Selam Alıp Verme Adabı

Selam Alıp Verme Adabı Ve Selamlaşma  Nasıl OLmalı, islamisohbet 

Selam vermek sünnet, almak ise farzdır.Tek kişiye selam verildiğinde, onun selamı alması Farzı ayın, bir cemaate verildiği zaman, onların almalrı ise farzı kifayedir. Selam verirken, selamın sünnet olduğunu  düşünmeli ve o kimseye dua etmeye niyet etmelidir.

İslam dininin mü’minler arasında tesis etmeye çalıştığı muhabbet ve ihtiram vasıtalarından biri de selamlaşmaktır. Efendimiz bu hususu şöyle ifade etmiştir: “İman etmedikçe cennete giremezsiniz: birbirinizi seveceğiniz bir işi size haber vereyim mi Aranızda selamı yayınız.” (Müslim, İman, 93)

Selam kelimesi, dünya ve ahiret sıkıntılarından kurtulmak ve esenliğe kavuşmak anlamına gelmektedir. Binaenaleyh mü’minler selamlaşırken birbirlerinin dünya ve ahiret mutluluğunu istemektedirler. Yukarıda zikredilen hadis-i şerifin bildirdiğine göre selamlaşma, Yukarıda zikredilen hadis-i şerifin bildirdiğine göre selamlaşma, huzur ve sukunun kaynağı sayılan iman ve muhabbet gibi iki hakikatin mevcudiyetiyle çok yakından alakalıdır.

Aynı zamanda “es-Selam” Allah’ın güzel isimlerinden biridir. Yani O, her çeşit noksandan salim olan, kullarını her türlü tehlikelerden selamete çıkaran ve cennetteki bahtiyar kullarına selam verendir.

35684

Selam Nasıl Verilir?

Allah Resulü’nün sünnetine göre “es-selamü aleyküm” yakut es-selamü aleyke” gibi ifadelerle selam verilmekte, “ve aleykümü’s selam” yahut “ve aleyke’s-selam” şeklinde muhabelede bulunulmaktadır. Ayrıca bu tabirlerin sonuna “ve rahmetullahi ve berekatüh” ziyadesinin getirildiği de görülür.

Diğer dinlere mensup kavimlerin selamları ise genellikle bazı işaretlerdir. Mesela hristiyanların selamı eline ağzına koymak, yahudilerinki parmakla işaret etmek ve baş eğip bel kırmak, mecusilerinki eğilmek şeklindedir. Cahiliye Arapları ise selamlarında “sabahınız hayır olsun”, “sabahınız aydın olsun”,

“Akşamınız hayır olsun” gibi ifadeler kullanılırdı, Doğrusu bunlarla günümüzde kullanılan “günaydın”,”tünaydın” gibi sözler arasında bir benzerlik vardır. Gerçi söz konusu tabirler çirkin bir muhtevaya sahip değildir. Ancak bunlar, İslam’ın emrettiği selamın yerini tutması mümkün değildir. Ancak bunlar, İslam’ın emrettiği selamın yerini tutması mümkün olmayan ifadelerdir.

Müslümana yaraşan işe Fahr-i Kainat Efendimiz’in getirdiği selamlaşma şekil ve adabına uymaktır.

Selam 1 702x336 (1)

Selamun Aleyküm:  kelimesinin anlamı

selamet sizin ve bizim üzerimize olsun  anlamına  gelmektedir. Türkçe anlamı  Allah’ın  selamı sizin üzerinize olsun anlamına gelmektedir

Selam sizin üzerinize olsun, Allah her türlü kazadan ve beladan korusun, anlamina gelir.Buna karşılık  olarak da  “Ve aleyküm’s-selam ve rahmetullahi ve berekatüh”  denir. Bu da  “Allah’ın  selamı, rahmet ve bereketi  sizin de üzerinize olsun.” anlamına gelir

Selamun Aleyküm

Selamun Aleyküm ya da çoğunlukla es-selamü aleykum, “Barış üzerine olsun. ” anlamına gelen Arapça söźlü selamlamadir. Müslümanlar arasında dinî bir selamlaşma olduğu gıbı, diğer dinlerin Arapça konuşan inananlarinca da kullanilir.Bu selamlamaya karşılık olarak ve aleykum selam yanıtı verilir.

