ALLAH’IN YAPTIĞINI BOZMAK | HABİL VE KABİL 

Vaktiyle, kardeş olan Kabil ve Habil isminde iki Adem oğlu, Allahü Teala için birer kurban, ona manevi yakınlık sağlayacak birer nesne ara etmişlerdi. İslami sohbetci

Habil ve KabilHABİL VE  KABİL İslamisohbetci.com

Vaktiyle, iki  kardeş olan Kabil ve Habil isminde iki Adem oğlu, Allahü Teala için birer kurban, ona manevi yakınlık sağlayacak birer nesne ara etmişlerdi. Kabil katı tabiatlı, Habil ise takva sahibi bir kimse idi.

20230202 132048HABİL VE KABİL  İslamisohbetci.com

Herhangi bir deli ile Habil’in kurbanın kabul olunduğu Kabil’in Kurbanının işe kabul olunmadığı anlaşıldı. Kurbanı kabul edilmeyen Kabil, Habil’in kurbanının kabul edilmesinden dolayı ona hased ederek:
– Ahdım olsun Seni öldüreceğim, dedi. Habil de dedi ki:
– Allahu Teala ancak takva sahiplerinden kabul buyurur.
Binaenaleyh Allah’dan kork, niyetini düzelt. Eğer sen beni öldürmek için elini uzatırsan, ben seni öldürmek için elimi uzatmam.

Çünkü be, alemlerin Rabb’ı olan Allah’dan her halde korkarım.Ben bu suretle şunu isterim ki, beni günaha sokmayasın da hem benim günahım, hem de kendi günahınla dönüp gidesin, bu iki günahı yüklenerek can verip Hakk’ın huzuruna varasın da Cehennem ehlinden olasin.Zira zalimlerin cezası budur.

Bu takva, bu salım fikir, bu hayır ve nasihat, bu kardeşlik hissi üzerine, kurbanı kabul edilmeyen zalim Kabil’in nefsi, kendisine kardeşi Habil’i öldürmeyi arzu ettirdi. Yani vaz geçirmek şöyle dursun öyle bir cinayet güya bur taat şevkiyle endişesiz yapabilecek, maniden uzak, arzusuna uyulur bir şey gibi gösterdi, kolaylık hatta gayret verdi.

Bu süretle nefsi, Kabil’e bu cinayeti bir yem gibi önüne gerilmiş pek hoş bir şey gibi gösterip ve bu isyanı icrası lazim bir taat gibi kabul ettirince de Kabil kardeşini öldürdü.

Ancak, bu cinayeti ile kendisine bir fayda sağlama ihtimali olmadığından başka, dininde de, dünyasında da hüsrana uğradı, zadar ve ziyan içinde kaldı, öldürdüğü kardeşinin cesedini ne yapacağını şaşrdı, çaresizlikler içerisinde kıvrandı. Sonra Allahu Teala, yerde deşinen bir karga gönderdi.

Bu gönderiş ve deşiniş ona kardeşinin cesedini nasıl örtüp gizleyeceğini göstermek içindi. Katil, karganın bu hareketinden ilham alarak 

20230202 145059İslamisohbetci.Com

– ” Eyvahlar olsun, vay bana, ben şu karga kadar olup da kardeşimin iaşesini gömüp gizlemekten aciz oldum ha!…”

Dedi ve bunun üzerine nadimler içerisinde kaldi.

-” Allahu Teala iki Adem oğlu ile bir mesel darb etti, bunun hayrını tutun, şerrini bırakın.”

ilk cinayet  islamisohbetci.Com

20230202 145203Kabil, Neden Habili Öldürdü?  İslamisohbetci.Com

Kabil, Neden Habili Öldürdü?

Kabil’in kardeşi Habil’i öldürmesi bir hikayeden ibaret gibi dursada insanlığın şuan ki yaşayış biçimiyle bile çok yakın bir psikolojik durumun, dünyada yaşamaya başladığımız günlerde bile var olduğunu görebiliyoruz.

Kabil, kardeşi Habil’i kurbanı, kabul olmadığı için öldürdüğünü görüyoruz. Bu da bize Kabil’in kardeşini kıskandığını, öfkesini masum bir bireyden çıkardığını gösteriyor.

