Kudüs, Gönül Coğrafyamızda Önemli Bir Yere Sahiptir. Kudüs ve Çevresi…

20221026 170620

 Kudüs   Mescid   Aksa   İslamisohbetci.com

Kudüs Osmanlı padişahlarından Yavuz Sultan Selim tarafından 1516 yılında fethedilerek  1917 yılına kadar  400 sene Osmanlı İmparatorluğu  himayesinde kalmıştır. Osmanlı İmparatorluğu Kudüs’e  bir çok eser  yaptırmıştır. 

Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa’yı bağrında barındıran Kudüs, gönül coğrafyamızda önemli bir yere sahiptir.islamisohbetci.com

Mescid-i Aksa Hicretten sonra on altı veya on yedi ay kadar Müslümanlara kıble olmaya devam etmiş, daha sonra Kabe-i Muazzama

Peygamberimize inen vahiy ile kıble olarak tayin edilmiştir. Kudüs, kutsal şehir, mabet şehri gibi anlamlara gelir. Kudüs’ün tarihi çok eskilere dayanır.

Kudüs’ün gönül coğrafyamızda yer almasının nedenlerinden biri de Peygamberimizin miraç hadisesinde, Mescid-i Aksa’ya götürülüp oradan da Yüce Rabbimizin huzuruna çıkarılması mucizesindr yer almasındandır.

Kur’an Kerim’dd miraç hadisesinin anlatıldığı İsra suresinin birinci ayetinde “Bir gece, kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu Mescid-i Haram’dan, çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa’ya götüren Allah noksan sıfatlardan münezzehtir; O, gerçekten işitendir. Görendir.” Mescid-i Aksa ve çevresini mübarek kıldığımız yee olarak nitelendirilen Kudüs açıkça zikredilmektedir.

Kudüs Hz. Ömer’in halifeliği zamanında 638’de fethedilmiştir. Müslümanların müsamaha ve adalet anlayışı sayesinde Kudüs bütün insanların ve dinlerin ortak kültür ve medeniyet şehri olmuştur. Emeviler zamanında Müslümanlar Kudüs’e Mescid’i Aksa ve Kubbetü’s Sahra’ yı inşa etmiş;

Kudüs, inşa edilen medrese ve kütüphanelerle önemli bir ilim merkezi haline gelmiştir. Filistin’in Gazze şehrinde dünyaya gelen İmam Şafii bu medresede dersler vermiştir. Sufilerden Rabiatü’l Adeviyye de Kudüs’de yaşamıştır.

Kudüs, Abbasiler ve Fatımiler döneminde dini, ilmi ve ticari bir merkez olmuştur. Kudüs, 1099-1187 yılları arasında haçlı işgali altında kalmıştır. İslam Halifesi Hz. Ömer 638 yılında Kudüs’ ü fethettiğinde orada bulunan Hristiyanlara can ve mal güvenlikleri konusunda teminat vererek onlarla anlaşma imzalamıştır ancak Haçlılar, Kudüs’ü işgal ettiklerinde hem Müslümanlara hemde

İslam aleminde Müslümanlara yardım ettikleri gerekçesiyle Musevilere hayat hakkı tanımamışlardır. Kudüs 1187 yılında Hıttin Savaş’nda Selahaddin-i Eyubbi tarafından haçlı işgalinden tekrar kurtarılmıştır. Kudüs daha sonra Memluklerin hakimiyeti altına girmiştir.

Ağlama duvarı günümüzde İsrail’in Kudüs Şehrinde yer alan bir duvardır. Kudüs’ün batı  tarafında yer almaktadır. Bu duvar günümüzde İsrail devletine  aitt bir duvardır.

Çünkü  kudüs, İsra  ve Miraç  mucizelerinin  gerçekleştiği beldedir. Peygamber Efendimiz (sav) Mescid-i Aksa’da  bütün  Peygamberlere  namaz kıldırmış  ve Allah (c.c) nün  huzuruna  buradan çıkmıştır. Çünkü kudüs, 400 yıl Osmanlı himayesinde kalmış  ve bu döneme  ait yüzlerce tarihi  eseri içinde  barındıran  bir İslam şehridir. 

Evet  bu konunuzda  bize Miras kalan kudüs Mescid-i Aksa’yı  ele aldık..

Mescid-i Aksa’da bulunan Osmanlı eserlerinide unutmayalim💗  Baska konuda görüşmek dileğiyle  Selam ve dua ile…

EzeLGenelİslami Sohbet
Kudüs, Gönül Coğrafyamızda Önemli Bir Yere Sahiptir. Kudüs ve Çevresi... Kudüs Osmanlı padişahlarından Yavuz Sultan Selim tarafından 1516 yılında fethedilerek  1917 yılına kadar  400 sene Osmanlı İmparatorluğu  himayesinde kalmıştır. Osmanlı İmparatorluğu Kudüs'e  bir çok eser  yaptırmıştır.  Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'yı bağrında barındıran Kudüs, gönül coğrafyamızda önemli bir yere sahiptir.islamisohbetci.com Mescid-i Aksa...