Türk kültüründe Misafirperverlik Misafirin Önemi Ve Değeri İkram

Misafirin Önemi Ve Değeri  İkram

Misafir, Allah’ın gönderdiği kişi olarak bilinmektedir. Misafir ağırlamak insanların yardımsever, paylaşmayı seven insanlar olduğunu göstermektedir. islamisohbet 

Misafir ağırlamak toplumda birlik ve beraberlik değerlerinin oluşmasında Misafir ağırlama kültürü bizim kültürümüzde önemli bir yere sahiptir.  Misafirperverlik, misafire değer vermek, onu iyi ağırlamak demektir.

Türk kültüründe misafirperverlik, erdem dolu bir davranış ve ibadet olarak kabul edilir. Misafir seven, ona değer veren, fedakarlık yapıp ikramlarda bulunan kişi kultürümüzde şerefli bir davranış olarak kabul görür.

Misafirperverlik kültürümüzde o kadar önemlidir ki, evlerin en güzel odaları misafirler için ayrılır.

Türklerin en belirgin özelliklerinden biri olan misafirperverlik, diğer bir ifadeyle konukseverlik, aynı zamanda dini ve milli bir görevdir.

Türklerde konuk baş tacı edilir. Misafir, kutsal bir varlık gibidir.

Images

Misafirperverlik kelimesinin anlamı nedir?

Konuksever, Misafirleri seven, elinden geldiğince onlara her türlü ikramı, yardımı ve önemi gösteren, misafir ağırlamak ağırna gitmeyen

Misafirperverlik, misafire değer vermek, onu iyi ağırlamak demektir.

Misafirperverliğin özelllikleri, insanlara hizmet etmek, istediklerini yerine getirmek, misafirin tahatını düşünmek, misafire ikramda bulunmak, dertlerini paylaşmak şeklinde sayılabilir.

Bizim toplumumuzda misafir çok kıymetlidir. Misafirin ağırlanması için elde avuçta olmasa da mutlaka bir şeyler yapılır ve misafirin gönlü hoş tutulur.

Misafir ağırlamak en büyük iyiliklerden biridir. Misafirperverlik kültürümüzde o kadar önemlidir ki, evlerin en güzel odaları misafirler için ayrılır. islamisohbet 

Türkler, kapılarına gelen yabancıya “Tanrı Misafiri” olarak kabul ederler.

Türk halkının temel değerlerinden biriside misafirperverliktir. Misafirperverlik; konuğa verilen önem değer ve yaklaşımdır. Yalnız günümüzde halkımız misafirlere karşı soğumaya başlamaktadır.

Bu yüzden bizlerin halkımız arasındaki muhabbeti, evlerimizdeki bereketi arttırmak adına misafirliğe önem vermeliyiz.

Bizim tüm dünyada bilinen bu özelliğimiz her zaman korumalıyız.

Bu eşiği aşının, aşıpta içeri girenin, dini, imanı, kim olduğu, nerden gelip nereye gitdiği dorulmaz” de

Türk kültüründe Misafirperverlik Misafirin Önemi Ve Değeri İkram

Müslümanlar Misafir Ağırlamayı İbadet Gibi Görür Müslümanlar misafir ağırlamayı ibadet gibi görüp değerlendirdiği için bu güzel hasleti ifa ederken ihlasla davranmaya çalışır ve ihsan sırrını gözetirler.

Bu vesileyle misafiri nimet ve ganimet olarak görürler.

Elbette her nimetin bir külfeti vardır. Misafirin bazı zahmetleri olabilir.

Onun sıkıntılarına yüksünmeden katlanmaklı, misafire lütufla, güler yüzle, yumuşaklıkla ve hoşça hizmet etmelidir.

Hanelere hep misafir istenmelidir. “Misafir girmeyen eve melek girmez.” denilmiştir.

Yine büyükler; “Misafirle yenilen yemekten sorgu-sual olmaz.” derler. İmam-ı Gazali Hazretleri de; “Kişi, dostlarla yediği yemekten hesaba çekilmez.” buyurur.

