Teravih Namazının Fazileti Teravih Namazı Sevabı

 İslami Sohbet

Teravih namazı yirmi rekat’tır.Erkek’ler ve kadınlar için  sünneti müekkededir  Ramazan ayında kılınır. Hastalık veya yolculukta oruç tutamayan kimselerin  de teravih namazını kılmaları Sünnettir. Teravih namazının camide cemaatle eda etmesi sünnettir ve sevabı çoktur. Evde tek başına  veya cemaatle eda edilebilir. Ancak camide cemaatle kılması  daha faziletlidir.  Peygamber Efendimiz (s, a, v ) ” Faziletine inanarak ve mükafatını umarak Allah rızası için Ramazan gecelerini ibadetle  geçiren (teravih namazını kılan) kimsenin geçmiş günahları bağışlanır.”(26)

5 3 İslamiSohbetci.com Teravih Namazı Farz Mı? EVDE TERAVİH NAMAZ

1. Gece teravih namazını kılanın: Bütün günahları bağışlanır.

Annesinden doğduğu gündeki gibi günahlarından arınır. İslam “Teravih namazının

1. Gün fazileti ve sevapları nedir?” sorusuna verilecek en net cevap budur.

2. gece teravih namazını kılanın: Kendisinin ve eğer mü’min iseler ana ve babasının günahları bağışlanır. İslami Sohbet

2. gece teravih namazını kılanın: Kendisinin ve eğer mü’min iseler ana ve babasının günahları bağışlanır.

3. Gece teravih namazını kılana: Melekler müjde vererek derler ki: “Ey falan kişi! Sana müjde olsun ki, Allah (c.c) senin amelini kabul edip umduğuna nail eyledi.”

4. gece teravih namazını kılana: Allah (c.c) Tevrat, İncil, Zebur ve Kur’an-ı Kerim hatmetmiş kadar sevap ihsan eder. 5. gece teravih namazını kılana: Allah (c.c) Mescid-i Haram’da namaz kılanın sevabı kadar sevap kazanır.

6. gece teravih namazını kılana: Allah (c.c) Beyt-i Mamur’u tavaf edenin sevabı kadar sevap ihsan eder.

7. gece teravih namazını kılana: Allah (c.c) Musa’nın (a.s) yanında firavun ve haman ile mücadele etmiş sevabı ihsan eder. 8. gece teravih namazını kılana: Allah (c.c) Bedir Savaşı’nda Peygamber Efendimiz (a.s.m) ile beraber olmuş gibi sevap ihsan eder.

9. gece teravih namazını kılana: Allah (c.c) Davud (a.s) ile beraber ibadet yapmış kadar sevap kazanır. 10. gece teravih namazını kılana: Allah (c.c) dünya ve ahiret selameti verir.

11. gece teravih namazını kılana: kabul edilmiş umre sevabı verir. 12. gece teravih namazını kılana: Sırat köprüsünü yıldırım gibi geçer. Kıyamet günü yüzü aynı

14. Günündeki gibi parlar. 13. gece teravih namazını kılana: Beytullah’ı imar etmiş gibi ecir verilir.

14. gece teravih namazını kılana: Allah (c.c) Kadir gecesini sabaha kadar ihya etmiş gibi sevap verir.

15. gece teravih namazını kılana: Allah (c.c) hacetini ve duasını kabul eder. Ahirette yüksek dereceler ihsan eder. Melekler, Arş ve Kürsi taşıyanlar onun bağışlanması için salat okur.

16. gece teravih namazını kılana: kıyamet gününde kabrinden kalkarken “Lailahe illallah” diyerek kalkar. Yüce Allah o kimse için cehennem ateşinden kurtulduğuna ve cennete gireceğine dair beraat fermanı yazar.

17. gece teravih namazını kılana: Dünyadan çıkmadan Cennet-i Ala’daki makamını görür. Kendisine peygamberlerin sevabına denk bir sevap verilir. 18. gece teravih namazını kılana: Şehitlere ve gazilere verilen ecir gibi ecir verilir.

19. gece teravih namazını kılana: Allah (c.c) dünya ve ahirette yardımcısı olur.

20. gece teravih namazını kılana: Rasulullah Efendimizi (a.s.m) rüyasında görmeden dünyadan çıkmaz. Şehitlerin ve Salih zatların sevabına denk bir sevap verilir.

21. gece teravih namazını kılana: yerde ve gökte ne kadar melek varsa hepsi onun için istiğfar eder. Ve Allah (c.c) o kuldan razı olmadıkça dünyadan ahirete göçmez.

22. gece teravih namazını kılana: Ümmet-i Muhammed’in yetimlerini ve dullarını doyurmuş gibi sevap kazanır.

23. gece teravih namazını kılana: Ümmet-i Muhammed’in esirlerini azad etmiş gibi sevap kazanır.