Burada işlenen kıskançlık, insanlığın dünyada yaptığı her şeyden sorumlu olan kibrinin bir sonucu olan kıskançlık gördüğünüz gibi. İnsan ilk defa elmayı yiyerek kibrine kapıldı ve cennetten kovuldu. İnsan

2. Kez kibrine yenik düştü, kardeşini öldürdü ve yaşam boyu yalnızlığa mahkum edildi. Hikayenin Gerçek Olduğunun  nasıl anluyoruz Kanıtları

Asıl meseleye gelirsek, Kabil ile Habil’i bu hikayesinin gerçekliği, zaman içinde daha da zor inanılan efsanelere bölündü. Hikayenin gerçekliği konusunda şüpheye düşenlerin sayısı giderek artarken bu hikayenin gerçek olma ihtimali nedir ona bakalım.

Kutsal kitaplarda yer alan olaylar zamanında gerçekten yaşanmış, bunun üzerinden dersler verebilecek kadar önemli olaylardan oluşuyor.

Habil ile Kabil’in olayından da sıkça bahseden kutsal kitaplar,

insanlığın en saf hali, yaratılışımızın Nesli dolmadan böyle bir olayın olması, bizlere kötülüğün, kibrin, insanlığın içinde olduğu düşüncesini çıkartıyor. Kutsal kitaplarda adı geçmesi dahi çoğu insan için yeterli olsa da zaman zaman kutsal kitaplar arasında farklılık da olabiliyor.

Bu noktada Kabil ile Habil’in hikayesini kendini kanıtlayacak cinsten benzerlikler ev sahipliği yapıyor.

Hikayeye okuduğumuz zaman 

Kabil’in Habil’in ilahi bir güç ile değil, tamamen kendi duygularından etkilenerek öldürdüğünü görüyoruz. Kabil’in kardeşini öldürürken sebep gösteri şeyler de esasında efsanevi bir olaydan çok, yaşanmış bir hikayeyi andırıyor.

Günümüze kadar anlatılan hikayelere baktığımızda, eli mızraklı tanrıdan tutun uçan atlara kadar pek çok efsaneye rastlayabiliyoruz. Bu hikayelere efsane denilmesinin sebebi ise, bu hikayelerin açık bir şekilde uydurma hikayeler olmasıdır.

Kabil ile Habil’in hikayesine baktığımızda ise oldukça gerçekçi bir anlatım bizi karşılıyor. Bugün bile kendini tekrarlayan kibir ve kıskançlık sonucu işlenen bir kötülük konu alıyor. Bu da bize hikayenin gerçek olması konusunda inandırıcı geliyor  oluşturuyor.

20230202 132048İslamisohbetci.Com

Bu kıssadaki Kabil ve Habil ismindeki iki kardeşin Adem aleyhisselamın kendisinin iki oğlu olduğu, ekseri müfessirlerin görüşü olmakla beraber israil oğullarından iki Adem oğlu olduklarını söyleyenler de vardır.

Ancak dikkat edilmedi lazım gelen husus, şahısların tayini değil, vak’anın hakikatidir. Çünkü Kabil ve Habil kıssası namıyla acaip ve garip bir çok şeyler söylenmiştir. Binaenaleyh hata olmak ihtimalinden kurtulmayacak olan türlü türlü rivayetlerden ve tahsilâttan sakınarak Kuran-i Kerim’deki beyanın esas alınmasına dikkat çekilmiştir. 

Evet bugün ki  konumuz da Habil  ve  Kabil’in ilk cinayeti neden işledi kıskançlığı yüzünden olduğunu  anlıyoruz bildiğiniz gibi. Başka konuda görüşmek umuduyla  Selam ve dua ile kalınız 

EzeLGenelİslami Sohbet
ALLAH'IN YAPTIĞINI BOZMAK | HABİL VE KABİL  Vaktiyle, kardeş olan Kabil ve Habil isminde iki Adem oğlu, Allahü Teala için birer kurban, ona manevi yakınlık sağlayacak birer nesne ara etmişlerdi. İslami sohbetci HABİL VE  KABİL İslamisohbetci.com Vaktiyle, iki  kardeş olan Kabil ve Habil isminde iki Adem oğlu, Allahü Teala için birer kurban, ona...