Selamun Aleyküm demek farz mi?

“Selamun Aleyküm” diyerek selam verir. Bir diğer adı ise esselamu aleykum olarak söylenir. İslam alimlerine göre selam vermemin sünnet olduğu belirtirlerken, selami almanın ise farz olduğu söylenmiştir.

Selam İle İlgili Ayetler

Selam, Müslümanlar arasında bir parola niteliği taşımaktadır. Nitekim ayet-i kerime’de : “Size selam verene “Sen mümin değilsin demeyin!” (en-Nisa 4/94) buyrularak söz konusu duruma işaret edilmektedir. Ayrıca dünyada mü’minlerin birbirlerine verdiği selamın ahirette de cari olacağı, hatta Allah Teala ve melekler tarafından kendilerine selam verileceği anlaşılmaktadır.

Selam Nasıl Verilir?

Allah Resulü’nün sünnetine göre “es-selamü aleyküm” yakut es-selamü aleyke” gibi ifadelerle selam verilmekte, “ve aleykümü’s selam” yahut “ve aleyke’s-selam” şeklinde muhabelede bulunulmaktadır.

Ayrıca bu tabirlerin sonuna “ve rahmetullahi ve berekatüh” ziyadesinin getirildiği de görülür. Diğer dinlere mensup kavimlerin selamları ise genellikle bazı işaretlerdir. Mesela hristiyanların selamı eline ağzına koymak, yahudilerinki parmakla işaret etmek ve baş eğip bel kırmak, mecusilerinki eğilmek şeklindedir.

Cahiliye Arapları ise selamlarında “sabahınız hayır olsun”, “sabahınız aydın olsun”,”Akşamınız hayır olsun” gibi ifadeler kullanılırdı,

Doğrusu bunlarla günümüzde kullanılan “günaydın”,”tünaydın” gibi sözler arasında bir benzerlik vardır. Gerçi söz konusu tabirler çirkin bir muhtevaya sahip değildir. Ancak bunlar, İslam’ın emrettiği selamın yerini tutması mümkün değildir. Ancak bunlar,

İslam’ın emrettiği selamın yerini tutması mümkün olmayan ifadelerdir. Müslümana yaraşan işe Fahr-i Kainat Efendimiz’in getirdiği selamlaşma şekil ve adabına uymaktır.

Dinimizde Selamlaşma şekli nasıldır?
Dinimizde, kimin kime ve neye göre selam vereceği Peygamber Efendimiz tarafından şöyle açıklanmıştır.

“Küçük olan büyüğe, binitli olan yaya yürüyene, yürüyen oturana, sayıca az olanlar da çok olanlara selam vermelidir.” (Buhari, isti’zan, 5-6)

Aynı derecede ve yaştaki insanlar karşılaştıklarında, hangisi önce selam verirse o daha kazançlı çıkar. Hadis-i şerifte önce selam verenin daha faziletli olacağı şöyle ifade edilmiştir. “İnsanların Allah katında en makbulü ve O’na en yakın olanı, önce selam verendir.” (Ebu Davud, Edeb),

Selamlaşma bize ne kazandırır?

İnsanlar arasında Selamlaşmanın yaygınlaşması; İnsanların arasında sevgi bağlarının güçlenmesine,  dargınlıkların gidrilmesine, güven duygusunun artmasına, önyargıların yıkılmasına, etkili ileişimn başlanmasına yeni dostluklarrı oluşmasına neden olur.

İslami sohbet platformu  OLARAK Selam Alıp Verme Adabı Ve Selam’laşma  Nasıl OLmalı   Bir başka makalede görüşmek dileğiyle.

~~Selam Ve Dua ile~~

Genel
Selam Alıp Verme Adabı Selam Alıp Verme Adabı Ve Selamlaşma  Nasıl OLmalı, islamisohbet  Selam vermek sünnet, almak ise farzdır.Tek kişiye selam verildiğinde, onun selamı alması Farzı ayın, bir cemaate verildiği zaman, onların almalrı ise farzı kifayedir. Selam verirken, selamın sünnet olduğunu  düşünmeli ve o kimseye dua etmeye niyet etmelidir. İslam dininin mü'minler...