24. gece teravih namazını kılana: Beraatını sağ elinden alır. İslami Sohbet

25. gece teravih namazını kılana: Ölüm meleği en güzel surette gelir, onu cennet nimetleriyle müjdeler. 26. gece teravih namazını kılana: Allah’ın emriyle melekler şeytanın şerrinden korurlar.

27. gece teravih namazını kılana: Allah’ın emriyle cehennemin kapıları kapanır.

28. gece teravih namazını kılana: Allah’ın emriyle cennetin kapıları açılır, hangi kapıdan isterse o kapıdan girer.

29. gece teravih namazını kılana: Eyyüb’ün (a.s) sabır sevanı ihsan edilir ve bütün günahlarından bağışlanır.

30. gece teravih namazını kılana: Allah’ın emriyle arşın altından bir münadi şöyle seslenir: “Gece teravih namazını kılan kullar cehennemden azad olmuş kullardır. Korktukları cehennemden kurtulup umdukları ve Allah’ın Cemail’ine nail olanlardır. Allah (c.c) şöyle buyurmuştur: “İzzetim ve Celalim hakkı için bu kullarıma af ile muamele eyledim.

Cehennem ateşini vücutlarına haram eyledim.” Sonra Allah emreder ki; o kullara erkek olsun, kadın olsun cehennem azabından kurtulmak ve sıratı kolaylıkla geçmek için beraat yazılır.

Evde Teravih Namazı Nasıl Kılınır?

Teravih namazı, iki rekatta bir yada dört rekatta bir selam verilerek toplamda yirmi rekat olarak kılınır. Hasta veya yorgun olanlar, yirmi rekatın tamamını kılmakta zorlanırsa, bu fazileti kaçırmamak için teravih namazını sekiz rekat olarak da kılabilirler.

Zira Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur: “Faziletine inanarak ve mükafatını umarak Allah rızası için ramazan geceleri (teravih. vb.) ibadetlerle geçiren kimsenin geçmiş günahları bağışlanır.”

Teravih Namazının Fazileti Teravih Namazı Sevabı

Teravih namazı, yatsı namazının son iki rekat sünneti kılındıktan sonra eda edilir, yatsıda önce kılınması caiz değildir. vitir namazı ise genellikle teravihten sonra kılınır.

Teravih namazı her iki rekatta bir selamla kılınacaksa sabah namazının sünneti gibi kılınır. Dört rekatta bir selamla kılınacaksa, ikindinin sünneti gibi kılınır. vaktinde kılınmayan teravih namazı sonradan kaza edilmez.

Teravih namazının tamamı tek namaz hükmünde olduğundan bu namaz için baştan bir niyet yeterli ise de aralarda verilen selamdan sonra namazdan çıkışmış olduğundan yeniden namaza başlarken yine niyet edilmesi uygundur.

Teravih Namazı Farz Mı?

Ramazan ayında kılınan Teravih namazı farz değil sünnettir. Peygamberimiz Hazreti Muhammed teravih namazını farz olmasın diye cemaatten ayrı olarak kılmıştır. Peygamberimizin teravih namazını nasıl kıldığını Hz. Aişe şöyle anlatmıştır:

 Resulullah (a.s.v) bir gece mescit de nafile namaz kılmıştı. Birçok kimse de ona uyarak namaz kıldı.

Sabah olunca “Resulullah geceleyin mescit de namaz kıldı” diye konuştular. Ertesi gece de Efendimiz (a.s.m) namaz kıldı. Halk yine olanları konuştu, katılacakların sayısı iyice arttı. Üçüncü veya dördüncü gece halk yine toplandı, öyle ki mescit, insanları alamayacak hale gelmişti. Ancak Peygamberimiz (a.s.m) bu dördüncü gecede yanlarına çıkmadı

İslami sohbet platformu olarak Teravih Namazının Fazileti Teravih Namazı Sevabı Başlıklı makalemizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir başka makalede görüşmek dileğiyler Dini Sohbet  İslami Sohbetci. Sohbet sitesinden Sevgiler saygılar…

SELAM vE DUA  ile

https://www.islamisohbetci.com/wp-content/uploads/2022/04/namaz4_16_9_1588000292-670x371-1.webphttps://www.islamisohbetci.com/wp-content/uploads/2022/04/namaz4_16_9_1588000292-670x371-1-300x300.webpEzeLGenelİslami Sohbet
Teravih Namazının Fazileti Teravih Namazı Sevabı  İslami Sohbet Teravih namazı yirmi rekat'tır.Erkek'ler ve kadınlar için  sünneti müekkededir  Ramazan ayında kılınır. Hastalık veya yolculukta oruç tutamayan kimselerin  de teravih namazını kılmaları Sünnettir. Teravih namazının camide cemaatle eda etmesi sünnettir ve sevabı çoktur. Evde tek başına  veya cemaatle eda edilebilir. Ancak camide cemaatle...