İslam’da Cami Mescitlerin Önemi

Mescit, sözcükte, secde edilen yer demektir. Çoğunlukla Mesacid’tir. İslami Sohbetci

Mescid I AksahhhhhJ İslam’da Cami ve Mescitlerin Önemi İslamiSohbetci.com

İslam’da Camiler Allah’ı anma ve dini eğitim faaliyetlerinde yürütüldüğü yerdir. Huzur ve sukunetin   hakim olduğu ibadetgahlardır. Resullah ”kim Allah rızası için mescit yaptırırsa Allah da bunun mükafatını ona Cennette bir köşk ihsan eder” buyurmaktadır.

Terim olarak Mescit, içinde Allah’a ibadet edilen kutsal mekandır. Mescitlerin büyüğüne cami denir.

İslam’da cami ve Mescidin önemi bir yeri vardır. Allah’ın evi kabul edilen camiler, İslam’ın alameti sayılmıştır. Bir yerde bulunan cami, o yer halkının Müslüman olduğunu gösterir.

Peygamberimiz, yeryüzünde Allah’a en sevgili  yerlerin camiler olduğunu bildirmiştir.

Bunun içindir ki, O, Mekke’den Medine’ye hicret ettiğinde daha Medine’ye ulaşmadan Medine yakınında Küba Mescidini, Medine’ye geldiklerinden daha çok ibadet edecekleri camilere önem vermişlerdir.

Cami yapmak, imanın ve dindarlığın göstergesidir. Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurulmuştur:

“Allah’ın mescitlerini, yalnız Allah’a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve sadece Allah’tan korkan kimseler onarırlar. İşte o doğru yola ermişlerden olmaları umulanlar bunlardır.

Peygamberimiz cami yaptırmanın fazileti hakkında şu müjdeyi veriyor:

“Kim Allah rızası için mescit yaparsa, Allah benzerini onun için cennet’te inşa eder.” Müslim’in diğer bir rivayeti, “Allah cennete ona bir köşk yapar.” şeklindedir.

Diğer bir hadis-i Şerifte ise:

“Bir mümin öldükten sonra amelinden ve yaptığı iyiliklerinden ulaşacak şeylerden biri de, yaydığı ilim, geride bıraktığı iyi evlat, miras olarak bıraktığı mushaf-ı şerif, yaptırdığı mescit, yolcular için inşa ettiği ev, akıttığı su, sağlığı yerinde iken malından çıkar diği sadakadır. Bunlardan hangisini yapmış ise öldükten sonra onun sevabı kendisine ulaşır.”

Mescitlerin en faziletlileri üçtür. Bunlar: Mescid-i Haram, Mescit-i Nebi ve Mescit-i Aksadır.

Mescit-i Haram: Kabe’yi çevreleyen mescitdir. Buna “Mescid-i Haram” dendiği gibi “Harem-i Şerif” de denir.

Mescid-i Nebi: Peygamberimizin Mekke’den Medine’ye hicret ettiklerinde inşa etmiş oldukları Mescitdir. Peygamberimizin kabri de bu mescidin içerisindedir.

Mescidi-i Aksa: Küdüs’teki “Beytü’l-Makdi’tir. Aksa çok ırak demektir.

MescidHaram’dan  çok uzakta  bulunduğu için  bu adı almıştır. Bu mescit, Süleyman aleyhi’sselam tarafından  inia edilmiştir.

Peygamber Efendimiz bu üç mescidin fazileti ile ilgili olarak şöyle buyurmuştur.

”Namaz ve ibadet için hiç  bir mescide yolculuk edilmez (yolculuk  edilmesi doğru olmaz.)

Yalnız şu üç hariç bir mescid hariç, bunlara yolculuk edilir. Mescid-i Haram, Mescid-i Nebi , Mescid-i Aksa.” (52)

Bu mescidlerin diğer mescidlerden üstünlüklükleri, bunların, Peygamberler tarafından yapılmış olduğundandır. Bununla beraber Mescidi Haram, Müslümanların kıblesidir. Mescidi Aksa da geçmiş ümmetlerin kıblesi idi.

Bunların en faziletlisi Mescid-i Haram, sonrada Mecid-i Nebidir.
Nirekim Peygamberimiz şöyle buyurlarmıştır: “Benim şu mescidimde kılınan bir namaz, Mescid-i Haram hariç, başka mescidlerde kılınan bin namazdan daha sevaptır.” (53)

“Mescidimde kılınan bir namaz, Mescid-i Haramda kılınan bir namazda diğer mescidlerde kılınan yüz bin namazdan daha faziletlidir.” (54)

(52) Buhari, Fazlu’s-Salat fi Mescid-i Mekke ve’l-Medine, I; Müslim, Hac: 74
(53) Buhari, Fazlu’s-Salat fi Mescid-i Mekke ve’l-Medine, I; Müslim, Hac: 94
(54) İbn Mace, Salat, 195; Ahmed b. Hanbel, 2/6-68

İslamisohbetci.com

İslami sohbet platformu  olarak İslam’da Cami Mescitlerin Önemi başka bir konuda  Bir başka makalede  görüşmek dileğiyle Sevgiler saygılar  Dini Sohbet İslamisohbetci.com   Sohbet sitesinden  ~~Selam ve Dua ile~~

https://www.islamisohbetci.com/wp-content/uploads/2022/04/nebevi.jpghttps://www.islamisohbetci.com/wp-content/uploads/2022/04/nebevi-300x300.jpgEzeLGenelİslami Sohbet
İslam'da Cami Mescitlerin Önemi Mescit, sözcükte, secde edilen yer demektir. Çoğunlukla Mesacid'tir. İslami Sohbetci J İslam'da Cami ve Mescitlerin Önemi İslamiSohbetci.com İslam'da Camiler Allah'ı anma ve dini eğitim faaliyetlerinde yürütüldüğü yerdir. Huzur ve sukunetin   hakim olduğu ibadetgahlardır. Resullah ''kim Allah rızası için mescit yaptırırsa Allah da bunun mükafatını ona Cennette bir köşk...