Ahsenü-l Kasas Ne Demek /Ahsenü-l hadis ne demektir

Ahsenü-l Ne Demek İslamisohbet

Ahsenü-l  Kasas Yusuf Suresinin Güzellikleri.

Ahsenü-l Kasas Kime Denir

Yusuf süresinin üçüncü ayetinde geçen Ahsenü-l kassa terbikindeki kasas kelimesi, ”hikaye etmek”

manasına gelen masdardır. Buna göre Ahsenül-l kasas ”en güzel anlatış” demektir. Ancak masdarlar mefrul yerine de kullanıldığında Ahsenü-l kasas terbiki, ”kısalrın en güzeli” manasını da ifade eder.

Ahsenü-l ne demek

Herşeyi en güzel bir tarzda ve şekilde yaraatan Allah.

Ahsenü-l hadis ne demektir

Müfessirler ”ahsenü’l-hadis” ifadesini Kuran-ı Kerim olarak tefsir etmiştir. Bunun üzerine, Allah’ü Teala sözün en güzelini (ahsenü’l-hadis) vahyetti” ( ez- Zümer 39/23) ayeti nazil oldu. Buna göre, sözlerin en güzeli Kuran-ı Kerim’dir. Ondan daha güzel ve daha doğru hiçbir söz ve haber yoktur.

61364 (1) Ahsenü-l  kasas kime denir

Hz.Yusufun hayat hikayesi Kuran’da ” ahsenü-l  kasas” yani ”hikayeleirn en güzeli” diye nitelenmiştir.Güzelliğiyle herkesi kendine hayran bırakan Yusufun (as)’ın hayatı insanı hayretlere düşüren acayip olaylarla doludur. Güzel bir soydan büyük bir peygamberin evladı olarak dünyaya gelmiş, küçük yaşta anasından öksüz kalmış, babası tarafından çok sevilmiş, kardeşlerince kıskanılıp kuyuya atılmış, köle olarak satılmış, çok güzel bie kadın olan sahibesi Züleyha kendisine sevdalanmış, onun aşkını reddedince zindana atılmış, yıllarca zindanda kaldıkdan sonra köle olarak geldiği ülkeye Hkükümdar olmuştur.İslamisohbet

Bu kıssa, din ve dünya düzeni için ibretli hükümlerle birlik olmak üzere kadın hilesie, özleme, sabretmeye, Allah2tan umut kesmmeye, güç sahibi olunca çö almayı bile getirmeyip güzel yönetim, güzel geçim yollarını seçmeye dair pek çok hikmetler, nükteler ve faydalar ihtiva eder.

Düşünenler için pek çok ibretler  ve dersler taşıyan bu güzel hikaye Kuran’da en güzel Şkilde beyan edilmiştir.

Zuleyha Nin Pismanligi BAhsenü’l Kassas (Kıssasların en güzeli) Ahesü’l-kasas terkibindeki kasas kelimes, “hikaye etmek” manasında masdadır. Ahsen ise en güüzel anlamına gelen bir kelimedir. Buna göre ahsenü’l-kasas rerkibi “En güzel anlatış” anlamına gelmektedir.

Şu halde Ahsenü’l Kassas ile Hz. Yusuf’ın kıssası ile Hz. Yusuf’un Kur’an-ı Kerim’de anlatılan hayat hikayesi ifade edilmiştir. Ahsen-ül Kasas tabiri ilk kez Kur’an-ı Kerim’de ve Hz. Yusuf aleyhisselamın kıssası için kullanılmıştır.

Bu tabir Kur’an-ı kerimde Yusuf suresinde geçen Hz. Yusuf’un kıssasını ifade etmek için kullanılmıştır. Bu surenin üçüncü ayetinde” En güzel kıssayı ( ahsenü’l kıssası ) sana anlatacağız.” Şeklinde geçmiştir. Hangi peygamber kıssaların en güzeli? Ancak masdarlar mef’ul yerine de kullanıldığından ahsenü’l-kasas terkibi.” kıssaların en güzeli” manasını da ifade eder.

