….Cennet kapıları pazartesi ve perşembe günleri açılır….

Peygamber Efendimiz’in, pazartesi ve perşembe günlerinde “amellerinin oruçlu iken arz olunmasını istediği için” oruç tuttuğunu ögrenmekteyiz. islami  sohbet 

AYrıca Müslim’in rivayet ettiği, fakat burada yer almayan bir başka hadiste de (Birr ve’s-sıla 35) “Cennet kapıları pazartesi ve perşembe günleri açılır.” buyurulmaktadır.

Hazret-i Ömer ve ibni Abbas hazretleri, Resulullah’ın pazartesi günü doğduğunu, ilk vahyin pazartesi günü geldiğini, Mekke’den pazartesi günü hicret ettiğini, Medine’ye pazartesi günü girdiğini, vefatına işaret sayılan ayetin pazartesi günü indiğini ve pazartesi günü vefat edeceğini, kendisinden duyduklarını bildirmişlerdir.

(Müslim. !. Ahmed, Beyheki)

Ebu Katade (R.a) anlatır: Resulullah’a (s.a.v) pazartesi günü oruç tutmanın fazileti sorulunca buyurdu ki:

(Ben o gün doğdum, o gün ilahi vahye mazhar oldum.) [Müslim]

Peygamber efendimiz, pazartesi günü oruç tutmasının sebebi sorulunca, (Bugün dünyaya geldim. Şükür için oruç tutuyorum) buyurdu. (Müslim, Ebu Davud, İ. Ahmed, H. S. Vesikaları)

Pazartesi günü oruç tutmanın başka faziletleri de ardır.

Birkac hadis-i şerif meali şöyledir

(Ya Bilal, pazartesi günü oruç tutmayı ihmal etme! Ben o gün doğdum, o gün ilahi vahye mazhar oldum, o gün hicret ettim, ayı gün de vefat ederim!) [İbni Asakir]

(Ameller, pazartesi ve perşembe günleri arz olunur. Ben de amelimin oruçluyken arz olunmasını isterim. ) [Tirmizi]

(Pazartesi ve perşembe, günahlar affedildiği için oruç tutuyorum.) [Müslim]

(Cennetin kapıları pazartesi ve perşembe günleri açılır.) [Müslim]

(Her ayın perşembe ve pazartesi günleri oruç tutana Hak Teala, 700 yıl oruç tutmuş gibi sevab verir. ) [islam ahlakı]

(Pazartesi ve perşembe günleri bütün Müslümanların affedildiği günlerdir.

Yalnız Hak teala, birbirine kırgın ve dargın olanları bağışlamaz, barışıncaya kadar onların kendi kendilerine bırakılmasını emreder.) [Ebu Davud, Nesai Tirmizi İ. Malik]

(Ameller pazartesi ve perşembe günleri Hak teaaya arz edilir. Bu iki günde tevbe eden, af dileyen affedilir, yalnız kalplerinde kin ve düşmanlık besleyen kimseler, birbiriyle barışıncaya kadar affa uğramaz.) [Taberani]

Hazret-i Aişe Validemiz, (Resulullah, oruç tutmak için pazartesi ve perşembe günlerini sabırsızlıkla beklerdi) buyurmuştur. (İbni Mace, Nesai, Tirmizi – Uhud-ül kübra)

Kudame b. Mazun’un azatlısı anlatıyor:

Üsame b. Zeyd’in r.a azatlısı harmele r.a Vadi’l-Kura dilen yerdeki mallarına bakmak için gidiyordu . Bu yolculuk esnasında ben de ona arkadşlık ettim. Pazartesi ve perşembe günleri oruç tutuyordu. Ben ona:

Yaşın ilerlemiş bedenin de zayıflamış. Buna rağmen hala oruç mu tutuyorsun, dedim. Şöyle cevap verdi:

Evet çünkü Rasulullah (s.a.v) pazartesi ve perşembe günleri oruö tutardı. “Ya Rasulullah, siz pazartesi ve perşembe günü oruç mu tutuyorsunuz?” demiştim, “Evet, çünkü ameller pazartesi ve perşembe günleri arzedilir.” Buyurmuştu (Ahmed b. Hanbel,)

Birinci hadiste; ”O gün, benim doğuğum ve peygamber olduğum ( veya bana vahiy geldiği) gündür” buyurmuştur.

sevgili peygamrimiz hem maddi hemde manevi kişiliğinin ortaya çıktığı pazartesi gününü, bu güzelliklerin bir takdiri ve tevekkürü olarak oruçlu gecirmeye çalışmıştır.

pazartesi günü de iki cihan güneşi Peygamber Efendimiz’in doğumuna ve İslam’ın ilk vahyine sahne olduğu için büyük bir kıymeti haizdir.

Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi vesselam Efendimiz ikinci hadisde bu defa pazartesi ve perşembe günlerini oruçlu gecirmesinin bir başka hikmetini açıklamaktadır. ”pazartesi ve perşembe günlerin ameller Allah’a arz olunur. Ben, oruçluyken amellerimin arz olunmasını isterim.

Kulların amelleri günlük olarak sabah akşam Allah’a yükseltilir. haftalık olarak pazartesi ve perşembe günleri arz olunur. yıllık olarak da şaban ayında sunulur.

İslami sohbet platformu olarak olarak  Cennet Kapıları Pazartesi Ve Perşembe Günleri Açılır. Adlı  konunun sonuna geldik başka konuda  görüşmek dileğiyle.

Selam ve Dua ile

https://www.islamisohbetci.com/wp-content/uploads/2021/10/pazartesi-ve-persembe-gunu-oruc-tutmanin-fazileti.jpghttps://www.islamisohbetci.com/wp-content/uploads/2021/10/pazartesi-ve-persembe-gunu-oruc-tutmanin-fazileti-300x300.jpgEzeLGenel
....Cennet kapıları pazartesi ve perşembe günleri açılır.... Peygamber Efendimiz'in, pazartesi ve perşembe günlerinde 'amellerinin oruçlu iken arz olunmasını istediği için' oruç tuttuğunu ögrenmekteyiz. islami  sohbet  AYrıca Müslim'in rivayet ettiği, fakat burada yer almayan bir başka hadiste de (Birr ve's-sıla 35) 'Cennet kapıları pazartesi ve perşembe günleri açılır.' buyurulmaktadır. Hazret-i Ömer ve ibni...