Kuran’dan  Mesajlar: İsra Suresi  23-29,  Ayetler..Kuran-ı   Kerim Kalbe Şifadır..

Rabbin, sadece kendisine kulluk etmeniz, ana-babanıza da iyi davranmanızı kesin bir şekilde emretti. islamisohbetci.com

Rabbin, sadece kendisine kulluk etmeniz, ana-babanıza da iyi davranmanızı kesin bir şekilde emretti. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlanırsa, kendilerine ‘of!’ bile deme; onları azarlama, ikisine de güzel sözler söyleyin. Onları esirgeyerek alçak gönüllülükle üzerlerinr kanat ger ve Rabbim! Küçüklüğümde onlar beni nasıl yetiştirmişlerse şimdi de sen onlara rahmet et! diyerek dua et. Allah kötülükten yüz çevirerek tövbeye yönelenleri son dere bağışlayıcıdır. Bir de akrabaya, yoksula ve yolcunun hakkını ver. Gereksiz yere de saçıp savurma. Zira böylesine saçıp savuranlar şeytanların dostlarıdır. Şeytan ise Rabbine karşı çok nankördür.

Eğer Rabbin den umduğun bir rahmet için onların yüzüne bakamıyorsan, hiç olmazsa kendilerine gönül alıcı bir söz söyle. Eli sıkı olma büsbütün eli açık da olma. Sonra kınanır hasretini çeker durursun. ” İsra suresi Kuran’ı Kerim’in 17. suresidir. Mekke dönemindr inmiştir. Sure ismini 1. ayette geçen İsra kelimesinden almıştır. Rabbimiz, bu ayetlerde ilk olarak kendisinden başkasına ibadet etmememizi, boyun eğmemrmizi, istenilecek sığınılacak tek kapının kendi kapısı olduğunu bizlere hatırlattıktan sonra, anne ve babamıza iyi davranmanızı emretmiş ve bunu kendisine kulluğu hatırlattıktan hemen sonra zikrederek konunun önemibi bizlere vurgulamıştır. Peygamber efendimiz de bir hadislerin amelleri derecelerine göre sıralarken: 

“Vaktinde kılınan namaz,anne babaya iyilik ve Allah yolunda Cihad” diyerek anne babaya yapılan iyiliğin,vaktinde kılınan namaz ibadeti ile beraber ve cihattan önce zikredilmesi konunun önemini bizlere açıkça ortaya koymaktadır. Yine başka bir hadisinde peygamber efendimiz, büyük günahları sıralarken, “Allah’a ortak koşmak, ana babaya asi olmak ve yalancı şahitlik yapmak.” diye sıralayarak büyüklerimize iyi davranmamız gerektiğinin altını çizmiştir. Bu ayette Rabbimiz anne ve babamız için bırakın kötü söz söylemeyi kötü davranışta bulunmayı onlara tahammülsüzlüğün ilk belirtisi olan oflamayı puflamayı yasaklamıştır. Peygamber Efendimiz “Burnunterde sürünsün, burnu yerde sürüsün, burnu yerde sürünsün!” buyurdu. Sahabeler kimi kastettiğini sordular. Peygamber Efendimiz: “Ana babasına veya ikisinden birbirine, ihtiyarlık zamanlarda yetişip de cennete giremeyen kimsenin” buyurdular. Ayetin devamında,

20221024 133757

Kuran  kerim  ışık nur Merhamet  yasin şerif doğru yol  islamisohbetci.com

“Rabbiniz sizin kalplerinizdekini çok iyi bilir.” ifadesi ile ibadet vvr anne babaya saygının her şeyden önce bir kalp ve gönül işi olduğu vurgulanmaktadır. İnsan, önce ruhunda güzel duygular, iyi niyetler geliştirilmeli, iç dünyasını güzelleştirmelidir. O insan Rabbimiz hatalarımızı af edip mağfiret ile muamele edecektir. Bu ayetlerde bizlere emredileb güzelliklerden biri de akrabaya ve yoksullara yardım etmektir. Yardım hususunda akrabaları gözetmemiz gerektiğini de akrabanın ilk önce zikredilmesi ile bizlere bildirilmiştir. Savurganların, israf edenlerin, şeytanların dostları olduğu olarak zikresilmesinin sebebi de kötü iş yapma açısından israf edenlerle şeytanlar arasında bir benzerlik olmasındandır.

