Mektub Kime yazılmış?

Yüzaltmışüçüncü Mektub Beni bu yoldan ayırma ya Rabbi!

Beni bu yoldan ayırma ya Rabbi!

Bu mektup, esseyid ve nakib şeyh Feride ”rahmetullahi teala aleyh” için yazılmıştır. İslam ilr küfrün birbirinin zıddı, tersi olduğunu, İslam düşmanları sevmemeği bildirmektedir: İslami sohbet

İslam Bize çeşitli nimetleri veren ve müslüman yapmakla şereflendiren ve Muhammed  aleyhisselamın ümmetinden eylemekle kıymetlendiren Allahu tealaya hamd olsun!

Shutterstock 243654601 750x400

din 163 Yüzaltmışüçüncü Mektub İslamisohbetci.com             

Beni bu yoldan ayırma ya Rabbi!

Peygamberlerin efendisi olan Muhammed “aleyhi ve ala alihi münessalevatü efdalüha” hürmetine beni müslüman olarak yaşat ve Müslüman olarak öldür ya Rabbi!

Vakti dar olduğu için, bilmesi çok lazım ve zaruri olan şeyleri ancak kısaca yazdım, gönderiyorum. Bundan sonra, eğer cenab-ı Hak nasib ederse, bundan daha geniş ve uzun yazar gönderirim.

İslam ile küfür birbirinin zıddı oldukları, bir arada bulunamayacakları gibi, ahiret de, dünyanın zıddıdır. Dünya ile ahiret, bir arada bulunamaz. Ahireti kazanmak için, dünyayı terk etmek lazımdır. Ya’ni, dünyaya düşkün olmamak lazımdır. [Dünyanın ne demek olduğu, 74 mektubda bildirilmiştir.

Dünya, Allahü tealanın beğenmediği, yasak ettiği şeyler demektir.] Dünyayı terk etmek iki türlüdür: Birincisi, mubah olan şeylerin hepsini de terk edip, yalnız yaşamak için ve dinini korumak için zaruri lazım olan mubahları kullanmaktır. Dünyayı böyle terk etmek çok kıymetli ve çok faideli ise de, çok güçlüdür.

Dünyayı terk etmenin ikincisi, haram olan ve şüpheli olan şeylerden sakınmak ve yalnız mubahları kullanmaktır. Dünyayı böyle terk etmek de, hele bu zamanda, çok kıyetmlidir. Farisi beyt tercemesi:

Gök, arşa nazaran pek aşağıdır,
Toprağa göre ise, çok yüksektir.

Hiç olmazsa, bu ikinci şekle göre dünyayı terk etmelidir. Allahü tealanın haram dediği, yasak ettiği şeylerden sakınmalıdır. Mesela, erkekler altın ve gümüş eşya kullanmamalı ve halis ipek kumaştan elbise ve çamaşır giymemelidir. Altın ve gümüş eşya süs için muhafaza olunursa caizdir.

Bunları kullanmak haramdır. Mesela, bunlarla bir şey içmek, bunlar içinden yemek, koku ve sürme kutuları yapmak gibi kullanmak haramdır.

[Altından ve gümüşten yapılmış yüzük, bilezik, küpe ve gerdanlık gibi süs eşyasını kadınların kullanmaları caizdir. Fakat, bunları sokakta ve yabancı erkekler yanında örtmeleri lazımdır. ]

İslami sohbet platformu  olarak, 163 Yüzaltmışüçüncü Mektub ,Başlıklı konumuzun sonuna geldik başka bir konuda görüşmek dileğiyle Sevgiler saygılar  Dini Sohbet İslamisohbetci.com 

NOT: alıntı

EzeLGenelİslami Sohbet
Mektub Kime yazılmış? Yüzaltmışüçüncü Mektub Beni bu yoldan ayırma ya Rabbi! Beni bu yoldan ayırma ya Rabbi! Bu mektup, esseyid ve nakib şeyh Feride ''rahmetullahi teala aleyh'' için yazılmıştır. İslam ilr küfrün birbirinin zıddı, tersi olduğunu, İslam düşmanları sevmemeği bildirmektedir: İslami sohbet İslam Bize çeşitli nimetleri veren ve müslüman yapmakla şereflendiren ve Muhammed ...