İSLAM’DA TEMİZLİĞİN ÖNEMİ

Temizliğin Önemi İslam’da Temizlik

Temizliğin Önemi, Temizlikle ilgili ayet ve hadisler

Kişisel Temizliğin Önemi, Temizliğin faydaları nelerdir? İslami sohbetci

İslam Dininin çok önem verdiği konulardan biri de temizliktir.

Kur’an-ı Kerim’de, temizliğe   riayet eden Müslümanlar övülmekte ve Allah’ın sevgisini kazanacakları bildirilmektedir.

Bu konuda Yüce Allah şöyle buyuruyor:

“Orada temizlenmeyi seven adamlar vardır. Allah da çokça temizlenenleri sever.”

Peygamberimiz de:

“Din temizlik üzerine kurulmuştur.” ; “Temizlik imanın yarısıdır.” buyurarak, temizliğin dinimizde ne kadar büyük önem taşıdığını belirtmiştir.

Namazın sahih olabilmesi için de beden, elbise ve namaz kılınacak yerin temiz olması şart koşulmuştur.

görülüyor ki Müslüman; bedenini, elbisesini, evini ve oturup kalktığı yeri her zaman temiz tutmak zorundadır. Çevremizi kirletmemek, daima temiz tutmak da dini görevlerimiz arasındadır. Peygamber Efendimiz “Çevrenizi temizleyiniz” buyurarak çevreninde temiz olmasını istemiştir.

Namaz kılan kimsenin abdest alması farzdır. Abdest almak ise günde bir kaç defa temizlenmek demektir. Allah’ın her emrinde olduğu gibi gusül ve abdestle ilgili emirlerinde de nice hikmetler, sağlık  açısından da pek çok faydalar olduğu bilinen bir gerçektir.

Dinimiz, dış temizliği gibi iç temizliğine de özen gösterilmesini emretmiştir. Müslümanın dışı temiz olacağı gibi kalbi ve ruhu da temiz olmalıdır.

Organlarımız, maddi kirlerden temizlenirken aynı zamanda günahlardan da temiz tutulmalı; kalbimiz ve ruhumuz da her türlü kötü duygu ve düşüncelerden arındırılmalıdır.

İmam Gazali “İhyau Ulumi’d-Din” adlı ünlü eserinde temizliğin dört derecesi olduğunu bildiriyor:

1. Dışını her türlü kir ve pisliklerden,
2. Organlarını günahlardan,
3. Kalbini kötü huylardan,
4. Gönlünü Allah’tan başka her şeyden, temizlemektir.

Özet olarak: Müslüman; dışını maddi ve manevi kirlerden, içini her türlü kötü duygu ve düşüncelerden arındırmalıdır ki, Allah’ın sevgisini kazansın ve cennetine girmeyi haketmiş olsun.

Diş temizliği de, peygamberimizin üzerinde ısrarla durduğu temizlik konularından biridir. unutmayalım

Peygamberimiz her fırsatta  dişlerini temizler ve: “Misvak hem ağızı temizler, hem de Hakk’ın rızasını kazandırır.”
buyururdu. Dişlerini temizlemeyenleri gördüğünde: “Size ne oluyor da dişleriniz sararmış olduğu halde yanıma geliyorsunuz… Misvak kullanınız.” diyerek uyarırdı.

Kişisel Temizliğin Önemi

İnsan sağlığını çok fazla etkileyen bir davranıştır. Birçok hastalık yetersiz temizlikten kaynaklanıyor. Temizlik hem kişisel bakımımızı, sağlığımızı ve uygarlık düzeyimizi ifade eder. “Temizlik imandadır” hadisi ile temziliğin önemini belirten din de İslam dinidir. Temizlik kişilerin kendisini güvende hissetmesi, mutlu olması sağlar.

El ve tırnak temizliği; Vücudumuzda çevremizle en çok temas eden yer ellerimizdir. Bu sebepten ellerimizde çok fazla mikrop olup, Ağızımıza, gözümüze ve yediğimiz besinlerle vücudumuza bulaşabilir. ellerimizi sık sık sabunlu su ile yıkamalıyız. Ellerimizle birlikte tırnaklarımız da kolaylıkla kirlenip ve uzadıkça mikropların içine dolar. Tırnaklarımız da uzadıkça kesilmeli ve bakımı yapılmalıdır.

Kur’an-ı Kerim’in birçok ayetinde, Allah Resulü’nün hadislerinde ve örnek hayatında temizliğin önemi ve gerekliliği üzerinde ısrarla durulmuştur. Genel anlamda temizlik ve ibadet amaçlı temizlikle ilgili birtakım ilke ve ölçüler getirilmiş, temizlik bazı ibadetler için ön şart sayılmıştır.

