Yardımın En Faydalı Şekli

İslami sohbet

Kime Nasil Yardim Edilir2 702x336

Yardımın En Faydalı Şekli: İslamicohbeci.com

Yardımın çeşitli şekilleri vardır

Bunların en basiti, “sadaka” dediğimiz şekildir. Yardıma muhtaç olanlara sadaka vermek, onların ihtiyacını hafifletmeye çalışmak, ahlak ilmine göre, ihsan vazifelerindendir. Bu hususta birinci şart; sadakayı ehline ve en layık olanlara verilmesi, gösteriş ve riya gibi bir özel maksada dayanmamasıdır. Müslümanlıkta sadakanın bir de mecburi kısmı vardır.

Dini nisaba malik olan her müslüman, malının yüzde iki buçuğunu fakirlere vermek mecburiyetindedir. Bundan başka, bir de ihtiyarı olan sadaka vardır ki; hiç bir şart ile sınırlı olmayarak, insanları, hayrına olmak şartıyla dilediği kadar sadakayı dilediği yer verebilir. Bununla beraber yardımın en faydalı olan şekli, ferdi olmayıp, içtimai olan şeklidir. Evet, isteyeni reddetmek, yetimlere yardım etmek, onlara iyi muamelede bulunmak, İslami emirlerdendir.

fakat bunun en faydalı şeklini arayıp bulmak da, bizim vazifemizdir. Maksat para vermek değil, faydalı olmaktır. Bugün yardımın en faydalı şekli, ferdi olan yardımlardan çok itimai olanlardır: Mesela; Yetimler Yurdu, Daru’l-Aceze, Çocuk Esirgeme Kurumu, şifa Yurdu, Hastane, Tımarhane, Medrese ve Okul gibi müesseseler, Fazileti ve Ahlakı Yayma Cemiyetleri vücuda getirmek… Onlar vasıtasıyla cehlin, fakirliğin ve ahlaksızlığın önüne geçmeye çalışmaktadır.

Bu yolda yardımın, bu yolda infakın en faydalı ve en verimli olacağını, yine dinimizden öğreniyoruz. İnsanların sefaletini hafifletmek, refah ve saadetin tecellisini, ahlakın kemale ermesi, ancak bu sayede meydana gelir. Hakikaten bu yoldaki yardımların, umuma faydası uzun zaman devam eder. Bu uğurda yapılan yardımlardan memleket ve milletin büyük refah ve saadeti temin edeceği gibi, yardım yapanlar da bundan büyük derece faydalanacaklardır. Çünkü insanların huzur ve saadeti, bu vasile ile sonunda kendisine de döner. Her şey nihayet bulur, ancak umumun mengaati için sarfedilen çaba ve gayret, bunun için infak olununan mallar sahibini kıyamete kadar yaşatır

20220124 023941

Yardimlasma İslamisohbetci.com

İslamiyet bir yardımlaşma dinidir.

İslamiyet’ten önce de sonra da hiç bir din ve fikir sistemi onun kadar bu konuya eğilmemiş, yardım anlayışı ve bu anlayışın uygulanışını bu kadar geniş boyutlara ulaştırmamıştır. Allah Teala, Kur’an Kerim’de şöyle buyurmuştur:

Rabbinin rahmetini onlar mı bölüyorlar?

Dünya hayatında insanların geçimlerini aralarında dağıtan biziz. Birini diğerine iş göndermesi için kimini kiminden zengin kıldık. Rabbinin rahmeti onların topladıkları yığınlardan hayırlıdır.” (Zuhruf, 43/32). Kur’an-ı Kerim’den öğrendiğimiz bu gerçeği, her birimiz günlük hayatımızda görmekteyiz. İnsanlık tarihi boyunca olduğu gibi bugün de hiçbir toplumda, ortak bir hayat ve geleceği paylaşan insanlar aynı düzeyde değildir. Zayıfı, güçlüsü, fakiri, zengini, erkeği kadını..İle insan toplulukları hem bir tezat, hem bir ahenk meydana getirmektedir. Tabiattaki bu başkalık, bu tezat bir hareketin kaynağını oluşturuyor ki, buna, “hayat” diyoruz. Yaratılıştan gelen bu farklılıkla hayatın içinde yoğrulan insanlar muhakkak birbirlerine ihtiyaç duymaktadırlar. Hiçbir zengin, “Benim kimseye ihtiyacım yok.” diyemez. Çünkü servetini çalıştırdığı insanların gücü ile kazanır; “Benim param var, kimi istersem çalıştırırım.” demesi bu gerçeği değiştirmez. Zira kimi çalıştırıyorsa ona muhtaç oluyor demektir. Ne tarafa bakarsak bakalım bütün sosyal ilişkilerde böyle durumlarda karşılaşırız. Bütün insanların ister istemez bir başkasının gücüne, parasına, fikrine muhtaç olduğunu görünüz. İnsanların böyle birbirine muhtaç olmaları, karşılıklı olarak yardımlaşmaları zorunluluğunu ortaya çıkarmaktadır. Yardımlaşma, toplum halinde yaşamanın doğal bir sonucudur. Hem başkaları ile yaşamak, hem yardıma ihtiyaç duymamak imkansızdır. Bunun için İslamiyet yardımlaşmayı, bütün maddi ve manevi hayatımızı kapsayacak şekilde en geniş sınırları ile ele almış ve dini-ahlaki bir görev olarak ortaya koymuştur. Kur’an-ı Kerim’in pek çok ayetinde bu konuya temas edilerek, Müslümanlar yardımlaşmaya teşvik edilmiştir. Hz, Peygamber (a.s.m) de sayısız hadislerinde maddi ve manevi yardımın insan hayatındaki önemini dile getirmiştir. Cenab-ı Hak; “İyilikte ve kötülükten sakınmakta birbirinizle yardımlaşın; günah ve düşmanlıkta yardımlaşmayın.” (Maide, 5/2)

Yardımın En Faydalı Şekli

İslami sohbet platformu olarak  Yardımın En Faydalı Şekli  konulu makalemizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir başka makalede görüşmek dileğiyle, islami sohbetci Sohbet sitesinden biraz bahsetmek istiyorum. Sitemizde Bayanlar için Dini Sohbet yerler arasında  aile gibi bir ortam kurmayı planlıyoruz.   Sitemizde saygı çerçevesinde paylaşımlar yapıyoruz. Gelen kişilerin istedikleri konu hakkında doğru bilgiler almasını sağlıyoruz. 

Selam ve dua ile

EzeLdini sohbetGenelİslami Sohbet
Yardımın En Faydalı Şekli İslami sohbet Yardımın En Faydalı Şekli: İslamicohbeci.com Yardımın çeşitli şekilleri vardır Bunların en basiti, 'sadaka' dediğimiz şekildir. Yardıma muhtaç olanlara sadaka vermek, onların ihtiyacını hafifletmeye çalışmak, ahlak ilmine göre, ihsan vazifelerindendir. Bu hususta birinci şart; sadakayı ehline ve en layık olanlara verilmesi, gösteriş ve riya gibi bir özel maksada...