Hz. Yusuf’ın kıssa, hem bir tek surede (Yusuf suresi), hem de bütün tafssilatıyla anlatılması bakımından diğer peygamber kıssalarına göre farklılık arzetmektedir. Ahsenü-l ne demek Herşeyi en güzel bir tarzda ve şekilde yaratan Allah; Ahsenü-l hadis ne demektir? Müfessirler “ahsenü’l-hadis” ifadesini Kur’an-ı Kerim olarak tefsir etmişlerdir. Bunun üzerine, “Allah Teala sözün en güzelini (ahsenü’l-hadis) vahyetti” (ez-Zümer 39/23) Ayeti nazil oldu. Buna göre, sözlerin en güzelki Kur’an-ı Kerim’dir. Ondan daha güzel ve daha doğru hiçbir söz ve haber yoktur.

Ahsenü’l-Hadis Nedir? Müfessirler “ahsenü’l-hadis” ifadesini Kur’an-ı Kerim olarak tefsir etmişlerdir. Bazı sahabiler bir gün Hz. Peygamber’den kendilerine güzel sözler söylemesini ve geçmiş milletlerden bahsetmesini istemişlerdi. Bunun üzerine, “Allah Teala sözün en güzeli (ahsenü’l-hadis) vahyetti” (ez-Zemür 39/23) ayeti nazil oldu. Buna göre, sözlerin en güzeli Kur’an-ı Kerim’dir.

Ondan daha güzel ve daha doğru hiçbir söz ve haber yoktur . Çünkü Kur’an ayetleri çelişkiden uzak ve birbiri arasında son derece ahenklidir. Rablerine saygı duyanlar onu dinledikleri zaman tüyleri ürperir ve kalpleri titrer sonra Allah’ı anmakla içleri açılır ve yürekli Feralar. Sözlerin en güzeli olan Kur’an-ı Kerim’in insan üzerindeki bu tesir gücünü onun fesahati, belagatı ve kendine has üstubunda aramak gerekir.

Kur’an-ı Kerim’in bu lafzi özelliği yanında onda herhangi bir çelişki ve tutarsızlığın bulunmaması, geçmiş ve geleceğe dair bazı olayları haber vermesi ve birçok faydalı ilimleri ihtiva etmesi, onun mücize oluşu ile izah edilir. Hadislerde geçen ” ahsenü’l-kelam” ve “hayrü’l-hadis” ifadeleriyle yine Kur’an-ı Kerim kastedilmektedir.

Hz. Mevlana’nın Vasiyeti: Size, gizlide ve açıkta Allah’tan korkmayı, az yemeyi, az uyumayı, az konuşmayı, isyan ve günahları terk etmeyi, oruç tutmayı, namaza devam etmeyi, sürekli olarak şehveti terk etmeyi, bütün yaratıklardan gelen cefaya tahammüllü olmayı, aptal ve cahillerle oturmamayı, güzel davranışlı ve olgun kişilerle birlikte bulunmayı vasiyet Ediyorum.

insanların en hayırlısı, insanların yararı olandır. Sözün en hayırlısı, az ve anlaşılır olanıdır. “Ölümümüzden sonra yerde aramayınız! “Bizim mezarımız ariflerin gönüllerindedir.”

İslami sohbet platformu olarak Ahsenü-l Kasas Ne Demek Ahsenü-l hadis ne demektir  konulu makalemizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir başka makalede görüşmek dileğiyle,

Selam ve Dua ile

Genel
Ahsenü-l Kasas Ne Demek /Ahsenü-l hadis ne demektir Ahsenü-l Ne Demek İslamisohbet Ahsenü-l  Kasas Yusuf Suresinin Güzellikleri. Ahsenü-l Kasas Kime Denir Yusuf süresinin üçüncü ayetinde geçen Ahsenü-l kassa terbikindeki kasas kelimesi, ''hikaye etmek'' manasına gelen masdardır. Buna göre Ahsenül-l kasas ''en güzel anlatış'' demektir. Ancak masdarlar mefrul yerine de kullanıldığında Ahsenü-l kasas terbiki, ''kısalrın...