Konu Başlıkları

Kabir Azabı

Kabir Azabı Mutlaka Okuyun İslami sohbet

Ölüm, ruhun bedenden ayrılmasıdır. Yaşadığımız alemden kabir alemine yolculuktur.

20220119 161645

Kabir Azabı İslamisohbetci.com  Ölüm, ruhun bedenden ayrılmasıdır.

Ölüm, ruhun bedenden ayrılmasıdır. Yaşadığımız alemden kabir alemine yolculuktur. Ruh, Azrail Aleyhisselam vasıtasıyla “berzah alemi” ne götürülür. Bu alemde göreceğimiz ilk melek Azrail’dir. O, en kıymetli cevherimiz olan ruhumuzu gönül rahatlığıyla teslim edebileceğimiz güvenilir bir emanetçidir. Ölüm anında, ruh, beden hapsinden kurtulur; fakat bütün çıplak kalmaz. Çünkü, “misali bir cesetle” başka bir tabirle “latif bir gılaf” ile kuşatılmıştır. Dünyada kaldığı sürece bedene bağlı olan ruh, ölüm sebebiyle bir derece serbest kalır. Bedendeyken görmek için göze, işitmek için kulağa, düşünmek için beyne muhtaçken, artık bu aletlerin varlığına gerek duymadan görürü, işitir, düşünür ve bilir. Rüyada olduğu gibi. Berzah, “geçit” demektir ve berzah alemi, dünya ile ahiret arasında bulunan bir “bekleme salonu” dur. Ruhlar, orada kıyameti ve dirilişi beklerler. ” münker ve nekir taifesinden” olan sorgu melekleriyle karşılaşma ilk mahkeme, ilk ceza ve ilk mükafat burada gerçekleşir.
Berzah, başka bir tabirle kabir hayatı, hadisin ifadesiyle, “ya cennet bahçelerinden bir bahçe” veya “cehennem çukurlarından bir çukurdur.” Ancak, burada azabın veya lezzetin muhatabı, cisimden mahrum kalan ruhtur. Kabir hayatından sonra, “mahşer” de, yeniden yaratılan bedenine döner, dünyada yaptıkları için o “büyük mahkeme” de hesap verir.

Kabir azabını varlığın açıkça ortaya koyan ayet yoktur “diyerek ve sünnetteki delilleri de yok sayarak kabir azabını inkara kalkışmak kimseye bir şey kazandırmayacaktır. Zira, bırakınız kabir azabını, daha ölüm anında bile kula azap edildiğini ortaya koyan ayet-i kerimeler bulunmaktadır.

Hayatın Fitnesi

İnsan hayatta çeşitli sıkıntılara uğrar. Zira bu dünya imtihan yeridir. Bizzat kendisi veya yakınları bedeni rahatsızlıklara yakalanabilir. Bunlara sabretmeyip isyan etmek, Allah’ın verdiğine razı olmamak hayatın fitnesidir. Çeşitli zaaflar ve tutkular sebebiyle dünyadaki imtihanı kaybetmek veya Allah’ın istediği gibi bir hayat tarzına sahip olamamak da yine hayatın fitnesidir. Asıl bela belayı vereni bilmemektir.

Ölümün Fitnesi

İnsan hayata büsbütün veda etmeden önce, henüz can çekiştiği sırada şeytanın onu imanından etmek üzere hazırladığı tuzaklar veya meleklerin kabirdeki çetin imtihanları ölümün fitnesidir. Bu imtihanı kaybedenler için
kabir azabı başlayacaktır. Resulullah Efendimiz hem ölüm fitnesinden hem de kabir azabından ayrıca Allah’a sığınmıştır. Mesela Enam Süresi’nin 90.ayeti şu mealdedir. O zalimler ölümün boğucu dalgaları içinde, melekler de pençelerini uzatmış, onlara haydi canlarınızı kurtarın, Allah’a karşı gerçek olmayanı söylemenizden ve onun ayetlerine karşı kibirli davranmanızdan ötürü, bugün alçaklık azabı ile cezalandırılacaksın’ derken onların hâlini bir görsen yine Muhammed suresinin 27.ayeti de şu mealdedir; Melekler onların yüzlerine ve sırtlarına vurarak canlarını alırken durumları nasıl olacak.

Kabirde Azap Şekilleri:
Şüphesiz kabirde herkesin azabı aynı olmayacaktır. ve kimin ne şekilde azap çekeceğini de en iyi bilen Allah’tır. Ancak Peygamber Efendimiz (a.s.m)’den gelen haberlerde bildiren arap şekillerine şöyle sıralamak mümkündür:
Hz. Aişe validemizden rivayet edildiğine göre Rasulullah (a.s.m) şöyle buyurmuştur: “Muhakkak kabrin bir sıkması vardır ki, eğer ondan kimse kurtulacak olsaydı Sad b. Muaz kurtulurdu.

