Allah Kelimesi ile Tanrı Kelimesi Arasındaki fark

Allah ile tanrı aynı şeymi?

Bugünlerde sıkca duyduğum Allah’ım degilde Tanrım dediklerini görüyorum.Bu da beni bu konuda bir şeyler yazmaya  teşvik etmektedir.

Öncelikle  bu kullanılan kelimelerin kökenine ve taihçesine bir bakalım. Örneğin, ”Tanrı”’ Kelimesi nasıl ortaya çıkmış ve ilk ortaya çıktığında neyi ifade etmiştir.

Allah bu kainatı yaratan mutlak kudret sahibidir. İslamisohbet

Indir

Allah bu kainatı yaratan mutlak kudret sahibidir

Tanrı; insanların “olağanüstü güç sahibi yaratıcı ve yönetici”

Allah ile tanrı aynı şeymi?

Bugünlerde sıkca duyduğum Allah’ım degilde Tanrım dediklerini görüyorum.Bu da beni bu konuda bir şeyler yazmaya  teşvik etmektedir.

Öncelikle  bu kullanılan kelimelerin kökenine ve taihçesine bir bakalım. Örneğin, ”Tanrı”’ Kelimesi nasıl ortaya çıkmış ve ilk ortaya çıktığında neyi ifade etmiştir.

Allah; bu kainati yaratan ve tek olan Zatin ismidir. İslamisohbet

IndirAllah bu kainatı yaratan mutlak kudret sahibidir. İslamisohbet

inandıkları varlık ya da varlıklara verdikleri genel isim isim olmuştur. Türkçe’de Tanrı olan bu kelime, Arapça’da ilah olarak geçmektedir.

“Allah” kelimesi ile “Tanrı” kelimesi arasındaki fark

“Allah” kelimesi yerine “Tanrı” kelimesi kullanılabilir mi? ikisinin anlamı aynı mıdır? işte detaylar:

“O öyle Allah’dır ki, O’ndan başka ilah yoktur! Gaybı ve şehadeti (gizli olanı ve görüneni) hakkıyla bilendir. O, Raman (bütün mahlukata rahmet eden)dir, Rahim (mü’minlere çok merhamet eden)dir.”(Haşr, 22)

Allah; bu kainatı yaratan ve tek olan Zat’ın ismidir.

Tanrı; insanların “olağanüstü güç sahibi yaratıcı ve yönetici” olduğuna inandıkları varlık yada varlıklara verdikleri
genel isim olmuştur. Türkçe’de Tanrı olan bu kelime, Arapça’da ilah olarak geçmektedir.

Tanrı ve tanrıça kelimeleri tarih boyunca neredeyse her çeit varlığa verilmiş cins isim olan kelimelerdir. İnsanlar
kendilerine; her biri ölümlü olan kadın-erkek, insan-hayvan vs. Tanrılar edinmiştir.

Yani Tanrı çoğulcu bir
anlayışın ürünüdür. Bu kullanım açısından bakıldığında “Tanrı” kelimesi “Allah” kelimesi ile hiç bir şekilde
örtüşmez. Ve “Allah” kelimesi yerine “Tanrı” kelimesinin kullanılması uygun olmaz.

Nitekin Allah (c.c.) birdir,

sonsuzdur, yaratılmış olan her şeyden ve herkesten üstündür, hiç bir şekilde yarattıklarına benzemez.

Rabbin Kim? Allah’ü Teale Kimdir?

Allah (c.c) tüm her şeyi yoktan var eden mutlsk güç sahibidir. O Allah (c.c.) birdir tektir. Ademe ruh üfüren ve onu bir balçıktan çiftler halinde yaratan yüce  merhamet sahibidir.

Eşi ve benzeri yoktur. O’nun hiçbir şeye ihtiyacı yoktur, eksiksizdir, yerleri ile göklerin sahibi, alemi muhteşem bir düzen ve nizam içinde yrüten eşsiz gücü sahibi O Allah’dır (c.c.).

Her insana  düşen ilk vazife, yaratıcısı olan Allah’ü Teale’yı tanımak, O’na iman ve kulluk etmektir.

Bu her müslümanın bilmesi gereken temel dini bilgilerin başında gelmelidir.

Akıl sahibi olup da ergenlik çağına gelmiş olan her insana düşen ilk vazife, yaratıcısı olan Allah’ü Teala’yı tanımak, O’na iman  ve kulluk etmektir. Cenabı Hak şöyle buyurur:

”O,  göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin Raabidir.  İslamisohbet

O halde sadece O’na kulluk et ve O’na kullutta sabır ve sebat göster. Hiç O’nun adıyla anılan (o’na denk ve benzer) birini biliyormusnuz?!”(Meryem,65)

İslami sohbet platformu olarak Allah Kelimesi ile Tanrı Kelimesi Arasındaki fark, konulu makalemizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir başka makalede görüşmek dileğiyle,

Selam ve Dua ile

 

Genel
Allah Kelimesi ile Tanrı Kelimesi Arasındaki fark Allah ile tanrı aynı şeymi? Bugünlerde sıkca duyduğum Allah'ım degilde Tanrım dediklerini görüyorum.Bu da beni bu konuda bir şeyler yazmaya  teşvik etmektedir. Öncelikle  bu kullanılan kelimelerin kökenine ve taihçesine bir bakalım. Örneğin, ''Tanrı''' Kelimesi nasıl ortaya çıkmış ve ilk ortaya çıktığında neyi ifade etmiştir. Allah bu...