15 Temmuz Destan’ı Şehid’lerimizi Saygiyla Anıyoruz

15 Temmuz Şehidlerimizi Anma Günü Saygiyla Aniyoruz islamisohbet

Birgün evlerinde oturuyordu herkes,Bir haber geldi. Herkes koştu meydana canı pahasına. Birlik oldular.

Mücadele ettiler. Vatanı Kurtardılar.İşte o gün bugündü 15 Temmuz du

Allahu Ekber her biri şehadet getirerek

Allahümme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve  Ala Ali Seyyidina Muhammedin(S.A.V)

Milli Brilik ve Beraberliğimize kasteden, binlerce sivil vatandaşımızun üzerine tanklarla, helikopterler uçaklarlarla ateş açan gözü dönmüş canilere en büyük dersi halkımız vermiştir.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günün 5.yıldönümünü Başta Şehid Ömer Halis Demir ve  kahraman halkımıza Tüm şehidlerimizi Rahmetle Saygıyla Anıyoruz. Şehitlerimize ve Gazilerimize minnet borçluyuz,

Aziz Şehid lerimize Allah’tan rahmet diliyor ve Cenabı Allahtan bir daha  böyle Bir kara geceyi yaşatma bizlere yaşanmamsını diliyoruz.

15 Temmuz Darbeye Darbe yapan Milletin Hikayesidir.

218900

İksiklal ve istikbalimiz uğrunda can veren şehidlerimizi senin engin rahmetine tevdi ediyoruz, rahmetinle mamele eyle Allah’ım! Annelerine babalarına, eş ve çocuklarına, kardeşlerine vebütün milletimize sabri cemil ihsan eyle Allah’ım. Gazilerimize acil şifalar lütfu ihsan eyle Allah’ım! Allah’ım! Bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellikler

olan Allah’ım! Bizleri var ettin, varlığından haberdar ettin, sevgini gönlümüze nakşettin ve bizleri rahmet ve merhametinle huzuruna kabul ettin! Sana sonsuz hamdu senalar olsun

Allah’ım! Hz. Adem’den itibaren alemlere rahmet, şahit, müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdiğin ve insanları dalaletten hidayete, zulmetten nura çıkarmak için ömürlerini seferber eden bütün peygamberimize ve rusulü kirıma, bahusus güzel ahlakıyla insanlığa rehbet kıldığın Peygamberimiz Muhammed Mustafa’ya aline, ashabına, etbaına, ehli beytine salatü selam tahıyyatü ikram olsun

Allah’ım! Allah’ım bütün samimiyetimizle, gönüllerimizi ve ellerimizi açtı, dua ve niyazda bulunuyoruz. Kabul eyle Allah’ım! Okunan Kur’an-ı kerimleri, Hatmi şerifleri Enbiyanın, evliyanın, ulemanın, şühedanın aziz ruhlarına bağışlıyoruz. Kabul eyle Allah’ım! Ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz.

Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felakey ve tehlikeden muhafaza eyle.

Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Ehli imana, biladı İslama huzur, emniyet ve güven ihsan eyle! Allah’ım! Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. İstiklal ve istikbalimize pranga vurmaya çalışan dahili ve harici düşmanlara karşı bizi mansur ve muzaffer eyle Allah’ım!

15 Temmuz’u Unutma Ve  Unutturma  Allah’ım

15 Temmuz Sozleri 2019 Resimli 15 Temmuz 12244468 4791 M

Allah’ım! Gencecik bedenleri vatanlarına siper eden, canlarını din-ü devlet, mülk-ü millet uğrunda feda eden, istiklal ve istikbalimiz uğrunda ruhunu sana armağan eden şehitlerimizin hüznü ile sana yalvarıyoruz. Ellerimizi boş çevirme Allah’ım. Vatan için, millet için, barış için, huzur için, din için, mükaddesat için,hürriyetimiz ve geleceğimiz için can veren bütün şehitlerimizi rahmetinle kucakla Allah’ım, Gelen acı haberlerle yürekleri dağlanan annelere, babalara, eşlere, evlatlara sabr-ı cemil ihsan eyle Allah’ım.

Peygamber Efendimiz, “şehidlik makamı peygamberlikten sonraki en büyük makamdır” buyuruyor. Şehidlerimizi o yüce makamlara eriştir Allah’ım. Birliğimize, dirliğimize göz dikenlere, izzetimize, şerifimize kurşun sıkanlara fırsat verme Allah’ım. Dinimizin, milletimizin bekanısı sarsacak her türlü dahili ve harici fitnelerden fesatlardan milletimizi memleketimizi halas eyle Allah’ım.