20221024 133708

Allah’ın kendisine zenginlik ve makam nasip ettiği kimse bunu Rabbimizin hoşlanmadığı yerlerde kullanılırsa o zaman da şeytanın bir özelliği olan nankörlükle isimlendirileceği beyan edilmiştir. Ayetlerde Müslüman kendi ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra, başta akrabalarının olmak üzere, komşularının, yoksulların ihtiyaçlarını gidermeye gayret etmesi gerektiği vurgulamaktadır. Yoksulların zekat ve sadaka müessesesi ile ihtiyaçları giderilmeli, bu iş yapılırken de bir lütufta bulunuyormuş gibi değil de yapması gereken bir görevi yapıyormuş gibi yapmalıdır. Unutmamalıdır ki zekat, Allah’ın yoksulların hakkı olarak bizim malımız içerisinde, bizleri imtihan için yarattığı bir haktır. O hakkı olarak bizim malımız içerisinde, bizleri imtihan için yarattığı bir haktır. O hakkı sahibine iade ettiğimizi unutmamalıyız.

20221024 133538

Peygamber Efendimiz, yoksulların geçimi ile ilgilenir, elinden geldiğince onlara yardımda bulunur, imkanı yoksa da diğer Müslümanları buna teşvik ederdi. Bu ayetlere göre, bir kimse yardım isteyen birine olumlu cevap verme imkanına sahip değilse onu kırıcı incitici sözler ile değil de onun kalbini kırmadan, gönlünü incitmeden, tatlı bir dille mazeratini ifade ederek gönlünü almalıdır. Bu ayetlerde bildiren önemli konulardan biri de cimrilik ve israftan sakınmaktadır. Cimrilik, gerekli yerlere harcamaktan kaçınmalı ç israf ve aklın ve dinin uygun gördüğü ölçüde fazla ve gereksiz harcamayı ifade eder. Cimrilik ve tam tersi olan israf dinimize göre haramdır. Müslüman ikisinin ortası olan çömertlik karar kılmalıdır. Çünkü dinimizin istediği budur.

Kuran-ı Kerimi öğrenmek  her müminin  en zevkli  ve en tatlı bir meşguliyetidir..

Kuran-ı Kerimi öğrenmek  her müminin  en zevkli  ve en tatlı bir meşguliyetidir. Bunun için bir müminin  hangi yaşta  olursa, olsun Kuran-ı  öğrenmek  için büyük bir gayret içerisine girer.

Kuran-ın Edebi Yönü 

Kuran-ın Mislimin Getirilmemesi ispat eder ki,  Allah’ın Kelamıdır. 

Kuran-ın ifadelerindeki  “icaz” Harikadır 

Kuran Başka Kelâmlarla  Kıyas Edilemez.

Hadid suresi 4: “Nerede olursanız olun,O sizinle beraberdir.” Ayetleriyle her şeyin gozeticisi  olduğu hakikatini haber verir.

Selam ve dua ile

EzeLGenelİslami Sohbet
Kuran'dan  Mesajlar: İsra Suresi  23-29,  Ayetler..Kuran-ı   Kerim Kalbe Şifadır.. 'Rabbin, sadece kendisine kulluk etmeniz, ana-babanıza da iyi davranmanızı kesin bir şekilde emretti. islamisohbetci.com 'Rabbin, sadece kendisine kulluk etmeniz, ana-babanıza da iyi davranmanızı kesin bir şekilde emretti. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlanırsa, kendilerine 'of!' bile deme; onları azarlama, ikisine...