Hasan-ı Basri

Hasan-ı Basri Hazretleri Kimdir?

Hasanı Basri Hazretleri nasıl bir şahsiyete sahipti?

Hasan-ı Basri Hazretleri

Hasan Basri Hazretleri Kimdir 171480 M

Hasan-ı Basri  Hasan-ı Basri Hazretleri İslamisohbetci.com

Hasanı Basri Hazretleri Kimdir?

Tabiinin büyüklerinden. Zahid, Muhaddis, fakih ve müfessir.

Adi, Ebu Said El-Hasan b. Ebi’l-Hasan Yaser el-Basridir. Babasi Yesar, İrak’ ın bir kasabası olan Meysenlidir. Yesar, Meysan’in fethedilmesi sırasında esir düşmüş ve buradan efendisinin kendisini azad ettiği, daha sonra da Hasan-i Basri nin annesi Hayra ile evlendiği Medine’ye götürülmüştür. İse, Hasan-i Basri, burada Hz. Ömer’in halifeliğinin son ikinci yılı olan Hicri 21 senesinde doğmuştur.

Annesi Hayra, Peygamberimizin hanımı Ümmü seleme’ye hizmette bulunmuştur. Bu arada, Ümmi Seleme’nin Hasan’ı emzirdiği ve ondaki hikemt ve belagatin bundan dolayı olduğu söylenir. Ayrıca, Ümmü Seleme’nin, kendisini Ömer’e götürdüğü ve onun için dua ettiği de rivayetler arasındadır; “Ya Rabbi! Onu dinde fakih kıl ve insanlara sevdir”

Hasan, Vadi’l-Kura’da büyümüş ve çocukluğu orada geçmiştir. Gençliğinde Doğu İran’ın fethine katılmış, bundan kısa bir müddet sonra, Horasan valisi Rebi’ b. Ziyad’in katipliğinde bulunmuştur. Bundan sonraki hayatının geri kalanını çoğunlukla Basra’da geçirmiştir.

En son vefat edenleriyle birlikte üç yüz sahabe ile görüştüğü rivayet edilir. Bu bakımdan tabiinin önde gelenlerinden olup ilim ve fazileti, zühd ve takvası ile meşhurdur. Ebu Talib Mekki, Hasani Basri’nin tasavvuf yolunda imamları olduğunu söylemiştir. Enes b. Malik, kendisine bir mesele sorulduğunda, onun Hasan-ı Basri’ye de sorulmasını, onun derin ilim sahibi olduğunu söylerdi.

O, karşısındakileri eğitmek için sorular sorar, gerçekleri bizzat kendilerinin bulmasını isterdi. Çünkü kişilerin yalnız ölüp, yalnız gömüleceklerini, yalnız dirilip, yalnız başlarına hesap vereceklerini benyala herkesin kendisine dönmesinin önemini işaret ederdi. Ona göre, düşüncesini ahiret üzerine yoğunlaştıranların, dünyadan ve fani şeylerden sevgisini kesmeleri ve her işte Hazret-i Peygamber’in yolunu izlemeleri şarttı.

Cennette Allah’ın zatinin ihatasiz olarak görülebileceğini kabul eder. İyiliği emir kötülüğü nehyetmek kuralı, Onun hareket noktasını oluşturmaktadır.

Tefsir ve hadiste tenkid edici fakat gerçekçi bir görüşe sahiptir. Müslümanların ibadetlerinde mevcud israiliyyat’ı biliyor ve onları bu yanlış inançlardan kurtmak için, korkusuzca mücadelesini sürdürüyordu. Bunun yanında isyan etmeden, halifelere bile açıkça hatalarını söylemekle, cesaret örneğini göstermiştir.

İslami sohbet platformu  olarak, Hasan-ı Basri Hazretleri Allah Dostu? başka bir konuda görüşmek dileğiyle Sevgiler saygılar  Dini Sohbet İslamisohbetci.com 

EzeLGenelİslami Sohbet
Hasan-ı Basri Hasan-ı Basri Hazretleri Kimdir? Hasanı Basri Hazretleri nasıl bir şahsiyete sahipti? Hasan-ı Basri Hazretleri Hasan-ı Basri  Hasan-ı Basri Hazretleri İslamisohbetci.com Hasanı Basri Hazretleri Kimdir? Tabiinin büyüklerinden. Zahid, Muhaddis, fakih ve müfessir. Adi, Ebu Said El-Hasan b. Ebi'l-Hasan Yaser el-Basridir. Babasi Yesar, İrak' ın bir kasabası olan Meysenlidir. Yesar, Meysan'in fethedilmesi sırasında esir düşmüş ve...