Kuran-i Kerim’i Anlama

Kuran’ı Kerim’i Anlama Kuran’ı Kuran: İslam’ın Kutsal kitabıdır Anlayarak okumalıyız kuran’ı,

Kuran’ı Kerim’i, okunması icin anlaşılması için ve yaşanması  için gönderilmiştir. Kur’an, Allah (c.c) tarafından insanları doğru yola ulaştırmak amacıyla gönderilen ilahi bir kitaptır. Onun muhatabı  İnsandır.Kur’an okuyarak yüce yaratıcımızla konuşmak içindir.   Kuran’ı Öğrenmek ve  okumak, İslami sohbet platformu

Kuran’ı Kerim, İslam dinin Kutsal Kitabıdır.

Müslümanların Mutluluğu ve iki Cihan Saadeti İçin inmiştir.

fırsatı yakalarız. Kuran’ı okumaktan bir maksat  daa Kuran’i anlamak ve yaşamak  olmalıdır. Kuran. Ölüler.  Için değil  diriler için  inmiştir. Kuran Namazda veya okurken acele okunmamali.İnsan,düşünme ve degerlendirme yeteneğine sahip olan bir varlıktır.Kuran  okuyan  kişi,Allah’ın (c.c)eşsiz sevgisini hisseder.Bu sevgiyi hissettirmek ancak Kuran. okumakla ve hayatı onun istediği şekilde yaşamakla gerçekleşebilir.

Hz.Muhammed (s.a.v),Kuran’ı insanoğluna ulaştırmış ve onun bütünüyle hayatımıza nasıl adapte  edeceğimizi  öğretmiştir .İslami Sohbet, Dini Sohbet,

” Size Allah’ın kitabını ve Resulünün sünnetini bırakıyorum.Onalara sahip çıkarsanız,asla yolunuzu şaşırmazsınız.”demiştir.

Bu yüzden İslam’ı iyi bir şekilde benimsemek ve peygamber’rimizin (s.a.v) öğütlerine uymak Kuran’ı anlamaya bağlıdır.  Allah’ın (c.c)   kendisine ibadet etmesi için yarattığı kullarının temel görevlerindenbirisi kur’an’ı okuyup anlamaktır.Allah (c.c)  kullarından istediklerini, emir ve yasaklarını, helal ve haram olan şeyleri yüce kitabında bizlere bildirmektedir. Kuran’ı sadece  yüzünden okuyarak bu emir ve yasakları, haram ve helalleri anlayamayız. Okurken ne demek istediğini de anlamamız..

gerekmektedir.Kuran’ın birçok ayetinde ahlaki davranışları ve O’na nasıl ibadet etmemiz  gerektiğini ifade etmektedir. Kuran,  peygamber’imizin (s.a.v) dili olan Arapça ile indirilmiştir. Fakat o sadece Arap olanlara degil,tüm insanlığa hitap etmektedir.Dini Sohbet,

616x321 Ayet Ve Hadislerle Kuran Okumanin Faziletleri Abdestsiz Kuran Okunur Mu Kuran Nasil Okunmali 1587557714299 (1)

Kuran’ı   Kerim,  kendinden önceki  kitapları  tasdik  etmiş, fakat  onların koymuş olduğu  bazı hükümleri  ortadan kaldırarak  yeni hükümler getirmiştir.  Mümin olmak için,İslami sohbet platformu

Hz.peygamber’e  ve ona indirilen  Kuran’ana  uymayı  ısrarla  vurgulamıştır. Hz.peygamber Kuran’nın  hükümlerini gönülden  benimsememesi  gerekmektedir. Peygamber göndermek ve kitap indirmek Allah için bir görev ve zorunluluk  değildir. Fakat insanları. peygamberlere ve kitaplara ihtiyacı vardır.

Gerçi  insan  yaratılırken  bir takım yeteneklerle   donatılmıştır. Bu yetenekler  sayesinde  insan  kendi gayretiyle kendisi, çevresi ve   dıger   yarattıkları  hakkın da bazı bilgiler  edinebilir.

