Hz. Muhammed (S,A,V,)
islami sohbet

hikatta o nurun naziri yoktur,
Evsafının intiyazı çoktur.
Bir levhadır islam-ı faki hala.
Süslenmiş O’nunla Arşıala

Pek sevgili, en güzel bir insan,
Yoktur eşi, varsa işte meydan
Yusuf, denemez, bunula eştir,
Bir necmidi o, bu bir güneştir.

Ahlakının dinle, sorma benden,
Kur’an azametle vasfederkan
bir vasfı mümeyyizdi sıddı,
İmanı gibi emindi tıpkı

Kuvvetli silahı aklü mantık,
her Dine bunula Dini faik
yükseldi elinde şems-i tevhid.
Mahvoldu o günde şirk-ü taklit.

Eyyam-ı sadetinde ancak
dünyada görüldü adl-i mutlak
germişti kanatların zemine
rahmettir o, cümle alemine

Alemde O’dur gören cemali
insanlara gösteren kemali.
Yıllarca çalıştı cehle karşı,
Her yerde tanıttı Rabb-i Arş’I

Hz.muhammed (s,a,v,)

Hz.Muhammed (s,a,v,) İslamisohbetci.com Mucize

.Devrinde bahara erdi ahlak,
Süslendi zemin, açıldı afak.
Neşretti faziletin cihana,
Can verdi zemin-ü asümana.
Hakkın bize bir atasıdır O,
En sevgili Mustafasıdır O.

Diz çöktü O’nun önünde erler,
Hep feyz-i teveccühün dilerler.
Pek sak ifi meclisinde ülfet,
Herkesle ederdi tatlı Sohbet.

Ashabını hoş tutardı her dem,
Söylerdi, gülerdi Fahr-i Alem.
Dinlerdi, severdi halkı candan,
Mazlumu korurdu her ziyandan.

Düşmüşleri kaldırırdı yerden,
Saklardı yetimi her kederden.
Azmiyle bina’yı zulmü yıktı.
Avaze-i adli Arş’a çıktı.

Tarih-i beşerde yok misali,
Her dilde yaşar O’nun hayali.
Şahsiyyeti hükmeder kuluba,
Ulviyyeti göz yumar uyuba.

Miracı kemalidir felekler,
Hayran-ı cemalidir melekler.
Vasfında sözünü hülasasını al:
İnsandı, fakat melekten efdal.

ruhiyle o işte böyle yüksek,
Cismiyle de en güzel bir erkek

Mustafa Fehmi Gerçeker

Hz.Muhammed (Aleyhisselam

İslami sohbet platformu olarak  , islami sohbetci Sohbet sitesinden biraz bahsetmek istiyorum. Sitemizde Bayanlar için Dini Sohbet yerler arasında  aile gibi bir ortam kurmayı planlıyoruz.   Sitemizde saygı çerçevesinde paylaşımlar yapıyoruz. Gelen kişilerin istedikleri konu hakkında doğru bilgiler almasını sağlıyoruz. Allah’ın rahmeti, bereketi,  ve selameti üzerinize olsun.

EzeLGenelİslami Sohbet
Hz. Muhammed (S,A,V,) islami sohbet hikatta o nurun naziri yoktur, Evsafının intiyazı çoktur. Bir levhadır islam-ı faki hala. Süslenmiş O'nunla Arşıala Pek sevgili, en güzel bir insan, Yoktur eşi, varsa işte meydan Yusuf, denemez, bunula eştir, Bir necmidi o, bu bir güneştir. Ahlakının dinle, sorma benden, Kur'an azametle vasfederkan bir vasfı mümeyyizdi sıddı, İmanı gibi emindi tıpkı Kuvvetli silahı...