Aşure Gününüz Mubarek Olsun Bereketli Olsun

Aşure Günün Önemi

Aşure günü, yani Muharrem Ayı’nın 10. günü İslam dünyasında büyük öneme sahip zira hem bugün yaşanan hem de bu gün için nakledilen rivayetler, Aşure günün önemini arttırıyor. islami sohbet

Aşure orucuyla ilgili Hz. Peygamber, Aşure Günü oruç tutan Hıristiyan ve Yahudilere benzememek için bir gün öncesi veya bir gün sonrasıyla beraber oruç tutmayı tavsiye etmiştir.

Dolayısıyla Aşure Günü oruç yuymak isteyenler sadece Muharrem ayının 10. günü değil 10. gün ile beraber bir gün daha oruç tutmaları sünnete uygun olur.

Basliksiz 1 1476174311

(Ahmed b. Hanbel, VI, 244) Aşure günü 10 peygambere verilen 10 ikram ve ihsan:

Hz Musa’nın denizi yarması üzerine Firavun ile ordusunun sulara gömüldüğü gün.

Hz.Nuh’un Cudi Dağı’nın üzerine gemisi demirlediği gün.

Hz.Yunus’un balığın karnından kurtulduğu gün.

Hz.Adem’in tövbesinin kabul edildiği gün.

Hz.İsa’nın dünyaya gelip semaya yükseldiği gün.

Hz. Yusuf’un kardeşlerinin attığı kuyudan çıkarıldığı gün.

Hz.Davud’un tövbesinin kabul edildiği gün.

Hz.İbrahim’in oğlu Hz. İsmail’in doğduğu gün.

Hz.Yusuf’un hasretinden dolayı gözleri kapanan Hz. Yakub’un görmeye başladığı gün.

Hz.Eyyub’ün hastalığından şifaya kavuştuğu gün.

Muharrem ayı bütün hayır ve bereketlerine nail olabilmemiz duasıyla Muharrem ayı Mübarek Olsun.

Bu yıl, islamiyet’i anlamayı ve hakkıyla yaşamayı tüm kullarına nasip etsin; kainatı nuruyla aydınlandırsın.

Selam ve dua ile Allah’a emanet olun her şey gönlünüzce olsun.

Muharrem ayı kutlu, inananların ilk orucu kabul olsun.

Sevgi, saygı, hoşgörü ve birliğimize vesile olması dileğiyle. Allah’ım Muharrem Ayın da, İslamiyeti gerçek manası ile anlamayı ve layıkıyla yaşamayı tüm kullarına nasip etsin amin. Nice güzel Muharrem aylarına Aziz milletimizin ve Tüm İslam aleminin Kutlu Muharrem ayı ve Hicri Yılbaşı hayırlara vesile olsun.

Geleceği oluşturarak her yeni günün ilk önceki günde daha güzel, isteklerinize uygun ve sizi daha da mutlu etmesi dileğiyle Muharrem Ayınız mübarek olması dileğiyle.

Muharrem Orucu Ne Zaman 2021? Muharrem ayının ilk 10 günü ya da 9,10 ve 11. günleri oruç tutanlara kat kat sevap yazılır.

Peygamberimiz, özellikle Muharrem ayının 10.gününde denk gelen Aşure gününde oruç tutmaya tavsiye etmiş ve “Aşure günü tutulan oruç, geçmiş senenin günahına kefaret olur” buyurulmuş.

Peygamberimiz, özellikle Muharrem ayının 10. gününe denk gelen Aşure gününde oruç tutmayı tavsiye etmiş ve “Aşure günü tutulan oruç, geçmiş senenin günahına kefaret olur” buyurmuştur.

Yahudilere benzememek için de sadece Aşura gününde değil. Muharrem ayının 0. yada 11. gününde oruç tutmamızı önermiştir. Muharrem “hürmet edilen anlamındadır.

Bu ay, Hz. Peygamber (s.a.s) tarafından Allah’ın ayı diye nitelendirilmiştir (Müslim, Sıyam, 202:Ebu Davud, Savm55 Tirmizi, Savm, 40). Bu niteleme Muharrem ayının faziletine, ilahi feyz ve bereketinin bolluğuna işarettir.

Resulullah (s.a.s) bir hadisinde şöyle buyurmuştur: “Ramazan’dan sonra en faziletli oruç, Allah’ın ayı olan Muharrem’de tutulan oruçtur.

Farz namazlardansonra en faziletli namaz da gece namazıdır.” (Müslim, Sıyam, 202-203; Ebu Davud, Savm, 55; Tirmizi, Savm 40) Muharrem’in onuncu günü aşura günüdür.

Bu gün oruç tutmak da bazı alimlere göte sünnetir.

(Serahsi, el-Mebsüt, III, 92). Zira Resulullah (s.a.s), aşura gününde oruç tutmuş ve bunu müslümanlara tavsiye etmiştir. (Buhari, Savm, 69). Hz.Peygamber (s.a.s) Medine’ye gelince, yahudilerin aşura gününde oruç tuttuklarını görmüş ve “Bu gün niçin oruç tutuyorsunuz?” diye sormuştu.

“Bu, hayırlı bir gündür. Allah, o günde Beni İsrail’i düşmanlarından kurtardı. (Şükür olarak) Hz. Musa o gün oruç tuttu.” dediklerinde Resulullah da (s.a.s) “Ben Musa’ya sizden daha layığım (yakınım).” buyurup o gün oruç tuttu ve müslümanlara da tutmalarını tavsiye etti. (Buhari, Savm 69: Müslim, Sıyam, 127-128). Hz. Peygamberin (s.a.s) bu günde oruç tutulmasını teşvik eden başka hadisleride vardır.

Bu hadiste, “Aşura günü orucunun önceki yılın günahlarına keffaret olacağını zannederim.” (Tirmizi, Savm, 48) buyurmuştur.

Başka bir hadiste de aşura orucuna işaret ederek “Ramazan orucundan sonra en faziletli oruç Allah’ın ayı olan Muharrem aynında tutulan oruçtur.” (Tirmizi, Savm. 40) buyurmuştur.

Hz. Peygamberin (s.a.s.) yahudilere mufalefet için ertesi sene aşura orucunu Muharrem’in dokuzuncu günü de tutacağını söylemesi (Ebu Davud, Savm 66); bu orucun Muharrem ayının dokuzucuncu ve onuncu veya onuncu ve on birinci günlerinde tutulmasının daha doğru olacağına işaret etmektedir.

(Bkz. Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, IV, 52; Abdürrezzak, el-Musannef, IV,287). Şuda bilinmelidir ki, Ramazan orucu farz kılınınca Hz. Peygamber (s.a.s), isteyenlerin aşura orucu tutup isteyenlerin tutmayabileceğini belirtmiştir. (Buhari, Savm 69; Müslim, Sıyam, 113-126)

İslami sohbet platformu  olarak Aşure Gününüz Mubarek Olsun Bereketli Olsun makalenin sonuna geldik baska makalede  görüşmek dileğiyle.

Selam ve Dua ile

EzeLGenel
Aşure Gününüz Mubarek Olsun Bereketli Olsun Aşure Günün Önemi Aşure günü, yani Muharrem Ayı'nın 10. günü İslam dünyasında büyük öneme sahip zira hem bugün yaşanan hem de bu gün için nakledilen rivayetler, Aşure günün önemini arttırıyor. islami sohbet Aşure orucuyla ilgili Hz. Peygamber, Aşure Günü oruç tutan Hıristiyan ve Yahudilere benzememek için...