Kabirde Azap Şekilleri:
Şüphesiz kabirde herkesin azabı aynı olmayacaktır. ve kimin ne şekilde azap çekeceğini de en iyi bilen Alalh’tır Ancak Peygamber Efendimiz (a.s.m)’den gelen haberlerde bildirilen azap şekillerini şöyle sıralamak mümkündür:
Hz. Aişe validemizden rivayet edildiğine göre Resulullah (a.s.m) şöyle buyurmuştur:
Muhakkak kabrin bir sıkması vardır ki, eğer ondan 1 kişi kurtulacak olsaydı Sad b. Mu’az kurtulurdu.”
Kabir sıkması, kabrin iki yanının ölüyü sıkıştırmasıdır ve geneldir. Hadislerde istisna edilenlerden başka mümin olsun kafir olsun, ister itaatkar isterse asi olan, bundan hiç kimse kurtulamaz. Öyleyse herkes mi kabirde azap görecek?

Kabir sıkmasının aslı, kabrin ölüyü kucaklamasıdır. Çünkü insanlar topraktan yaratıldılar ve uzun müddet ondan ayrı kaldılar. Tekrar toprağa döndükleri zaman, evladından uzun müddet ayrı kalan ananın evladını kucakladığı gibi, toprak da onları sıkar. ama mümin ve itaatkar olanları şefkatle, asi olanları da kızarak, gazapla tabii.  Nitekim Hz. Aişe validemiz bir gün Resul-i Ekrem (a.s.m) Efendimize şöyle diyor: Ey Allah’ın Resulü, sen bana Münker ve Nekirin seslerini ve kabir sıkmasını anlattığın günden beri hiçbir şeyden tat almaz oldum.”
“Ey Aişe, Münker ve Nekir’in sesleri mümine, gözdeki sürme gibi gelir, Kabir sıkması da mümine, şefkatli bir ananın yavrusunun başını okşaması gibidir. ama ya Aişe, şakilere yazıklar olsun ki, onlar kabirlerinde düz ve sert taşlar üzerine yumurtanın çarpıldığı gibi sıkıştırılacaktır. Yani kabir kendilerini öyle sıkacaktır ki, ser bir taşa çarpılmış yumurta gibi parçalanacaklardır. Buna göre kabir herkesi sıkacaktır ama herkesi azap için sıkmayacaktır. Peygamber Efendimiz (a.s.m) kabir suali hakkındaki uzun hadislerinin sonunda suale cevap veremeyen kafir ve münafıklar için toprağa “Çulları onun üzerine.” diye emir verileceğini ve toprağın onları, kaburga kemikleri birbirine geçinceye dek sıkıştıracağını ve bu azaplarının kıyamete dek süreceğini haber vermektedir. Kabir sıkmasının devamı kabir azabıdır. Ve bu sıkışta birlikte kafirin kabri ateşle doldurulur.

Kabirde Azap Şekilleri:

Şüphesiz kabirde herkesin azabı aynı olmayacaktır. ve kimin ne şekilde azap çekeceğini de en iyi bilen Allah’tır Ancak Peygamber Efendimiz (a.s.m)’den gelen haberlerde bildirilen azap şekillerini şöyle sıralamak mümkündür:
Hz. Aişe validemizden rivayet edildiğine göre Resulullah (a.s.) şöyle buyurmuştur:
“Muhakkak kabrin bir sıkması vardır ki, eğer ondan 1 kişi kurtulacak olsaydı Sad b. Muaz kurtulurdu.”
Kabir sıkması, kabrin iki yanının ölüyü sıkıştırmasıdır ve geneldir. Hadislerde istisna edilenlerden başka mü’min olsun kafir olsun, ister itaatkar isterse asi olan, bundan hiç kimse kurtulamaz. Öyleyse herkes mi kabirde azap görecek?
Kabir sıkmasının aslı, kabrin ölüyü kucaklamasıdır. Çünkü insanlar topraktan yaratıldılar. ve uzun müddet ondan ayrı kaldılar. Tekrar toprağa döndükleri zaman, evladından uzun müddet ayrı kalan ananın evladını kucakladığı gibi, toprak da onları sıkar. ama mümin ve itaatkar olanları şefkatle, asi olanları da kızarak, gazapla tabii.  Nitekim Hz. Aişe validemiz bir gün Rasuli Ekrem (a.s.) Efendimize şöyle diyor:
Ey Allah’ın Rasulü, sen bana Münker ve Nekirin seslerini ve kabir sıkmasını anlattığın günden beri hiçbir şeyden tat almaz oldum.”
“Ey Aişe, Münker ve Nekir’in sesleri mümine, gözdeki sürme gibi gelir, Kabir sıkması da mümine, şefkatli bir ananın yavrusunun başını okşaması gibidir. ama ya Aişe, şakilere yazıklar olsun ki, onlar kabirlerinde düz ve sert taşlar üzerine yumurtanın çarpıldığı gibi sıkıştırılacaktır.
Yani kabir kendilerini öyle sıkacaktır ki, ser bir taşa çarpılmış yumurta gibi parçalanacaklardır.

