinden gelme nesiller olarak Adem’i Nuh’u, İbrahim ailesini ve İmran ailesini seçip alemlere (bütün yaratılmışlara) üstün kıldı. Allah hakkıyla işitmekte ve bilmektedir.
(Al-i İmran Suresi 33-34. Ayet)

Bismillahirrahmanirrahim

Şöyle derler. “Bizden tasayı gideren Allah’a hamdolsun. Doğrusu rabbimiz çok bağışlayıcıdır, şükrün karşılığını eksizsiz vermektedir.
(Fatır Suresi 34. Ayet)

Bismillahir rahmanirrahim

Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında Allah’ı anmaya koşşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz, bu sizin için çok hayırlıdır.
(Cuma Suresi 9. Ayet)

Bismillahirahmanirrahim.

Sen onların dinlerine uymadıkça yahudiler de hristiyanlar da senden asla memnun kalmayacaklardır. De ki: “Asıl doğru yol ancak Allah’ın yoludur.” Eğer sana gelen ilimden sonra onların arzularına uyarsan, bilesin ki artık Allah sana ne dost ne de yardımcı olacaktır.
(Bakara Suresi 120. Ayet)

Bismillahir Rahmanirrahim.

Ey insanlar! Rabbinize saygısızlıktan sakının; hiçbir babanın evladından fayda göremeyeceği, evladın da babasından hiçbir yarar sağlayamayacağı bir günden korkun, Allah’ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın oi yoldan çıkarıcı da (şeytan) Allah hakkında sizi aldatmasın
(Lokman Suresi-33 Ayet)

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:

“Mü’minde her huy bulunabilir, ama onda hiyanet ile yalancılık kesinlikle bulunmaz.”

islami sohbet 

40 Hadis 464646

Cuma Suresi ,Ayet, Hadis, Dua, Namaz, Secde, Kuran-ı Kerim İslamisohbetci.com

“Namaz Mü’min’in Miracıdır.”

(hadis-i Şerif)

Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Kadınlara iyi davranmanızı tavsiye ediyorum, vasiyetimi tutunuz!”

Bismillahhirrahmanirrahim.

Ey insanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının, Kıyamet sarsıntısı gerçekten büyük bir olaydır.
(Hac Suresi 1. Ayet)

Rasullullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“İhsan, Allah’a O’nu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen O’nu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor.”

Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Her kul öldüğü hal (amel) üzere diriltilir.”

“Hayra vesile olan, hayrı yapan gibidir.”
(Hadis-i Şerif)

 Bir insanın gerçek zenginliği bu dünya da yaptığı iyiliklerdir.
(Hadis-i Şerif)

bismillahirrahmanirrahim.

Sakın ümitsizliğe kapılanlardan olma!
(Hicr Suresi 55. Ayet)

Kendi kusurları ile meşgul olup, insanların ayıbını görmeye fırsat bulamayan kimseye müjdeler olsun.
(Hadis-i Şerif)

Allahım beni bağışla, bana merhamet et, bana afiyet ver ve bana rızık ver.

Bİsmilahirrahmanirrahim.

Biz bu kitabı sana gerçeğin bilgisi olarak indirdik; öyleyse içten bir inanç ve bağlılık göstererek sadece Allah’a ibadet et.
(Zumer Suresi 2. Ayet)

Bismillahirrahmanrrahim.

Ey İnsanlar! Yeryüzünde bulunan maddelerin helal ve temiz olanlarından yiyin, şeytanın peşinden gitmeyin, çünkü o apaçık bir düşmandır.
(Bakara Suresi 168. Ayet)

36)Hiçbiriniz, oruçlu gün çirkin söz söylemesin ve kimse ile çekişmesin. Eper biri kendisine söver veya çatarsa, “ben oruçluyum desin.”

Kurn464646

Cuma Suresi ,Ayet, Hadis, Dua, Namaz, Secde, Kuran-ı Kerim İslamisohbetci.com

 Bismillahirrahmanirrahim.

Allah’a verdikleri sözü pekiştirdikten sonra bozalar, Allah’ın korunmasını emrettiği bağı koparanlar ve yeryüzünde fesat çıkaranlar var ya işte rahmetten mahrum olmak da onlar içindir. Dünyanın kötü sonu da onlar içindir.
(Ra’d Suresi 25. Ayet)

 Bismillahirrahmanirrahim.

(Varis olmayan) yakınlar, yetimler ve yoksullar miras taksiminde hazır bulunurlarsa bundan, onları da zırıklandırın ve onlara güzel söz söyleyin.
(Nisa Suresi 8. Ayet)

Bismillahirrahmanirrahim.

