Ahde vefa ve Kur’an-ı Kerim

Allah Teala (c.c.) Kur’an-ı Kerim’in pek çok ayetinde ahde vefa konusuna değinmiştir. Allah’ın (C.C) kullarına apaçık bir dille anlatılmış olduğu ahde vefa konusu kulların dikkatle üzerine durması gereken önemli bir hususlardandır Sözünde durma, verdiğin söze bağlı olma ve özü-sözü bir olma ahde vefadır. Ahde vefa, İslam ahlakının en önemli prensiplerindendir. Kur’an-ı Kerim’e göre, iman ederek Allah Teala’ya (c.c) söz vermiş ve kendi hür iradesiyle sadakat yükümlülüğünü kabul etmiş her Müslümanın ahlaki bir borcu olan ahde vefa Kur’an-ı Kerim’in pek çok ayetinde de geçer.

Ahde vefa Kur’an-ı Kerim  islami sohbet 

Vefa4646

Allah var Gam yok İslamisohbetci.com, Dua, chat, Sohbet odaları

Ahde vefa

Allah’a (c.c.) ve elbette insanlara verilmiş her söz, söz veren kişiyi sorumlu ve borçlu kılar. Ahde vefa Allah’a (c.c) karşı ve onun kullarına karşı yükümlülük gerektiren ahlaki bir değerdir. Sorumlulukların yerine layıkıyla getirilmesine de ahde vefa ya da ahde riayet denilmektedir. Ahde Vefa ile ilgili Ayetler “İyilik, yüzlerinizi doğu ve batı tarafına çevirmeniz değildir. Asıl iyilik, o kimsenin yaptığıdır ki, Allah’a, ahiret gününe, melekelere, kitaplara, peygamberlere, inanır. (Allah’ın rızasını gözeterek) yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, dilenenlere ve kölelere sevdiği maldan harcar, namaz kılar, zekat verir, antlaşma yaptığı zaman sözlerini yerine getirir. Sıkıntı, hastalık ve savaş zamanlarında sabreder, İşte doğru olanlar, bu vasıfları taşıyanlardır. Müttakiler ancak onlardır! (Bakara Suresi, 177.Ayet)

Bilesiniiz kıyamet günü ahdini tutmayan her vefasız vefasızlığın derecesine uygun bir bayrak dikilicek böylece vefasızlığı teşhir edilecektir. Ebu Saidil-Hudri

Guluuuuümm4646

Ahde Vefa, Vefa dost ikliminde yaşayan güllerdendir. B.Said-i Nursi İslamisohbetci.com İslami sohbet

Allah’a verdikleri sözü kuvvetle pekiştirdikten sonra bozanlar, Allah’ın riayet edilmesini emrettiği şeyleri (akrabalık bağları) terk edenler ve yeryüzünde fesat çıkaranlar; işte lanet onlar içindir Ve kötü yurt onlarındır.” (Ra’d Suresi 25. Ayet) “Muhakkak ki sana biat edenler ancak Allah’a biat etmektedirler. Allah’ın eli onların ellerinin üzerinde dedir. Kim ahdini bozarsa, ancak kendi aleyhine bozmuş olur.

Kim de Allah ile olan ahdine vefa gösterirse Allah ona büyük bir mükafat verecektir. Fetih Suresi, 10. Ayet Ahde vefa verdiği sözde durma anlamına gelmektedir. Dini ve ahlaki açıdan anlamı verilen sözü tutma, sözünde durma manalarına taşımaktadır. Bunun yanı sıra ahde vefa kalıbının hukuksal tanımı da mevcuttur Kısacası

Ahde Vefanın 2 farklı anlamı bulunmaktadır

İlk olarak din ve ahlak açısından karşılığı ” sözünde durmak” demektir. Günlük hayatta ahde vefa tabiri daha çok dini manasında kullanılmaktadır. Vefakarlık ve ahde vefa, aynı zamanda peygamberlerin temel özelliklerinden biridir. Bütün peygamberle hem Allah’a, hem insanlığa, hem de bütün varlığa son derece vefalı davranan, sözlerine duran kişilerdir.

