Ramazan İyiliktir, Vakti Ramazan, Paylaşmaktır.

İslamın beş şartlarından dördüncüsü, mubarek,  Ramazan   ayında hergün oruc tutmaktır. Oruc, hicretden onsekiz ay sonra Şaban ayının onuncu günü,  Bedr gazasından bir ay evvel farz oldu. islami sohbet 

Ramazan  yanmak demektir. Çünkü, bu ayda oruc tutan ve tevbe edenlerin günahları yanar,  yok olur. Riyad-un-nasain kitabında diyorki: Buhari kitabında. Ebü hüreyre ”radiyallahü anh” diyorki: Resullah ” sallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki   Ramazan ayı gelince, Cennet kapıları açılır.

Cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar bağlanır. İmam-ül- eimme, Muhammed bin  İshak bin Hüzeyne  yazıyor ki, Selman-i Farisi ”radiyallahu annd” bildirdi ki,  Resullah  ”sallahu  aleyhissellam”
Şaban ayının son günü hutbede buyurdu ki: Ey Müslümanlar! Üzerinize öyle büyük bir ay gölge vermek üzeredir ki, bu aydaki bir gece (Kadir gecesi), bin aydan daha faydalidir.
Allahü teala, bu ayda, hergün oruc tutulmasını emretti. islami sohbet 

Bu ayda, geceleri teravih namazı kılmak da sünnettir. Bu ayda, Allah için ufak bir iyilik yapmak, başka aylarda, farz yapmış gibidir.
Bu ayda, bir farz yapmak, başka ayda yetmiş farz yapmak gibidir.

Bu ay,   sabr ayıdır.  Sabr edebin gideceği yer Cennetdir.  Bu ay,  iyi gecinmek ayıdır. Bu ayda müminlerin rızkı artar. Bir kimse,  bu ayda, bir orucluya iftar verirse, günahları affolur. Hak teala, onu Cehennem ateşinden azad eder. O oruclunun sevabı kadar, ona sevap verilir.

Eshab-ı kiram,  dediler ki: Ya Resullah!

Her birimiz  bir orucluya iftar verecek, onu doyuracak kadar zengin degiliz.  Resul  ”aleyhsselam”  buyurduki: Bir hurma ile hurma ile iftar verene,  de, yalnız su ile oruc acdırana da, biraz sür
ikram edene de, bu sevap verilecekdir.

Bu ay öyle bir ay ki, ilk günleri rahmet, ortası aff ve mağrifet ve sonu Cehennemden izad olmaktır. Bu ayda, emri altında olanların (işçinin, memurun askerin ve talebenin )

Ramazan Ayı  Kuran  Ayı  Ve  Orucun  Önemi

Uc Aylar Ne Zaman Basliyor 2020 Uc Aylar Duasi Nasil Okunur H1578824843 3f7462

Ramazan  Ayının Önemi  Nedir?

Ramazan ayını değerli kılan nedenlerden birisi, Kutsal kitabımız olan Kuran’ın bu ayda indirilmiş olmasıdır. Yüce Allah kuran’da “Ramazan ayı insanları  kurtuluş yolan götüren, doğruyu yanlıştan ayıran Kuran’ın indiği aydır.” (Bakara suresi, ayet 185)  buyurmuştur.

Ramazan ayı, ay takvimine (aya göre hesaplanan) göre, dokuzuncu ayın adıdır.
Ramazan ayının dinimizde büyük bir önemi ve diğer aylar arasında seçkin bir yeri vardır. Çünkü  kutsal  kitabımız Kuran  bu ayda indirilmeye başlamıştır. Kuran’da bin aydan daha hayırlı olduğunu bildirilen “kadir gecesi”  yine bu ay içinde kutlanır. Ayrıca İslam’ın temel ibadetlerinden olan oruç da bu ayda tutulur.

Bu nedenle Ramazan ayı, Müslümanlar için en kutsal aydır ve ona “on bir ayın sultanı” denilmiştir.
Kuran’,  Allah tarafından insanlara öğüt vermek ve yol göstermek için gönderilmiştir. Bu nedenle Kuran  insan için hayati değer taşır. Kuran okumak bir ibadettir. Peygamberimiz  Allah’ın bildirdiği görev ve  sorumluluklarımızı sıkça hatırlamamız için kuran’ı cok okumayı teşvik etmiştir.

Müslümanlar, Ramazan ayında Kur’an okumaya her zamankinden daha cok özen gösterirler. Bunun için evlerde veya camilerde bir araya gelerek,  her gün Kuran’dan yirmi sayfa okurlar.  Ramazan ayının sonuna geldiğin de ise Kuran’ı baştan sona bir kez okumuş olurlar  Buna hatim denir. Daha sonra hatim duası yapılır. Müslümanlar yıllar boyu bu geleneği devam ettirmişlerdir. Ramazan ayını önemli kılan etkenlerden biri de, dinimizin temel ibadetlerinden olan orucun bu ay içinde tutulmasıdır.

Kim Ramazan ayına ulaşırsa oruç tutsun  (Bakara suresi, 185. ayet) buyurarak, ramazan ayında oruç tutulması emretmektedir. Bu nedenle Müslümanlar ramazan ayı boyunca oruç tutarlar.