Br takım  gerçekleri kavraya  bilir Fakat  bütün bunlar sınırlı ve kendi gücü oranındadır . İnsanın gücünü aşan  hususlarda,   yeterli olmadığı konularla ilahi yardıma,   vahye ve  kutsal kitaba olan ortadadır.Dini Sohbet,

İnsanin bu ihtiyacını  en iyi bilen Allah, kuluna  bir lütuf ve ikram olarak peygamberi arapçılığa kitaplar indirmiş  ve yol  göstermiştir. Ilahi  kitaplar indirildiği  ümmeti  için   Allah’ın  hükümlerinin  açıklandığı ilk kaynaktır. Kıyamete kadar giden tek ilahi Kitaptır.

Dini inanç  esasları,   ameli ve ahlakı hükümleri,  farz ve  haramlar  kitap  ile belirlenir.İlahi  kitaplar  doğrudan  Allah  katından gelir.  Bu bakımdan  hem soz  de mana açısından  Allah kelamıdır.

İlahi  kitapların  hedefi  ise insanlığı  sapikliktan  kurtarmak, hidayete, iyiliğe,  aydınlığa çıkarmak  ve sonunda  iki  dünyada  mutlu  kılmaktır.

Kuran’Okunması İçin Anlaşılması İçin ve Yaşanması İçin Gönderilmiştir.

İslami Sohbet, Dini Sohbet,

Kuran’ı Kerim

616x321 Ayet Ve Hadislerle Kuran Okumanin Faziletleri Abdestsiz Kuran Okunur Mu Kuran Nasil Okunmali 1587557714299 (1)

Kuran-ı Kerim Kötülükten Sakındırıır.  Allah  tarafindan  gönderilen  ilahi  kitapların  sonuncusu  olan Kuran-i Kerim, son peygamber.  İslamisohbetci.com  Hz.Muhammed’e indirilmiştir.Sözlükte “toplamak, okumak, bir  araya  getirmek”   anlamina gelir. Kuran’ı Kerim,hem  lafzı hemde  manası,  Yüce  Allah’a (c.c,) ait bir  kitaptır.  O’Insana rehberlik  eder, iyiye  ve  doğruya  yönlendirir.

Bizlere  inanç  esaslarının  ve ibadetlerin  neler  olduğunu  bildirir.

İnsanının  yardımcısıyla ilişkininin  nasıl  olması gerektiğini konusunda  yol gösterir Doğru  bilgi  ve insanca  ulaşıp  bunların  gereği olan doğru  davranışları  yapabilmek  için  Kuran’ı  anlayarak  okumalıyız. Namaz vakitleri ve Kuran’ı Kerim okumalıyız.

 Kuran’ı Kerim’in Kelime  Anlamı Nedir ?

Kuran,  kelime olarak, ”toplama,  okumak,  manalarına gelir.

Selam ve Dua ile

https://www.islamisohbetci.com/wp-content/uploads/2021/03/cuma-shutterstock_16_9_1533279810-880x495-1.jpghttps://www.islamisohbetci.com/wp-content/uploads/2021/03/cuma-shutterstock_16_9_1533279810-880x495-1-150x150.jpgadminGenel
  Kuran-i Kerim'i Anlama Kuran'ı Kerim'i Anlama Kuran'ı Kuran: İslam'ın Kutsal kitabıdır Anlayarak okumalıyız kuran'ı, Kuran'ı Kerim'i, okunması icin anlaşılması için ve yaşanması  için gönderilmiştir. Kur'an, Allah (c.c) tarafından insanları doğru yola ulaştırmak amacıyla gönderilen ilahi bir kitaptır. Onun muhatabı  İnsandır.Kur'an okuyarak yüce yaratıcımızla konuşmak içindir.   Kuran'ı Öğrenmek ve  okumak, İslami sohbet...