Kur’an-ı Kerim yeri geldikçe bize o eşsiz vefa örneklerinin hayatlarından söz eder. Ahde Vefa Ne Demektir? Ahlakı açıdan önemli olan sözünde durmanın karşılığı ahde vefa olmaktadır. Doğruluktan ve dürüstlükten şaşmadan sözünü tutan anlamına gelmektedir. verilen sözlere, anlaşmalara ve konuşulanlara bağlı kalmak demektir. Sözüne sadık kalanlar için kullanılan bir kelimedir. Hukuki açıdan bakıldığından ahde vefa, anlaşmalara ve sözleşmelere uyma zorunluluğu olması durumudur.

Ahde vefa kulluğun güvencesidir

Vefa ise, görülen iyilikleri unutmama, iyilikte bulunanlara misliyle veya daha güzeliyle karşılık vermeye devam etmedir. “Sözünde durmak, verdiği sözlere ve yaptığı antlaşmalara bağlı kalmak, özü ve sözü doğru olmak” anlamlarına gelen Vefa, Kur’an-ı Kerim ahlakının en önemli ilkelerinden biridir. Bu ilkelere uygun olarak davrananlara da vefakar denir. insanın yaratılışı ile başlayan ahde vefaya Kur’an-ı Kerim’de ayrıntılı bir şekilde yer vermiştir.  Ahid, insan hayatının her merhalesini ve her merhaledeki ilişkilerini çepeçevre kuşatan bir anlama sahiptir. Allah’a karşı ahit: En önemli ve en kapsamlı ahit, Allah’a karşı verilen ahiddir.

Çünkü Allah’a verilen ahi, aynı zamanda Allah’ın peygamberleri kanalıyla göndermiş olduğu vahyin gereklerini de yerine getirmeyi gerektiren ahit  dir. Dolayısıyla Allah’a verilen ahdin gereği yerine getirilirse, diğer ahitler kendiliğinden ve kolaylıkla yerine getirilebilir. Allah’ü Teala, bizleri kendisine kulluk ibadet etmek için yaratmıştır (Zariyat, 51/56) Kulluğun gereği olarak da kendisini tanımamız ve gereği gibi kendisine kulluk yapmamız için bizden söz ahid almıştır. Bu söz alış şekli tartışmalı olsa da, ama genel olarak kabul edilen şekli Allah’u Teala’nın kendisini tanıyıp ibadet edeceğimize dair bizim kendisine söz vermiş olmamıştır

Vefa dost ikliminde yaşayan güllerdendir. B. Said-i Nursî

İslami sohbet platformu olarak islamisohbetci Sohbet sitesine hoş geldiniz, sitemizde Bayanlar için Dini Sohbet yerler arasında  aile gibi bir ortam kurmak istiyoruz aramızda iyi insanları barındırmak kötü insanları zaten tutmuyoruz, bizim için biz kötü insanları iyi olmaları için uğraşırız ama sapıklık içerine girenleri aramızda tutmuyoruz atıyoruz. sitemiz içerinde ,odamızda herkesi bekliyoruz. sohbet#kelebek#mirc# sohbetchat# chat# sanal alem, lafazan, Müslümanlar sohbet#mobil sohbet#sevdasohbet# zurna# islamisohbet#dini sohbet#istanbul sohbet odaları# gurbetçi sohbet#almanya sohbet odaları  tasavvuf sohbet odaları islami chat evlik  alanlarında hizmet vermekteyiz.  SELAM ve DUA  İle

EzeLGenelİslami Sohbet
Ahde vefa ve Kur'an-ı Kerim Allah Teala (c.c.) Kur'an-ı Kerim'in pek çok ayetinde ahde vefa konusuna değinmiştir. Allah'ın (C.C) kullarına apaçık bir dille anlatılmış olduğu ahde vefa konusu kulların dikkatle üzerine durması gereken önemli bir hususlardandır Sözünde durma, verdiğin söze bağlı olma ve özü-sözü bir olma ahde vefadır. Ahde vefa,...