Bir karşılık beklemeden misafire yapılan ikramın ecri ve sevabı, şüphesiz dünyada da ahirette de kişinin karşısına çıkar.

Mesela, misafirin ev sahibine yaptığı dua, hane sahibine büyük bir nimettir.

Misafirine hizmet edene sevaplar vardır. Hazret-i İbrahim (a.s) Rasulullah (s.a.v) Efendimizin güzide sahabileri hep misafirlerine bizzat ikram ve hizmet etmeye çalışmışlardır.

Cimrilil duygusuyla misafir ağırlamaktan kaçınmamak gerekir. Zira misafir, kendi rızkıyla gelir. Unutulmamalıdır ki, misafir, eve bereket getirir.

Atalarımız: “Misafir on kısmetle gelir. Birine yer, dokuzunu bırakır.

Demişlerdir. Hadis-i şerifte buyrulduğu üzere: “Misafir rızkını getirir ve (evdeki) topluluğun günahını (bağışlatıp) götürür.

(Feyzü’l-Kadir, IV s: 261) Misafire ikram etmek ve onu en halisane şekilde ağırlamak gerekir.

Yedirilecek şeyleri bolca yapmalı, misafiri Hakk’ın kendisine aziz bir emaneti bilmelidir. Misafiri darıltmamalı, ona hoşça, muhabbetle muamele etmelidir.

Misafiri gücendiren Rabbini gücendirmiş olur. Misafiri güzel sözlerle uğurlamalı, duasını ganimet bilmelidir.

Misafir gelince, rızkımız azalır sanmamalıdır! Bu, şeytandan gelen bir düşüncedir.

Kur’an-ı kerimde mealen buyuruluyor ki: (Şeytan, (Hayra harcamatmayıp) fakir olursunuz diye korkutur, cimriliği (ve hayra harcamamayı) telkin eder. Allah ise, (hayra harcayana) mağrifet, lütuf bolluk vaad eder. (Bekara 268) Cimrilik çok kötüdür.

Misafir kabul edip cimrilikten kurtulmaya çalışmalıdır! Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: (Zekatını veren, misafirlerini ağırlayan, darda olanlara yardım eden kimse, cimri sayılmaz.)

(Taberani) Dini inanışı, siyasi görüşü farklı olsa da, misafiri üzecek sözler söylememelidir! Misafirden hizmet beklememelidir! Peygamber efendimiz, (Misafirden hizmet beklemek, aklın noksanlığına alamettir) buyurdu.

Misafir rızkı ile gelir.

Misafire ikram etmek, güzelce ağırlamak gerekir. Misafire yedirilecek şeylerden korkmamalı, misafire ikram etmeyi ganimet bilmelidir! Atalarımız.

(Misafir on kısmetle gelir, birini yer, dokuzunu bırakır) demişlerdir.

Hadis-i şeriflerde de buyuruldu ki: (Misafir rızkı ile gelir.) [Şir’a] (Misafir girmeyen eve, melek girmez.) [Şir’a] Misafir, güler yüz, tatlı dil, hoş sohbet ister.

Bunlar yapılınca memnun olur. Yemeklerin iyisini önce getirmelidir.! Arzu edenler bunlardan çokca yer.

Misafirlere çeşitli yemekler ikram etmek israf olmaz.

İslami sohbet platformu, olarak Türk kültüründe Misafirperverlik Misafirin Önemi Ve Değeri İkram makalenin sonuna gelmiş bulunmaktayız.

Selam Ve Dua ile

Genel
Türk kültüründe Misafirperverlik Misafirin Önemi Ve Değeri İkram Misafirin Önemi Ve Değeri  İkram Misafir, Allah'ın gönderdiği kişi olarak bilinmektedir. Misafir ağırlamak insanların yardımsever, paylaşmayı seven insanlar olduğunu göstermektedir. islamisohbet  Misafir ağırlamak toplumda birlik ve beraberlik değerlerinin oluşmasında Misafir ağırlama kültürü bizim kültürümüzde önemli bir yere sahiptir.  Misafirperverlik, misafire değer vermek, onu iyi...