Razılık ve Kul Hakkının Sorulması

Alevilik-Bektaşilikte hakkında büyük önem verilir. Kul hakkı yiyen kimseler adeta toplumdan dışlanır  islamisohbetci.com

Alevilik-Bektaşilikte hakkında büyük önem verilir. Kul hakkı yiyen kimseler adeta toplumdan dışlanır.

Bu kişilerin cem törenlerine katılması uygun görülmez. Bu sebeple cem töreni başlamadan önce pir yani dede, ceme katılanlara Kur’an’dan bazı ayetler okuyarak şu uyarıları yapar:  islami sohbetci

“Canlar! Hep birlikte ibadet edeceğiz, yolumuz rıza yoludur. Biz sizi sizden alıp Hakk’a teslim edeceğiz, önünüzdeki Hakk’a dar ve dindar olacaksınız.

Yüce Allah Kur’an’da;”Şu bir gerçek ki müminler sadece kardeştirler. O halde kardeşleriniz arasında barışı sağlayın…” emrini veriyor.

Başka bir ayette de Rabb’imiz, “Ey huzura kavuşmuş insan! Sen ondan razı, o da senden razı olarak Rabb’ne dön. Seçkin kullarımın arasına katıl ve cennetime gir!” buyuruyor. Biz de size soruyoruz:

Birbirinizden razı mısınız?

Eğer kul kuldan razı olursa Allah’da o kuldan razı olur. Aranızda birbirine dargın olanlar, üzerinde kul hakkı bulunanlar varsa dar meydanına çıksın ve sözünü dara çeksin. Eğer yoksa” Allah eyvallah” deyiniz. “birbirinizden razı mısınız?

Birbirinize haklarınızı helal ediyor musunuz?” diye üç defa sorar.

Ceme katılanlar hep birlikte, “Allah eyvallah” diyerek yere niyaz ederler. Cemin önemli bir parçası olan bu uygulamayla dede, törene katılan herkesten, birbiriyle helalleşmesini ister.

Şayet ceme katılan kişiler arasında hakkı çiğnenen, yenen, haksızlığa uğrayan varsa onların hakları verilir. Ancak helalleşme gerçekleştikten sonra ceme devam edilir.

Alevi-Bektaşi kültüründe, mahşere yüzü ak, alnı açık olarak gidebilmek için cemde herkesin birbirleriyle helalleşmesi, birbirinden razılık alması şarttır. Bu nedenle ceme katılanlara dede, “Allah eyvallah. Kabından döktüğün varsa doldur, ağlattığın varsa güldür. Yıktığın varsa kaldır.

Doğru gez. Dost gönlünü incitme, Mürşide teslim-i rıza ol. Yalan söyleme, haram yeme zina etme, elinle koymadığını alma, gözünle görmediğin, kulağınla duymadığın şeyi de söyleme… ” diyerek uyarılarda bulunur.

On İki Hizmet

Alevilik-Bektaşilik kültüründe cem, en çok önem verilen uygulamalardan biridir. Cemin düzenli, sistemli ve sorunsuz bir şekilde yerine getirilmesi şarttır. İşte bunun gerçekleşmesi için cem sırasında yerine getirilmesi gereken bazı hizmetler vardır. Bunlar on iki hizmet olarak adlandırılır.

Cem törenlerinin, insanlar arasında ilişkiler düzenleyen bir yönü de vardır. Mesela cemde gelişigüzel oturulmaz ve gelişigüzel hareket edilemez.

İnsanların, cemevine kendine çekidüzen vermesi, cemin kurallarına uymadı gerekir. Böyle olup olmadığı da on iki hizmeti yerine getiren görevlilerce denetlenir.

 Razılık ve Kul Hakkının Sorulması İslamisohbetci.com

EzeLGenelİslami Sohbet
 Razılık ve Kul Hakkının Sorulması Alevilik-Bektaşilikte hakkında büyük önem verilir. Kul hakkı yiyen kimseler adeta toplumdan dışlanır  islamisohbetci.com Alevilik-Bektaşilikte hakkında büyük önem verilir. Kul hakkı yiyen kimseler adeta toplumdan dışlanır. Bu kişilerin cem törenlerine katılması uygun görülmez. Bu sebeple cem töreni başlamadan önce pir yani dede, ceme katılanlara Kur'an'dan bazı ayetler...