Kabirde Azap Şekilleri:
Şüphesiz kabirde herkesin azabı aynı olmayacaktır. ve kimin ne şekilde azap çekeceğini de en iyi bilen Allah’tır Ancak Peygamber Efendimiz (a.s.)’den gelen haberlerde bildirilen azap şekillerini şöyle sıralamak mümkündür:
Hz. Aişe validemizden rivayet edildiğine göre Resulullah (a.s.m) şöyle buyurmuştur:
“Muhakkak kabrin bir sıkması vardır ki, eğer ondan 1 kişi kurtulacak olsaydı Sad b. Muaz kurtulurdu.” Kabir sıkması, kabrin iki yanının ölüyü sıkıştırmasıdır ve geneldir. Hadislerde istisna edilenlerden başka mümin olsun kafir olsun, ister itaatkar isterse asi olan, bundan hiç kimse kurtulamaz. Öyleyse herkes mi kabirde azap görecek?
Kabir sıkmasının aslı, kabrin ölüyü kucaklamasıdır. Çünkü insanlar topraktan yaratıldılar. ve uzun müddet ondan ayrı kaldılar. Tekrar toprağa döndükleri zaman, evladından uzun müddet ayrı kalan ananın evladını kucakladığı gibi, toprak da onları sıkar. ama mümin ve itaatkar olanları şefkatle, asi olanları da kızarak, gazapla tabii.” Nitekim Hz. Aişe validemiz bir gün Rasul-i Ekrem (a.s.m) Efendimize şöyle diyor:  Ey Allah’ın Rasulü, sen bana Münker ve Nekirin seslerini ve kabir sıkmasını anlattığın günden beri hiçbir şeyden tat almaz oldum.  Ey Aişe, Münker ve Nekirin sesleri mü’mine, gözdeki sürme gibi gelir, Kabir sıkması da mü’mine, şefkatli bir ananın yavrusunun başını okşaması gibidir. ama ya Aişe, şakilere yazıklar olsun ki, onlar kabirlerinde düz ve sert taşlar üzerine yumurtanın çarpıldığı gibi sıkıştırılacaktır.
Yani kabir kendilerini öyle sıkacaktır ki, ser bir taşa çarpılmış yumurta gibi parçalanacaklardır.
Buna göre kabir herkesi sıkacaktır ama herkesi azap için sıkmayacaktır. Peygamber Efendimiz (a.s.m) kabir suali hakkındaki uzun hadislerinin sonunda suale cevap veremeyen kafir ve münafıklar için toprağa “Çulları onun üzerine.” diye emir verileceğini ve toprağın onları, kaburga kemikleri birbirine geçinceye dek sıkıştıracağını ve bu azaplarının kıyamete dek süreceğini haber vermektedir. Kabir sıkmasının devamı kabir azabıdır. Ve bu sıkışta birlikte kafirin kabri ateşle doldurulur.

Kabir Azabına Sebep Olan Günahlar Nelerdir

Kabir azabının dehşet ve kabirdeki manzaranın ne kadar ürkütücü olduğunu.
Bu alemdeki azabın sebebi sırayla şöyledir.
Allah’a şirk koşmak,
Münafıklık yapmak,
Yalan söylemek, yalan yere yemin etmek,
Farz namazlardan ve Kuran’dan uzak durmak

Not: Kötü İnsanları Allah’a havale ediyorum

İslami sohbet platformu olarak  , islami sohbetci Sohbet sitesinden biraz bahsetmek istiyorum. Sitemizde Bayanlar için Dini Sohbet yerler arasında  aile gibi bir ortam kurmayı planlıyoruz.   Sitemizde saygı çerçevesinde paylaşımlar yapıyoruz. Gelen kişilerin istedikleri konu hakkında doğru bilgiler almasını sağlıyoruz.  sohbet#kelebek#mirc# sohbetchat# chat# sanal alem, lafazan, Müslümanlar sohbet#mobil sohbet#sevdasohbet# zurna# islamisohbet#dini sohbet#istanbul sohbet odaları# gurbetçi sohbet#almanya sohbet odaları  tasavvuf sohbet odaları islami chat evlik  alanlarında hizmet vermekteyiz. 

SELAM ve Dua iLe

https://www.islamisohbetci.com/wp-content/uploads/2022/01/kabir.jpghttps://www.islamisohbetci.com/wp-content/uploads/2022/01/kabir-300x300.jpgEzeLGenelİslami Sohbet
Kabir Azabı Kabir Azabı Mutlaka Okuyun İslami sohbet Ölüm, ruhun bedenden ayrılmasıdır. Yaşadığımız alemden kabir alemine yolculuktur. Ölüm, ruhun bedenden ayrılmasıdır. Yaşadığımız alemden kabir alemine yolculuktur. Ruh, Azrail Aleyhisselam vasıtasıyla 'berzah alemi' ne götürülür. Bu alemde göreceğimiz ilk melek Azrail'dir. O, en kıymetli cevherimiz olan ruhumuzu gönül rahatlığıyla teslim edebileceğimiz güvenilir bir...