Lut kavmi de uyarıları ciddiye almadı. Biz de üzerlerine taş yapdıran bir kasırga gönderdik. Ancak lut ailesi hariç tutuldu; onları katımızdan bir lutuf olarak seher vakti kuratrdık. Şükredenleri işte böyle ödüllendiririz.
(Kamer Suresi 33.34 ve 35 Ayetler)

Bismillahirrahmanirrahim.

Senin kalbini açıp genişetmedik mi? Belini büken yüzünü üzerinden kaldırmadık mı? Ve senin şanını yüceltmedik mi? demek ki zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Evet, doğruu her güçlüğün yanında bir kolaylık var. O halde önemli bir iş bitirince hemen diğerine koyul. Ve yalnız rabbine yönel.
(İnşirah Suresi)

Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“İnsanı helake sürükleyen yedi şeyden biri de, yetim malı yemektir.

Rabbimiz! Bize katından rahmet gönder ve bize içinde bulunduğumuz durumdan bir çıkış yolu göster!” (Kehf Suresi 10 Ayet)

Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Hastalarınızı sadaka ile tedavi ediniz.”

Bismillahirrahmanirrahim.

Şöyle derler. “Bizden tasayı gideren Allah’a hamdolsun. Doğrusu rabbimiz çok bağışlayıcıdır, şükrün karşılığını eksizsiz vermektedir.
(Fatır Suresi 34. Ayet)

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:

“Mü’minde her huy bulunabilir, ama onda hıyanet ile yalancılık kesinlikle bulunmaz.”

Bismillahirrahmanirrahim

Allah, birbirinden gelme nesiller olarak Adem’i Nuh’u, İbrahim ailesini ve İmran ailesini seçip alemlere (bütün yaratılmışlara) üstün kıldı. Allah hakkıyla işitmekte ve bilmektedir.
(Al-i İmran Suresi 33-34. Ayet)

Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Sahur yapınız, zira sahurda bolluk-bereket vardır.”

Bismillahirrahmanirrahim.

Allah’ın izni olmadıkça hiç kimseye ölmek yoktur.
(Al-i İmran Suresi 145. Ayet)

“Namaz Mü’min’in Miracıdır.”

(hadis-i Şerif)

Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Kadınlara iyi davranmanızı tavsiye ediyorum, vasiyetimi tutunuz!”

Bismillahhirrahmanirrahim.

Ey insanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının, Kıyamet sarsıntısı gerçekten büyük bir olaydır.
(Hac Suresi 1. Ayet)

Rasullullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“İhsan, Allah’a O’nu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen O’nu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor.”

Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Her kul öldüğü hal (amel) üzere diriltilir.”

Bismillahirrahmanirrahim.

Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında Allah’ı anmaya koşşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz, bu sizin için çok hayırlıdır.
(Cuma Suresi 9. Ayet)

 Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi:

“Allahım! Acizlikten, tembellikten, cimrilikten, ihtiyarlayıp ele avuca düşmekten ve kabir azabından sana sığınırım.

Ayetttt46

Ayet ,Peygamberimizi (s.a.v.)Ağlatan AYET İslamisohbetci

Hz. Aişe (R.a) iki kişi ziyaret etmişler. Onlardan biri, Hz. Muhammed (s.a.v) de gördüğünüz etkileyici bir şeyi bize anlatır mısınız? deyince Hz. Aişe (R.a) şöyle söyledi: Allah Resulü (s.a.v) bir gece kalktı, abdest alıp namaz kıldı. Namazda çok ağladı,  Gözlerinden akan yaşlar sakallarını ve secde esnasında yerleri ıslattı, Sabah ezanı için gelen Hz. Bilal (R.a) Ya resulullah (s.a.v)! Geçmiş ve gelecek bütün günahlarınız affedildiği halde, sizi ağlatan nedir? deyince Bu gece Yüce Allah bir ayet indirdi, Beni bu ayet ağlatmaktadır dedi ve ayeti okudu: Ardınca gelişinde düşünen insanlar için elbette birçok dersler vardır. (Al-i İmran, 3/190) Ondan sonra Resulullah (s.a.v), Bu ayeti okuyup da üzerinde tefekkürde bulunmayan, düşünmeyen kişilere yazıklar olsun, dedi. Bu ayette, tefekküre davet edilen akıl sahiplerinin durumunu açıklayan bir sonraki ayetin meali de şöyledir: Onlar ki Allah’ı gah ayakta divan durarak, gah oturarak, Gah yanları üzere zikreder, göklerin ve yerin yaratılışı hakkında düşünürler ve derler kii: En büyük Rabbimiz! Sen bunları gayesiz boşuna yaratmadın, Seni bu gibi noksanlardan tenzih ederiz, Sen bizi o ateş azabından koru! (Al-i İmran 3/191)

Bismillahir rahmanirrahim.