Batısıyla Doğusuyla, Kuzeyiyle, Güneyiyle, dilleri, ırkları, renkleri ne olursa olsun; bütün mazlumların, mağdurların umut bağladığı cennet vatanımızı her türlü sıkıntıdan, kederden berraraf eyle Allah’ım!

Allahım! Bu toprakları vatan kıldığımız günden bugüne kadar aziz milletimizi nice felaketlerden, nice ihanetlerden korudun, 15 Temmuz gecesinde milletimizi bir ihanetten, bir işgali hareketinden kurtardığın için sana hamd ediyoruz. Hamdimizi, şükrümüzü, senamızı kabul eyle

Allahım! Allahım! Millet olarak huzurundayız, 15 Temmuz gecesinde canlarını milletin hukuku için siper eden, dillerinde tekbir, kulaklarında sala sesi olan, tanklara meydan okuyarak, canlarını aziz milletimize siper eden aziz şehitlerimizi rahmetinle gark eyle

Allahım! Allahım! Şehidlerimizin bize emanet bıraktığı ailelerine, annelerimize, babalarımıza, kardeşlerimize, eşlerine ve aziz milletimize sabır ve metanet ihsan eyle Yarabbi! Allahım! Şehitlerimizin bize emanet bıraktığı ailelerine, annelerimize, babalarımıza, kardeşlerimize, eşlerine ve aziz milletimize sabır ve metanet ihsan eyle

Yarabbi! Allahım! Aldıkları yaraları vücutlarında bir İstiklal Madalyası gibi taşıyan bütün gazilerimize, bütün yaralılarımıza acil şifalar ihsan eyleAllahım!

Allahım! Hürriyet ve istiklaline aşık olan bu aziz milleti, bir nefes hürriyetsiz, bir saniye istiklalsiz bırakma Allahım! Allahım! İmanına, ezanına, bayrağına, vatanına,

42178

Kur’anına sevdalı olan bu aziz milleti, ezansız,vatansız, bayraksız bırakma Allahım! Milletimize bu ihaneti reva görenleri affetme. Sureti Hak’tan görünerek bizim güzel duygularımızı çalan, bizim hayır duygularımızı istismar eden, bizim zekatlarımızı çalan, sadakalarınızı el koyan, evlatlarımızı alan, evlatlarımızı çalan bu ihanet şebekesine fırsat verme Allahım! Allahım! Halkımız, ordumuza “Peygamber Ocağı” adını verir. Halkımızın Peygamber Ocağı dediği ordumuzu ismini Hz. Muhammed Mustafa’dan (sas) alan, Mehmetçiğimizi, güvenlik güçlerimizi, her türlü dahili ve harici fitne ve fesattan sen muhafaza eyle Allahım!

İksiklal ve istikbalimiz uğrunda can veren şehitlerimizi senin engin rahmetine tevdi ediyoruz, rahmetinle mamele eyle Allah’ım! Annelerine babalarına, eş ve çocuklarına, kardeşlerine vebütün milletimize sabri cemil ihsan eyle Allah’ım. Gazilerimize acil şifalar lütfu ihsan eyle Allah’ım!

Allah’ım! Bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellikler ihsan eyle. Bizi iyilerle ve iyilerden eyle, bizi cennet ve cemalinle müşerref eyle Allah’ım! Seninle vaadin haktır ve senin her şeye gücün yeter. Amin. Amin. Ve Salamun alelmurselin velgamdulillahi Rabbil alemine el – fatiha

15 Temmuz Destan’ı Şehid’lerimizi Saygiyla Anıyoruz Dua

Vatanımız için Şehid olmuş 249 Şehidimize ve Gazilerimize Minnet duyuyoruz, Şehidler Ölmez Vatan bölünmez.
Allah bize bir daha 15 Temmuz gibi bir ihaneti yaşatmasın. Ama hainlerde şunu unutmasın…
Millet her zaman gerekli dersi verecektir.

İslami sohbet platformu,  olarak 15 Temmuz Destan’ı adlı, makalenin sonuna gelmiş bulunmaktayız.

Selam Ve Dua ile

Yazan:Ennur

adminGenel
15 Temmuz Destan'ı Şehid'lerimizi Saygiyla Anıyoruz 15 Temmuz Şehidlerimizi Anma Günü Saygiyla Aniyoruz islamisohbet Birgün evlerinde oturuyordu herkes,Bir haber geldi. Herkes koştu meydana canı pahasına. Birlik oldular. Mücadele ettiler. Vatanı Kurtardılar.İşte o gün bugündü 15 Temmuz du Allahu Ekber her biri şehadet getirerek Allahümme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve  Ala Ali Seyyidina Muhammedin(S.A.V) Milli Brilik...