İslam Dinin Özellikleri

Tek Din İslam’dır İslam Dini Son Dindir

Allah’ın Son Dini İslam

İslami Sohbetci

İslam dinin bir takım özellikleri vardır ki, başlıcaları şunlardır:

1. İslam Dini Son Dindir

Semavi dinlerin hak dinler olduğunu ve ilk hak dinin, ilk insan ve ilk peygamber Adem aleyhi’s-selam tarafından tebliğ edildiğini belirtmiştik. Zamanla in sanlar kendilerine gönderilmiş olan dinin esaslarından uzaklaşınca Allah, gönderdiği peygamberlere ilk “Tevhid Dinini yenilemiş ve insanların bozduklarını peygamberleri vasıtasıyla düzeltmiştir. Semavi dinlerin esasların da bir değişiklik olmamış; zamana şartlara göre değişen, amel ile ilgili hükümler olmuştur.

İşte böylece, son peygamber Hz. Muhammed (s .a. v) Allah’ın kendisine Vahiy ettiği  İslamiyet tebliğ etmiştir.

Hz. Muhammed, son peygamber olduğu gibi, getirdiği İslamiyet de son dindir. Adem aleyhisselam ile başlayan ve Allah2ın birliği esasına dayanan tevhid dini, gelişe gelişe İslamiyet le olgunlaşarak tamamlanmıştır. Artık bundan sonra yeni bir din gönderilmeyecek, İslam’ın hükümleri, Allah’ın dilediği zaman kadar yürürlükte kalacaktır.

Her şeyin sonuncusu, kendinden öncekilere nisbetle daha mükemmeldir. İslam dini de bunun gibi, kendinden önceki semavi dinlere göre böyledir.

Bunun için Allah, son din olan İslam’ın hükümleriyle bütün insanların yükümlü tutmuş ve ancak insanların bu dini benimsemelerinden razı olacağını bildirmiştir. Nitekim Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurulmaktadır:

“Allah katında din, şüphesiz İslamiyet’tir.”

“Kim İslam’dan başka bir din ararsa bilsin ki, kendisinden asla kabul edilmiyecek ve o, ahirette ziyan edenlerden olacaktır.

“Bugün sizin için dininizi ikmal ettim, üzerinize nimetlerimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam’ı beğendim.”

İslam; son Peygamber Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) tarafından insanlığa tebliğ edilen hayat nizamıdır. Hz. Adem’le (a.s) birlikte insanlığa ulaşmaya başlayan vahyin ve son en mükemmel halidir.

İslam; insanı, dünya ve ahirette Allah’ın nimetlerine ulaştıran kutlu bir davettir. Kurtuluş ve selamete çıkaran dosdoğru bir yoldur. O, her ruhun istediği, her akl-i selimin aradığı ve kıyamete kadar geçerli olan tek hak dindir.

İslam, hayatın gayesini ve yaratılış hikmetini öğrenmek isteyen insana ikna edici cevaplar sunar. İnsanın hayatını anlamlı kılar. Onu her daim iyiliğe ve hayra çağırır. Canın, malın, aklın dinin ve neslin korunmasını emreder. Daralan kalplere kuvvet, bunalan ruhlara metanet verir. İnsana kendisiyle, Rabbiyle, insanlara ve tüm canlılarla sağlıklı bir iletişim kurmasında rehberlik eder. İnsanoğluna, aklını ve yüreğini kullanarak yaşanabilir bir dünya inşa etmenin yollarını öğretir.

“İslam Son Dindir İslam’a Yöneliş Engellenemez

Dünyaya imtihan için gönderilmiş mahlukatın en şereflisi insanoplu, onun da en şereflisi olan takva sahibi şuurlu Müslüman; nefis ve şeytan ordularının saldırısı altındadır.

Tevhid din İslam, dün olduğu gibi, bugünde yarında insanlığa kurtuluşa götürecek tabiri caizse tek gemidir.
Korkusunu ancak ibadetle yaşar. Bunları hayatına geçirdiği müddetçe Allah’ı tanır, Allah’ı tanıdıkça, onu sevdikçe; sizin ona olan hasretiniz, aşkınız ve meyliniz artar. Aranızdaki perdeler bir bir Allah’ı zikirle kalkar.

İslami sohbet platformu  olarak, Tek Din İslam’dır İslam Dini Son Dindir?başka bir konuda görüşmek dileğiyle Sevgiler saygılar  Dini Sohbet İslamisohbetci.com 

EzeLGenelİslami Sohbetİslam Dini Son Dindir,Tek Din İslam'dır
İslam Dinin Özellikleri Tek Din İslam'dır İslam Dini Son Dindir Allah'ın Son Dini İslam İslami Sohbetci İslam dinin bir takım özellikleri vardır ki, başlıcaları şunlardır: 1. İslam Dini Son Dindir Semavi dinlerin hak dinler olduğunu ve ilk hak dinin, ilk insan ve ilk peygamber Adem aleyhi's-selam tarafından tebliğ edildiğini belirtmiştik. Zamanla in sanlar kendilerine gönderilmiş...