Allah’ın İnsana Verdiği Değer Ve Kıymet

Allah İnsana Ne kadar Değer Verir İnasnın Degeri Nedir İslamda İnsanın Degeri ve Önemi Nedir?

Allah, kullarını soylular ya da sıradan insanlar olarak ayırmaz. islami  sohbet 

İnsanı değerli ve anlam kılan şey.

Allah’ın varlığı ve bizi insan olarak yaratmasıdır. İnsanın değeri nedir?

Allah insanı ne kadar değer verir? İslam’da insanın önemi ve değeri nedir?

Zaten erkek ya da kadın olması veya hangi çpğrafyada ve nasıl bir ailenin soyundan geldiği insanın kendi seçimi değildir.

Bu gerçek karşısında; insanın kendi seçimi olmayan bir durumdan dolayı övünmesi de yerinmesi de anlamsızdır

Insanin Degeri Nedir Allah Insani Ne Kadar Deger Verir Islam Da Insanin Onemi Ve Degeri Nedir

Allah İnsana Ne kadar Değer Verir İnasnın Degeri Nedir İslamda İnsanın Degeri ve Önemi Nedir

İnsanların verdikleri anlamda sorumluluk almay başlamaları onların bireysel gelişim aşamalarından en önemli basamağı oluşturur.

Böylece birey hem kendini hem de insanı anlamaya başlar.

İnsanlar ilgili en temel gerçek şudur: İnsan anlam veren bir yaratıktır ve doğumundan altı saat sonra kendi anlam verme sistemini ölüştürmaya başlar.

Bu olguyu hayretle karşılamak, insanın en temel doğasını hayretle karşılamak oluyor. Allah’ın bizi insan olarak yaratması daha baştan bize verdiği deperi göstermektedir.

Allah insanları zenginliğine, fakirliğine, eğitimine, makam , mevki ya da yalnızlık veya kalabalığına göre ayırmaz. Allah için tek ölçü vardır : o da takvadır. Yani iman edip duyarlılık ve sorumluluk bilinci ile davranmaktadır.

Allah, Erkek veya kadın olsun inanmış olarak iyi filler gerçekletiren herkesi mutlaka güzel bir hayat yaşatacak ve onların karşılığını, yaptıklarının en güzeliyle verecektir.

Bazı insanlara sırf geldikleri soy sebebiyle hürmet edilirken, diğer bazılarına ise yine geldikleri soy nedeniyle saygısızlık edilebilmektedir. Oysa önemli olan insanın hangi kanı taşıdığı değil nasıl bir insan olduğudur.

Öte taraftan herkes kendinden, kendi seçim ve eylemlerinden sorumludur.

Kimse bir başkasının günahını taşımak durumunda değildir. 565 kimse de geldiği soy sebebiyle günahsız yada masumsayılacak değildir. Kur’an’da her iki durum için de örnekler görmek mümkündür.

Hz. Nuh’un ve Hz. Lut’un karısı, Allah’ın apaçık ayetlerini inkar etmiş ve yoldan sapmışlardı. Hz. Nuh’un oğlu da gerçeği yalanlayan inkarcılardandı.

Hz. İbrahim’in babası ise gerçeği yalanlayan ve Allah’a ortak koşanlardandı.

Zulmün timsali olan Firavun’un karısı ise Allah’ın ayetlerine iman etmiş ve kendisini Firavun’un çirkin eylemlerinden kurtarması için Rabbine yakarıp yönelmişti.

Örneğin peygamberleri Allah katında değerli kılan şey, sadece vahiy almaları değil, samimi, duyarlı güvenlir erdemli ve fedakar birer insan ve inananlar için güzel bir örnek olmalarıdır.

Onlara dahi herkes gibi insan oldukları ve kendi sonlarının ne olacağını bilemiyecekleri hatırlatırken, sırf onların soyundan geliyor diye birilerinin kutsanması ya da insanüstü algılanması mümkün değildir.

Yüce dinimiz İslam’ın temel amaçlarından biri , canı korumaktır.

Bu hususta birçok emir ve yasaklar, vardır.

Müslüman olmak, bir anlamda insan hayatına güvence altına almak demektir.

Allah katında degerli kulların ebedi hayatta yer, alacakları yurt cennettir.

Hz.peyğamber , cennetlikleirn zayıf ve güçsüz müminlerden oluştunu ifade ederek insanların degersiz gördükleri kişileirn Allah nezdindeki degerini ifade etmektedir.

İslam kadına her gün değer verilmesini emretmiştir.

“İslam kadına bir gün değil, her gün değer verilmesini emretmiştir.

Kur’an-ı Kerim kadınları cevher olarak bir kadife kutuda saklamamızı emrediyor

“Çünkü kadınlar çok kıymetlidirler, kadife kutularda saklanmaları gerekir.

Biz örtüyü ve kadının haklarını şu anki dünya kadın haklarından değil de, İslam’ın kadına verdiği haklardan öğreniyoruz. Kadın kendi örtüsüyle, iffeti ve hasasıyla Allah’a yaraşır bir kul.

Size cennet haber vereyimmi? Her zayıf ve güçsüz olan kimsedir.

Bu kişi bir konuda Allah’a yemin etse Allah onun yemini boşa çıkarmaz, yerine getirir.

Size cehennem ehlini de haber vereyim mi? Her katı kalpli kaba saba, böbürlenen, kibirli olan kimsedir. (Buharı, Tefsir, 68; Müslim, Cenent, 46)

İslami sohbet platformu olarak olarak  Allah’ın İnsana Verdiği Değer Ve Kıymet    konumuzun sonuna geldik başka konuda görüşmek dileğiyle

Selam ve Dua ile

EzeLGenel
Allah'ın İnsana Verdiği Değer Ve Kıymet Allah İnsana Ne kadar Değer Verir İnasnın Degeri Nedir İslamda İnsanın Degeri ve Önemi Nedir? Allah, kullarını soylular ya da sıradan insanlar olarak ayırmaz. islami  sohbet  İnsanı değerli ve anlam kılan şey. Allah'ın varlığı ve bizi insan olarak yaratmasıdır. İnsanın değeri nedir? Allah insanı ne kadar değer verir?...