Bir,gece kendisine bazı ayetlerimizi gösterelim diye kulunu Mescid-i Haram’dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa’ya götüren Allah eksiklerden münezzehtir. O, gerçekten her şeyi işitmekte ve görmektedir.
(İsra Suresi 1. Ayet)

 Bismillahirrahmanirrahim.

Kullarının günahlarından Allah’ın haberdar olması yeter.
(Furkan Suresi 58 Ayet.)

“Canım kudret elinde tutan Allah’a yemin ederim ki, ya iyilikleri emreder ve kötülüklerden nehyedersiniz, ya da Allah kendi katından yakın zamanda üzerinize bir azap gönderdir. Sonra Allah’a yalvarıp dua edersiniz, fakat duanız kabul edilmez.”
(hadis-i şerif)

 Bİsmillahirrahmanirrahim.

İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanları karanlıklardan aydınlığa çıakrsın diye size Allah’ın apaçık ayetlerini okuyan bir elçi gönderdi. Kim Allah’a iman der, rızasına uygun davranırsa, onu içinde ebedi kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetlere koyar. İşte böylece Allah ona gerçekten güzel bir rızık ihsan etmiştir.
(Talak Suresi 11.Ayet)

Rasulullahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Cennetlikler cennette yiyip içerler, ama büyük, küçük abdeste çıkmaz ama sümkürmezler. Sadece hoş kokulu bir geğirti ve ter çıkarırlar.”

“Mizana ilk konacak amel güzel ahlak ve comertliktir.”
(Hadis-i şerif)

 Bismilahirahmanirrahim.

Rabbinizden yardım dilediğiniz zamanı hatırlayın. Hemen size “Meleklerden peşi peşine gelen binlik kuvvetlerle ben size yardım edeceğim” diye cevap verdi.
(Enfal Suresi 9. Ayet)

“Kötülük işlersen, hemen arkasından iyilik yap ki, o kötülüğü silip süpürsün
(hadis-i şerif)

 Bismillahirrahmanirrahim.

Firavun hanedanının ve onlardan öncekilerin durumu gibi; onlar bizim ayetlerimizi yalanladılar, Allah da günahları yüzünden onları yakalayıverdi. Allah’ın cezası çok kuvvetlidir.
(Al-i İmran Suresi 11. Ayet)

(mü’min) kardeşinle münakaşa etme, onun hoşuna gitmeyecek şakalar yapma ve ona yerine getirmeyeceğin bir söz verme.”
(Hadis-i şerif)

Bismillahirrahmanirrahim

Rablerinin ayetlerinden onlara bir ayet gelmeye görsün, ondan ille de yüz çevirirler.
(En’am Suresi 4. Ayet)

Ayetlerden ve Hadislerden öğrendiklerimiz

Kuran-ı Okunurken Can kulağı ile dinlemek ve ayetlerin anlamların düşünerek ağlamak güzel bir duygudur.

Dinlemek, okumaktan daha fazla düşünmeye imkan sağlar.

İslami sohbet platformu olarak islamisohbetci Sohbet sitesine hoş geldiniz, sitemizde aile gibi bir ortam kurmak istiyoruz aramızda iyi insanları barındırmak kötü insanları zaten tutmuyoruz, bizim için
biz kötü insanları iyi olmaları için uğraşırız ama sapıklık içerine girenleri aramızda tutmuyoruz atıyoruz. sitemiz içerinde ,odamızda herkesi bekliyoruz. sohbet, kelebek, mirc, sohbetchat, chat, sanal alem, lafazan, muslumanlar sohbet, mobil sohbet, sevdasohbet, zurna, islamisohbet, dini sohbet,istanbul sohbet odaları gurbetçi sohbet,almanya sohbet odaları  alanlarında hizmet vermekteyiz.

SELAM ve DUA  İle

Sohbetin Tek Adresi İslamisohbetci. Com

EzeLGenelİslami Sohbet
AYETLER ve HADİSLER  40 HADİS-İ ŞERİF ﷽ Rasulullah sallallahu aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu: 'İnsanı helake sürükleyen yedi şeyden biri de, yetim malı yemektir. 'Rabbimiz! Bize katından rahmet gönder ve bize içinde bulunduğumuz durumdan bir çıkış yolu göster!' (Kehf  Suresi 10 Ayet) Rasulullah sallallahu aleyhi ve  sellem, şöyle buyurdu: 'Hastalarınızı sada ile tedavi ediniz.' Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın izni...