Alış Veriş ve Alış Verişin Önemi

20220420 033759

Alış Veriş ve Alış Verişin Önemi

Alış Veriş önemi

Alış-veriş mubah ve meşru bir işlemdir.
Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurulmuştur.
“Allah, alış-verişi helal, faizi ise haram kılmıştır.”
“Ey iman edenler, aranızda karşılıklı rızaya dayanan ticaret olması hati müstesna, mallarınızı batıl (haksız ve haram yollar) ile aranızda yemeyin ve kendinizi öldürmeyin. Şüphesiz Allah esirgeyendir.”Peygamberimize: İslami

Hangi kazanç daha temizdir soru işareti diye soruldu, Peygamberimiz:

– “Kişinin kendi elinin emeği ile hile ve hıyanetten uzak alış-veriştir.” buyurdu.
Alış-veriş toplumun ihtiyacıdır. Bunu gidermeye çalışmak aynı zamanda bir hizmettir.
Sonuş olarak alış-veriş mubah ve meşru bir kazanç yoludur. Hatta Peygamberimiz, doğru sözlü ve kendisine güvenilir tacirin, kıyamet günü, Peygamberler, sıddıklar ve şehitlerle beraber bulunma mutluluğuna ereceğini müjdelemiştir.
Bu kısa açıklamadan sonra asıl konuya gelelim:

Peşin alış-veriş yapmak caiz olduğu gibi veresiyle alış-veriş yapmak da caizdir. Çünkü Kur’an-ı Kerim’de

“Ey iman edenler! Belirlenmiş bir süre için birbirlerinize borçlandığımız, vakit onu yazın.”
Alimlerin çoğu, bu ayet-i Kerime’nin hem veresiye satışa hem de ödünç vermeye müsaade ettiğini belirtmişlerdir.

Bizzat Peygamberimizin, bir Yahudiden veresiye yiyecek aldığı ve demirden bir zırhıda rehin bıraktığı bilinmektedir.

Günümüzde Alış veriş 

Alış verişin kadınlar için önemi sadede ihtiyaç mı? Alışveriş yapmanın kadınlara hep iyi geldiği söyluyoruz . Alışverişin kadınlar  için mutluluk, sevinç. yenilik, eğlence, sosyalleşme gibi birçok anlamı olduğunu  biliyoruz .

Kadın alışveriş yapmaya iten önemli sebebin sadece ihtiyaç olmadığını ”alma ve sahip olma duygularının” da geldiğini beliyoruz . Buna dayanak olarak ta birçok kadının ihtiyacı olmayan şeyleri de aldıgınıda biliyoruz ve görüyoruz.

Alışveriş kadına ne hissettirir?

Kadınlar kıyafetten yiyeceğe, ev eşyasından bakım ürünlerine kadar çok farklı alanlarda alışveriş yapmayı severler.  Bun göre, alışverişin kadına ne hissettiği konusu üzerinde gereken önem arz eder. kadınlar, üzüldüklerinde alışveriş yapar  gerekli gereksiz çok şeyler  alırlar ve rahatlamaya çalışır. Kendisini üzen konudan zihinsel olarak uzaklaşır ve dikkati dağılır. Kadın alışveriş yapmaya iten önemli bir sebep ise almak ve sahip olma duygularıdır. İnsan ne kadar şeye sahip olursa olsun kendisini eksik hissedebilir.

Çünkü hissedilen eksiklik maddesel bir boşluk olmayıp, ruhsal dünyanın eksiğidir. Ruhsal dünyanın hissettiği boşluğu dolduramayan, tam ve yetkin hissedemeyen insan eksikliğini sahip olma ve alma dürtüleriyle tamamlamaya çalışmaktadır Alış veriş hayatımızın olmazsa olmazıdır.

Alış Veriş ve Alış Verişin Önemi

Sosyal yasantımız da yeri çok büyük   Alışverişle satın alınan eşyanın da kadınlar arasında sosyal statü göstergesi olması da bir diğer nedenler arasındadır. Birçok kişi bir araya geldiklerinde yeni seyler alırlar onun seyler giysilerine, eşyalarına bakmakta veya birbirine göstermektedir.

Alınan şeyin marka, modeli, fiyat ve o nesneye sahip olmak .sosyal  açıdan kişiyi diğerlerinden daha üstün yaptığına inanılmaktadır.

Mutluluk verir. Kışi alışveriş yaparak hem yeni şeyler almakta hem de her zaman farklı bir faaliyet gerçekleştirmektedir. Çoğu kişi alışveriş yapmayı yeni şeyler almanın mutluluğu olarak tanımlar.

Bu da bizi yeni şeyler almak neden insanı mutlu eder. Sorusu aklımıza geliyor.Kişi yeni şeyler alarak almak ve sahip opmak hissini yaşar ve dolaylı yoldan mutlu olur.

Buradan insanların kendisini ne kadar da eksik hissedebildiğini ve mutlu olmaya ne kadar da ihtiyacı olduğunu anlayabiliriz. Alışveriş yapmanın aynı zamansa duygularla ilişkili olduğunu da söyleyebiliriz. Özellikle hayata bakış açımız  duygularımızla  gerçekleşen kışilerin alışveriş yapmaya ve yeni şeyler almaya daha yatkın olduğunu hepimiz biliyoruz. 

Alış Verişin önemi  hayatımızın vazgeçilmez eylemidir. Rabbim hayırlı Rızıklar versin Rabbim verdiği Rızkın bereketini versin.cuzdanınzdan para evinizden Sağlığın ve Huzurun eksik olmadığı hayırlı günler diliyorum.

Zaman ayırıp okuduğunuz için Teşekkür ediyorum. Sevgiyle, Saygıyla kalınız

(41) Bakara: 275
(42) Nisa: 29
(43) Sübülü’s-Selam, C.3,S.4
(44) Tirmizi, Büyü, 4; İbn Mace, Ticaret, 1
(45) Bakara: 282
(46) Buhari, Büyü 14

İslamisohbetci.com

İslami sohbet platformu  olarak  Alış Veriş ve Alış Verişin Önemi  başka bir konuda  Bir başka makalede  görüşmek dileğiyle Sevgiler saygılar sunuyorum  Dini Sohbet İslamisohbetci.com   Sohbet sitesinden  ~~Selam ve Dua ile~~

EzeLGenelİslami Sohbet
Alış Veriş ve Alış Verişin Önemi Alış Veriş önemi Alış-veriş mubah ve meşru bir işlemdir. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmuştur. 'Allah, alış-verişi helal, faizi ise haram kılmıştır.' 'Ey iman edenler, aranızda karşılıklı rızaya dayanan ticaret olması hati müstesna, mallarınızı batıl (haksız ve haram yollar) ile aranızda yemeyin ve kendinizi öldürmeyin. Şüphesiz Allah esirgeyendir.'Peygamberimize: İslami - Hangi...