Yunus Emre’den Şiirler

Ey dost sei sevelden aklım gitdi kaldım ben
Pınarları terk edip denizlere daldım ben

Bir zerre aşkın oddı kaynadır denizleri
Düşdüm aşkın oduna tutuşuban yandım ben

Ol canda ki aşk ola anda gussa olmaya  islami  sohbet 
Bu aşk bana gelelden gussam gitdi güldüm ben

bülbül de aluk olmuş kızıl gülün yüzüne
Gördüm erenler yüzün hezar destan oldum ben

Bu aşkı bana verdin ben n’iderem kendözüm
içim dışım nur doldu dosta aşık oldum ben

sımasan putun nefsin abes kamu taatin
Onu sımağa çare hele şimdi buldum ben

Dunya cefasın almak sonucu vefa’imiş
Cefayı verübenin seni satın aldım ben

Bir kuru ağaç idim yol üzre düşmüş idim
Bir bana nazar kıldı taze cüvan oldum ben

Yunus sen aşık isen adını miskin kogıl
Cümlesinden ihtiyar miskinlikde buldum ben

İslami sohbet platformu olarak olarak Yunus Emre’den Şiirlerin  sonuna geldik başka başka konuda  görüşmek dileğiyle.

Selamün Aleykum VE Rahmetullah Ve Berekatuhu.

Selam ve Dua ile

https://www.islamisohbetci.com/wp-content/uploads/2021/10/78a8e2d020d52c923fb7c6d483d009a3.jpghttps://www.islamisohbetci.com/wp-content/uploads/2021/10/78a8e2d020d52c923fb7c6d483d009a3-300x300.jpgEzeLGenel
Yunus Emre'den Şiirler Ey dost sei sevelden aklım gitdi kaldım ben Pınarları terk edip denizlere daldım ben Bir zerre aşkın oddı kaynadır denizleri Düşdüm aşkın oduna tutuşuban yandım ben Ol canda ki aşk ola anda gussa olmaya  islami  sohbet  Bu aşk bana gelelden gussam gitdi güldüm ben bülbül de aluk olmuş kızıl gülün yüzüne Gördüm...