İslamiyet Nazarından Bulaşıcı Hastalık 

Dinimiz; veba, taun, cüzzam ve benzeri bulaŞıcı hastalık olan yere gitmemek, bulunduğu yerde ortaya çıkmış ise kaçmak suretiyle başka yere gidip te, hastalığı oraya da bulaştırmamakla emrediyor. Bu suretle koruma ve karantina usulü, noksan bir hususu bırakmadan, bundan 14 asır önce Müslümanlık tarafından konmuş demektir. ”Ey Allah’ın kulları! Tedavi olunuz! Zira Cenabı Hak hiç bir hastalık vermemiştir ki, onun ilacını da yaratmış olmasın.”

Mealinde kan hadis-i şerif gösteriyor ki, Hastalığa tutulan bir insanın doktora müracaat etmesi gereklidir. Bir kimsenin; Allah’a tevekkül edip oturması, Müslümanlığa uygun bir hareket değildir. Maddi ve manevi her türlü ilaçlara baş vurduğu halde, mübtela olduğu hastalıktan şifa bulmayanların sabretmesi lazımdır. Bu sabırlarından dolayı ahiret hayatında en büyük mükafaa ta mazhar olacaklarını, İslam dini ayrıca bildirmektedir.

Bulaşıcı Hastalıktan Korunma, islami sohbet 

BulaŞici

Covid-19, Bulaşıcı hastalık, mikrop, salgın, Sağlık, İslamisohbetci.com

“Hastalık, Allah’ın kurallarını terbiye için yeryüzünde bir kamçıdır.”

Ey Allah’ın kulları! tedavi olun. Çünkü Cenabı Hak hiç bir hastalık vermemiştir ki, onun devasını da vermiş olmasın. Yalnız bir hastalığın ilacı yoktur. O da iyice ihtiyarlıktır. “Cenabı Hak hangi hastalığı vermiş ise, mutlaka onun ilacını da vermiştir.

”İnsanın dinine, dünyasına, sıhhatine  zararlı olan her şey haramdır.”

Bu İslam genel kaideyi  bildikten sonra, İslam da  nelerin  haram veya helal olduğunu anlamak için uzun uzadıya incelemeye lüzum kalmaz. Bunun içindir ki,  Ayeti kerimede  yemek yemek hususun da, helal bile  olsa  ifrat ve aşırılıktan  men olunuyoruz. bir hadisi şerif ile de, bu konudaki ifratın tehlikeli sonuçları bildiriliyor.

Bedenin İsteklerinde İtidalin Lüzumu;

Herkes bilir ki; vücudum bir çok istekleri vardır. Bunların hepsi itidale ve ölçüye riayet edilmek şartıyla hayat için zaruridir. İşte cismin varlık ve devamının en birinci sebebi olan gıda bile, ifrat ile kullanılacak, yahut birbirine zıt bir takım yiyecekleri bir araya getirmek gibi sağlık kaidelerine aykırı hareket edilecek olursa hayat için tehlikeli bir zehir olur. Bundan dolayıdır ki; dünyadaki doktorların hepsi, insan sağlığının yegane kaynağının, cismin isteklerinde itidalden ve ölçülük ten ibaret olduğunu ittifakla kabul etmişlerdir. Aslında Müslümanlık, bu esas kaideyi tesis etmiş olum, bize güzel yiyeceklerden hiç bir şeyi haram kılmadığı gibi, sıhhat için şartıyla Mübah kılmış, sıhhate zararlı olanları da yasaklamıştır.

Maskeni tak Koru kendini

Covidvirus4646

Covid virus, virüs, Maske tak sağlığını koru, İslamisohbetci

İslam Dinin Hükümleri

İslam Dininin hükümleri hiç bir zaman içtimai hayata aykırı gelecek, medeniyetin ana unsurlarını temelinden yıkacak bir zühdü kabul edilemez. Evet, Müslümanlık ruhani arzularda itidali nasıl tavsiye ediyorsa, cissmani isteklerde de ölçülü olmayı öylece emrediyor. Binaenaleyh yiyecek, içecek ve giyecekler gibi cismi ve bedeni arzularda itidali ölçüyü elden bırakmamak da, İslam’ın kesin hükümlerindendir. Her türlü yiyecek ve içecekler ile giyecekler gibi bedeni istek ve ihtiyaçların iyi ve güzel olması için İslam’ın şartları şunlardır.

İslam Nazarında Sağlık ve Hastalık:

Dinimiz, sıhhat ve afiyet en büyük bir nimettir hastalığı da; fıtratın değişmeyen kanunlarına, sağlığını sabit kaidelerine uymamanın bir cezası olarak gösteriyor. Evet, İslam nazarında hastalık, tarafı ilahi den bir cezadır. Hasta olan bir insan, sağlık kaidelerine uymadığı, fıtratın değişmez kanunlarına karşı çıktığı için kendisine ceza olarak, o hastalık verilmiş tir. Amin

Hasta

Hastalarımıza Şifa Rabbim

”Allah’tan afv ve afiyet isteyiniz.”

”İki nimet vardır ki; insanların çoğu onun kıymetini bilmeyerek elden kaçırırlar; bunlar; sıhhat ve boş vakittir. Yani kimseye muhtaç olmamak ve kalb huzurudur.”

”Ey Allah’ın kulların! tedavi olun. Çünkü Cenabı Hak hiç bir hastalık vermemiştir ki, onun devasını da vermiş olmasın. Yalnız bir hastalığın ilacı yoktur. o da iyice  yaşlanmak.

”Cenabı Hak hangi hastalığı vermiş ise, mutlaka onun ilacını da vermiştir.”

İslami sohbet platformu olarak islamisohbetci Sohbet sitesine hoş geldiniz, sitemizde aile gibi bir ortam kurmak istiyoruz aramızda iyi insanları barındırmak kötü insanları zaten tutmuyoruz, bizim için
biz kötü insanları iyi olmaları için uğraşırız ama sapıklık içerine girenleri aramızda tutmuyoruz atıyoruz. sitemiz içerinde ,odamızda herkesi bekliyoruz. sohbet, kelebek, mirc, sohbetchat, chat, sanal alem, lafazan, muslumanlar sohbet, mobil sohbet, sevdasohbet, zurna, islamisohbet, dini sohbet,istanbul sohbet odaları gurbetçi sohbet,almanya sohbet odaları  alanlarında hizmet vermekteyiz.

SELAM ve DUA  İle

Sohbetin Tek Adresi İslamisohbetci. Com

EzeLGenelİslami Sohbet
 İslamiyet Nazarından Bulaşıcı Hastalık  Dinimiz; veba, taun, cüzzam ve benzeri bulaŞıcı hastalık olan yere gitmemek, bulunduğu yerde ortaya çıkmış ise kaçmak suretiyle başka yere gidip te, hastalığı oraya da bulaştırmamakla emrediyor. Bu suretle koruma ve karantina usulü, noksan bir hususu bırakmadan, bundan 14 asır önce Müslümanlık tarafından konmuş demektir. ''Ey...