Ramazan ayı oruç ibadet ve sabır ayıdır.

Allah’ın rahmet ve bağış kapılarının açıldığı aydır. Sevgili Peygamberimiz, Ramazan ayında içtenlikle yapılan dua,  ibadet ve iyiliklerin  Allah katında daha değerli olacağını  bildirmiştir.

Ramazan ayı, ay takvimine (aya göre hesaplanan) göre, dokuzuncu ayın adıdır. 

Ramazan ayını değerli kılan nedenlerden birisi , kutsal kitabımız olan Kur’an2ın bu ayda indirilmiş olmasıdır. Yüce Allah Kuran’da  ”Ramazan ayı insanları kurtuluş yolan götüren, doğruyu yanlıştan ayıran Kuran’ın indiği aydır.”

Ramazanın Önemi

Yaşayımışımızda,  kültürümüzde ve dini inaçlarımızda, Ramazan’ın ayrı bir yeri ve önemi vardır. Halk arasında 11 ayın Sultanı diyorlar . Bu kutlu ayda oruç tutanlara ne mutlu . Hasta olanlar,  doğum  yapan  kadınlar  ve  aklı  beliğ   olumlu  olmayannlar oruçtan muaftırlar.

Ramazan ayı,  ailede ve toplumda birleştirici bir role sahiptir. Ramazan ayı,  geçmişten  günümüze  kültürümüzde oldukça özel bir yere sahiptir. Dini temelli ile birlikte sahip olduğumuz geleneklerimiz de bu ay içerisinde ihtiyacı
olan insanlara yardımcı olmayı,   kurduğumuz   güzel   sofralarda    sevdiklerimizi,   komşularımızı, dostlarımızı ağırlamamızı öğütler.

Oruç konusunda büyük yaratıcı Yüce Mevla’m bir sözünde şöyle der:  Ramazan ayı insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur’anın indirildiği aydır. Öyle ise sizden ramazan ayını idrak edenler oruç tutsun.

Kim o anda hasta veya yolcu olursa ( tutmadığı günler sayısınca) başka günlerde kaza etsin. Allah sizin için kolaylık ister. Zorluk istemez. Allah şükretmemizi ister. (bakara Süresi 185), Ramazan ayı sosyal ve toplumsal bakımından da güzel bir aydır.  Bereketi boldur. islami sohbet

komşularımızı, dostlarımızı ağırlamamızı öğütler.

Bu yüzden Ramazan sofraları, daima birleştiricidir. İhtiyaç sahiplerini, uzun zamandır görüşülemeyen aile fertleri bir araya getirir. Ramazan ayı, kültürümüzde oldukça önemli bir yere sahiptir. Bu ayda maddi ve manevi güzellikler bir arada yaşanır;  sevgi hoşgörü ve dayanışma gibi olumlu hissiyatlar ön plana çıkar. Dini açıdan taşıdığı önemle birlikte bireysel açıdan sorumluluk ay olarak nitelendirilebilir.

Bu ayda müminler  zekatlarını ve diğer sadakalarını hep bu ayda vermeyi tercih ederler. Özellikle bu ayda Türkiye genelinde Şehir şehir, ilçe ilçe ve köy köy iftar çadırları, iftar sofraları kurulur. Yemekler verilir. Zengin, fakir herkes bu yemeklere davet edilir.

1-Niyyet etmek,

2-Niyyeti ilk ve son vakitleri arasında yapmak,

3- Fecr-i sadik,  yani tan yeri agarmasindan,  güneşin batmasına kadar olan zaman (yani şer’i gündüz) içinde, orucu bozan şeylerden sakınmaktır.

Dua1

Sevgi  Ve  hoşgörü ayıdır.

Yine dini öğretiler ve gelenekelrşmzi, Ramazan ayında  sevgi ve hoşgörünün ön plana çıkmasını desteklemektedir.Bu ayın maneviyatını yaşayan insanlar birbirlerine karlı daha sayhılı ve hoşgörülü davranmaya çalışırlar. İnsanlar arasında artan sevgi  ve hoşgörünün toplumun  en küçük çekirdeği olan aileden  başlayarak toplum üzerinde olumlu etkileri vardır.

Sevgili Peygamberimiz, Ramazan ayında içtenlikle yapılan dua, ibadet ve iyiliklerin Allah katında daha değerli olacağını bildirmiştir.

Hayırlı ve bereketli Ramazanlar diliyorum.

Selam Ve Dua ile.

 

 

 

 

 

 

https://www.islamisohbetci.com/wp-content/uploads/2021/04/52433.jpghttps://www.islamisohbetci.com/wp-content/uploads/2021/04/52433-150x150.jpgGenelİslami Sohbet
Ramazan İyiliktir, Vakti Ramazan, Paylaşmaktır. İslamın beş şartlarından dördüncüsü, mubarek,  Ramazan   ayında hergün oruc tutmaktır. Oruc, hicretden onsekiz ay sonra Şaban ayının onuncu günü,  Bedr gazasından bir ay evvel farz oldu. islami sohbet  Ramazan  yanmak demektir. Çünkü, bu ayda oruc tutan ve tevbe edenlerin günahları yanar,  yok olur. Riyad-un-nasain kitabında diyorki:...