Dinin özü; manevi kirlerden arınma, Allah2ı tanıma O’na itaat ve ibadet etmekle birlikte, ruhun yücelişi ve insanın böyle manevi bir bağlar, ortamına geçebilmesidir. Bunun için insanı çevreleyen fiziki şartların da uygun olması gerekir, ibadet hayatıyla ve manevi temizlenme ile beden ve çevre temizliği arasında sıkı bir bağın kurulması hatta Kur’an’da, temizlikten, hem maddi hem de manevi temizliği kapsayacak şekilde genel anlatımla söz edilmesi böyle bir anlam taşır.

Temizlikle ilgili ayet ve hadisler

Manevi temizlik;

Manevi temizlik  İslam dininin önem atfettiği bir konudur. Kur’an-ı Kerim’de çevrenin ve ibadet yerinin temizliğinde söz edilir, Allah’ın temizlik konusunda titizlik gösterenleri sevdiği bildirilir. (el-Bakara 2/125 et-Tevbe 9/108; el-Hac 22/26), Hz. Peygamber’de “Temizlik imanın yarısıdır” (Müslim, “Taharet”, 1 ) “Allah temizdir, temizliği sever” (Tirmizi, “Edeb”, 41), “Namazın anahtarı temizliktir” (Ebu Davud, “Salat”, 73; Tirmizi, “Taharet”, 3 ) buyurmuş; değişik vesilelerle beden ve çevre temizliğini emretmiş veya tavsiye etmişi. bu

konuda davranışlarıyla bütün ashabına bütün Müslümanlara örnek olmuştur:

Temizliğin Faydaları Nelerdir?

Temizliğin sağlıklı olmanın ilk şartıdır temizlik ve aynı zamanda zihninize huzur verir. Kişisel temizliğimizi yapar mikroplardan kurtuluruz daha uzun ömürlü yaşarız. Ev temizliğinde ise evinizin daha düzenli ve temiz gösterir ve sağlıklı bir ortam oluşur. Müslümanlar temizliğe önem vermezlerse yaptıkları ibadetler bile kabul olmama tehlikesi arz eder.” Bir kimse Allah yolunda uzun seferler yapar.

Saçı başı dağınık, toza toprağa bulanmış vaziyette ellerini gökyüzüne açarak; Ya Rabbi! Ya Rabbi!! diye dua eder. Halbuki onun yediği haram, gıdası haramdır. Böyle birinin duası nasıl kabul edilir'” Böyle bir uyarıdan sonra Allah Peygamber’imiz (s.a.v) aracılığıyla Müslümanlara “Kabir azabının çoğu, necasetten gereği gibi sakınmamaktan kaynaklanır.” Ayet ve hadislerde de anlayacağımız gibi Müslümanlar temiz olmak zorundadır.

Yaptıkları ibadetlerin ön şartı temizliktir. Hiçbir mümin kendini salma ve kirlilik veya dağınıklık özgürlüğüne sahip değildir. Ebu Hüreyre ra den rivayet edildiğine göre Resulallah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Allah Teala temizdir: sadece temiz olanların duası kabul olur.

Allah Teala peygamberlerine neyi emrettiyse müminlere de onu emretmiştir. Peygamberlere, ey Peygamberler! temiz ve helal olan şeylerden yiyin, için iyi ve faydalı işler yapın'” buyurmuştur.

İslami sohbet platformuolarak, İSLAM’DA TEMİZLİĞİN ÖNEMİ VE KİŞİSEL TEMİZLİK  Başlıklı konumun sonuna geldik  başka bir konuda görüşmek dileğiyle Sevgiler saygılarDini Sohbet İslamisohbetci.com 

Selam ve Dua ile

EzeLGenelİslami Sohbet
İSLAM'DA TEMİZLİĞİN ÖNEMİ Temizliğin Önemi İslam'da Temizlik Temizliğin Önemi, Temizlikle ilgili ayet ve hadisler Kişisel Temizliğin Önemi, Temizliğin faydaları nelerdir? İslami sohbetci İslam Dininin çok önem verdiği konulardan biri de temizliktir. Kur'an-ı Kerim'de, temizliğe   riayet eden Müslümanlar övülmekte ve Allah'ın sevgisini kazanacakları bildirilmektedir. Bu konuda Yüce Allah şöyle buyuruyor: 'Orada temizlenmeyi seven adamlar vardır. Allah da...