Abdulkadir Geylani Hz Hayatı ve Duaları  Öğütler Şiirleri

Şeyh Abdulkadir Geylanin duaları

Şeyh Abdulkadir-i geylan hayati

Şeyh Abdulkadir-i Geylani (veya diğer adıyla Muhyiddin Abdülkadir Geylani), İslam dünyasında saygın bir alim ve mutasavvıf olarak bilinir. 11. yüzyılın büyük İslam alimlerinden biri olan FfffffffŞeyh Abdulkadir Geylan  Hayatı  İslami sohbetci

Şeyh Abdulkadir-i Geylani (veya diğer adıyla Muhyiddin Abdülkadir Geylani), İslam dünyasında saygın bir alim ve mutasavvıf olarak bilinir. 11. yüzyılın büyük İslam alimlerinden biri olan Abdulkadir-i Geylani’nin hayatı hakkında bilinenler, çoğunlukla tarihî kaynaklar ve geleneksel hikayelerden oluşmaktadır. Gerçek yaşamı hakkında bazı farklı rivayetler bulunabilir, ancak ana hatlarıyla anlatılanlar şunlardır:

Abdulkadir-i Geylani, 1077 yılında İran’ın Geylan şehrinde doğdu. Bu nedenle “Geylani” lakabını aldı.İslami ilimleri öğrenmek için Bağdat’a gitti ve burada dönemin ünlü alimlerinden ders aldı. Fıkıh, hadis, tefsir gibi İslam ilimlerini yoğun bir şekilde öğrendi.Tasavvufi eğitimini tamamlamak için Arap Yarımadası’nda dolaştığı ve çeşitli sufilerden manevi bilgiler edindiği söylenir.

Bağdat’ta yaşadığı dönemde, birçok talebe yetiştirdi ve insanlara İslami öğretileri anlatarak manevi rehberlik yaptı.İslam dünyasında önemli bir tarikat olan Geylaniye Tarikatı’nı kurdu.

Bu tarikat, günümüzde de hala varlığını sürdürmektedir ve onun öğretileri ve mirası üzerine inşa edilmiştir.Abdulkadir-i Geylani’nin, insanların manevi gelişimine katkı sağlayan eserleri bulunmaktadır. “Fütüvvetname” ve “Kimya-i Saadet” gibi önemli kitapları vardır.

Şeyh Abdulkadir-i Geylani, İslam dünyasında büyük bir etkiye sahip olmuş, tasavvufun yayılmasına ve  İslamî ilimlerin öğretilmesine önemli katkılarda bulunmuştur.

Bugün bile onun tarikatı, pek çok  Müslüman tarafından sevgi ve saygıyla anılmaktadır. Ancak, onun hayatı hakkındaki bilgilerin tamamı kesin ve doğrulanmış verilere dayanmamaktadır, bu nedenle anlatılanlar arasında mitolojik öğeler de bulunabilir.

LllllllllllllŞeyh Abdulkadir Geylani Hz.Duaları   İslamisohbetci.com

Şeyh Abdulkadir Geylanin duaları

Şeyh Abdulkadir Geylani’nin birçok dua ve manevi söylemi bulunmaktadır. Bu dualar, onun öğretilerini ve tasavvufi düşüncelerini yansıtan manevi değerlere sahiptir. Özellikle Geylaniyye Tarikatı’nda ve takipçileri arasında yaygın olarak kullanılan dualardan bazıları şunlardır:

“El-Fatiha”: Kur’an’ın ilk suresi olan El-Fatiha’yı ve bununla birlikte diğer duaları yaparak dileklerini ve isteklerini Allah’a arz ederdi.

“El-Esmâ’ül-Hüsnâ Dua”: Allah’ın güzel isimlerini zikrederek yapılan bir dua türüdür. İsmi Azam duası olarak da bilinir.

“Tevbe Duası”: Günahlarından dolayı tövbe eden ve Allah’tan mağfiret dileyen bir dua türüdür.

“Sabah- Akşam Duaları”: Güne başlarken ve günün sonunda yapılan dualardır. Kendi nefsine hakim olma, şükretme, affedilmeye vesile olma gibi temalar içerir.

“Salavat-ı Şerife”: Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (sav)’e selam ve salat göndermeye yönelik dualardır.

Şeyh Abdulkadir Geylani’nin dualarını daha detaylı olarak öğrenmek ve incelemek için tasavvuf literatürünü ve Geylaniye Tarikatı’nın eserlerini araştırabilirsiniz.

Ayrıca, İslam î kitaplar ve web siteleri, onun duaları hakkında daha fazla bilgi sağlayabilir. Ancak, duaların Türkçe tercümelerinde veya orijinal Arapça metinlerinde dil ve anlam zorlukları olabilir, bu nedenle hassas anlamlar için doğru kaynakları kullanmanız önemlidir.

selam vedua ile

EzeLGenelİslami Sohbet
 Abdulkadir Geylani Hz Hayatı ve Duaları  Öğütler Şiirleri Şeyh Abdulkadir Geylanin duaları Şeyh Abdulkadir-i geylan hayati Şeyh Abdulkadir-i Geylani (veya diğer adıyla Muhyiddin Abdülkadir Geylani), İslam dünyasında saygın bir alim ve mutasavvıf olarak bilinir. 11. yüzyılın büyük İslam alimlerinden biri olan Şeyh Abdulkadir Geylan  Hayatı  İslami sohbetci Şeyh Abdulkadir-i Geylani (veya diğer adıyla...