Konu Başlıkları

…Başka Dua Bilmez Misin?

Bir şahıs, Harem-i Şerifin kapısında, Ey doğrulara yardım eden, haramlardan kaçınanları koruyan Allahım!…
Diyerek hep aynı duayı okuyurdu. Ona, sen başka dua bilmez misin? dediler. O şöyle açıkladı.

Bu duayı tekrar etme sebebini:Ben Beyt-i Şerifi tavaf ederken ayağıma takılan bir şeyi eğilip aldım.

Bir de baktım ki , içinde bin altın bulunan bir kese. Şeytanımla imanım mücadeleye tutuşrular. Bin altın çok para, senin bütün ihtiyaçlarını karşılar dedi şeytanım. islami  sohbet 
İmanım ise, bu haramdır, boşuna saklama;
Sahibini bul, teslim et! dedi. Ben böyle mücadele içinde iken, birinin sesi duyuldu:

Burada, içinde bin altınım bulunan kesem kaybolmuştr.
Kim buldu ise getirsin, ona ona otuz altın müjde vereyim!
Bin haramdan otuz helal hayırlıdır. Diyerek keseyi sahibine teslim ettim. O da bana otuz altın verdi. Bunu alıp bakırcılar çarşısında gezerken, bir Arap kölenin bu paraya satıldığını görünce hemen satın aldım.

Bir müddet sonra bu kölenin yanına bir kısım arapler gelip gizlice konuşmaya başladılar. köeleden ne konuştuklarını sordum

Saklamayıp aynen anlattı

Ben mağrip sultanının oğluyum. Babam, habeş melkiyle cenk edip savaşı kaybetti. Beni de esir alıp buralarda sattılar. Babam bunları göndermiş, elli bin altın da vermiş ki, beni satın alıp götürsünler.

sen bana çok iyilik ettin, kendi evladın gibi baktın. bundan dolayı memnun kaldım. Bunlar beni satın alacaklar sakın az altına razı olma elli bin altına sat beni.

Dediği gibi oldu. Elli bin altına sattım köleyi, bu kadar büyük sermaye ile bir kısım mallar alıp bağdata gittim.

Orada açtığım dükkanda mallarımı satıyordum. Bir tanıdığım gelip, Meşhur bir tüccar dostum fefat etti.
ay gibi güzel kızcağızı yalnız kaldı. Gel bunu sana alalım dedi. Bende kabul ettim. Kızın, çehiz olarak getirdiği bir takım tabakların üzerinde içi altın dolu keseler vardı.

Hepsinin üzerinde biner altın yazılı iken, birinde dokuz yüz yetmiş altın yazılı idi. Bunun sebebini sorduğumda kızcağız dediki.

Babam bu keseyi Harem-i Şerifte kaybetmiş
bulan bir helalzade keseyi iade edince, otuz altını ona müjde olarak vermiş . ondan geriye kalanlaardır bu kesedeki altınlar

Bunun üzerine ben Allaha hamd ve şükürde bulundum; bunlar hep doğruluğun, iyiliğin bereketi diyerek hadiseyi kızcağıza anlattım . Surur ve saadetimiz daha da perçinleşmiş oldu!

(Nevadir-i  Süheyli, Sayfa : 280-81)

Evet enteresan bir hadise, Doğruluk ve dürüstlüğün neticesini göstermesi bakımından verdiği mesaj oldukça mühim Kaldı ki bu sadece dünyadaki semeresi, Ahiretteki karşılığı ise ebedi bir saadet, Rabbimiz cümleimiz, imanımızın sesine kulak vererek sadakat ve istikametten ayırmasın. Amin

Göz yaşıyla birlikte edilen halis bir duanın temizleyeceği günah yoktur. Ve sen yeter ki iste, bütün kalbinle bütün samimiyyetinle içten ve en derin bir hisle istemeyi veren RAbbim. Vermeyi de sever

İslami sohbet platformu olarak olarak  Başka Dua Bilmez Misin? konunun sonuna geldik başka konuda  görüşmek dileğiyle.

Selam ve Dua ile

https://www.islamisohbetci.com/wp-content/uploads/2021/10/images-6.jpghttps://www.islamisohbetci.com/wp-content/uploads/2021/10/images-6-300x158.jpgEzeLGenel
...Başka Dua Bilmez Misin? Bir şahıs, Harem-i Şerifin kapısında, Ey doğrulara yardım eden, haramlardan kaçınanları koruyan Allahım!... Diyerek hep aynı duayı okuyurdu. Ona, sen başka dua bilmez misin? dediler. O şöyle açıkladı. Bu duayı tekrar etme sebebini:Ben Beyt-i Şerifi tavaf ederken ayağıma takılan bir şeyi eğilip aldım. Bir de baktım ki , içinde...