Peygamber Efendimizin Yıkanması ve Kefene Sarılması

Peygamber efendimizin yıkanması, kefenlenmesi, kabire konulması hakkında internet  aleminde bir çok  konular  mevcuttur. Bizler peygamber  efendimizin hayatından  biraz  kısa  olsa  Resûli Kibriya Efendimizin   yakınması  ve  onun defni ,kefene  sarılması  bizde  bu konu hakkında İslamisohbetci.com sitemizde paylaşmak istedim.

Rebiülevvel ayının 12’si Pazartesi günü Müslümanlar öğleden sonra akşama kadar işlerini yürütecek bir halifenin seçimiyle meşgul olduklarından, Peygamber Efendimizin yıkanması, teçhiz ve defni Salı gününe kaldı. O gün, Hz. Ebû Bekir’e Mescidi Nebevî’de umumî bîat yapıldıktan sonra bu işlere başlandı. Resûli Kibriya Efendimizin Hücrei Saadetlerinde yıkama işiyle meşgul olmak için Hz. Ali, Hz. Abbas, Fadl b. Abbas, Kuşem b. Abbas, Üsame b.
Zeyd ve Peygamberimizin âzadlısı Şükran (Salih) bulunuyordu. Bu arada, Ensârı Kiram da, bu ulvî hizmette bulunmak istiyordu. Bu husustaki arzularını izhar ettiler. Onları temsilen de Hz. Ali, Evs b.Havlî’yi içeri aldı.1209

Peygamber Efendimizin Yıkanması İşini Hz. Ali Yaptı

Yıkama işini Hz. Ali
Yıkama işini Hz. Ali yaptı; zîra, Resûli Kibriya Efendimiz, sağlığında ona, “Vefat ettiğim zaman, beni sen yıka.” diye vasiyet etmişlerdi. Evs b. Havlî testiyle su taşıyor, Hz. Abbas ile Üsame ve Şükran, Peygamberimizin üzerine su döküyorlardı. Hz. Ali de, eline sarmış olduğu bezle gömlek üzerinden ovuşturarak Peygamberimizi yıkıyordu.
Mübarek cesetleri son derece temizdi, mis gibi kokuyordu. Hücrei Saadet’in içini, o âna kadar görülmemiş güzel bir koku kaplamıştı. Peygamber Efendimizde, ölülerde görülegelen şeylerden hiçbirinden eser yoktu. Hz. Ali yıkarken, “Anam babamı sana feda olsun! Hayatında da, vefatında da temizsin, güzelsin yâ Resûlallah!..”12” diyordu.
Yıkama işi bittikten sonra, Hâtemû’lEnbiya Efendimiz, yine Hz. Ali, Hz. Abbas, Fadl b. Abbas ve Şükran tarafından kefene sarıldı.

Peygamber Efendimizin Üzerine Namaz Kılınması

Rebiülevvel ayının 13’ü, Salı günü öğleye doğru Resûli Kibriya Efendimizin yıkanma ve kefene sarılma işi tamamlandı. Hücrei Saadetinde şeririnin üzerine konuldu. Bundan sonra Hânei Saadetlerinin kapısını açtılar. Önce erkekler, sonra kadınlar, daha sonra da çocuklar, Fahri Âlem Efendimize karşı bu son vazifelerini huşu ve hüzün içinde îfa ettiler.

  Hz.Muhammed s.a.v  Efendimizin  Defni

Resûli Ekrem’in nereye defnedileceği hususu görüşüldü. Bir kısmı, Mekke’ye götürülmesini, diğer bir kısmı Medine’de ve Bakî Mezarlığına, bazıları ise mescidin içine defnedilmesini teklif etti. 1211 Fakat, Hz. Ebû Bekir, “Ben, Resûlullah’tan şu sözü işitmiştim ve hâlâ unutmamışımdır: ‘Cenâbı Hakk, her peygamberin ruhunu, o peygamberin
defnolunmak istediği yerde kabzetti.’ Dolayısıyla, Resûlullah’ı istirahat döşeğinin bulunduğu yere defnetmeliyiz!”1214 dedi. Bu teklif, Ashabı Kiram tarafından da benimsendi. Böylece, Resûli Kibriya Efendimizin, Hz. Aişe’nin evinde yattığı döşeğin altının kabir olarak kazılması kararlaştırıldı. Bundan sonra döşek kaldırılarak altı lahd tarzında
kazıldı. Hz. Bilâl ‘in, Müslümanları Ağlatması Resûli Kibriya Efendimiz henüz defnedilmemişti. Bu sırada Hz. Bilâl, hüzün ve hasret akıtan yanık sesiyle ezan okudu. “Eşhedü Enne Muhammede’rResûlullah.” dediği zaman, Ashabı Kiram hüngür hüngür ağlamaya başladı; Mescidi Nebevî, ağlama sesleriyle çalkalandı. Bu, Hz. Bilâl’in son ezanı oldu. Resûli Kibriya Hazretleri defnedildikten sonra artık ezan okumadı

Peygamber Efendimiz Kabre Konuluyor

Çarşamba gecesinin geç vakitleri idi. Nihayet, gönül ve gözyaşları arasında Serveri Kâinat’ın mübarek na’şını kabrine tevdi ettiler. Bu büyük, eşsiz ve benzersiz hayatın safhalarını gücümüzün yettiği kadar anlatmaya çalışıp burada bitirirken, duamız da şu: Allah’ım!.. Bizi dünyada Resulünün sünnetinden ayırma; âhirette ise şefaatinden mahrum kılma! Âmin… Âmin… Âmin…

Aslında   Konu çok  güzel bir konu    arkadaşlar  Peygamber efendimizin   son yolculugu ve bizlere  miras  bırakdıgı   Sünneti ve  Kuran-ı  Kerim  Bizleri  doğru  yoldan  ayrılmamız  için   doğru  yol.  Rabbim bizleri  onun  güzel hürmetine bizleri  af eylesin bizleri  doğru yolundan ayırmasın inşallah  şefaatinden mahrum  bırakma inşallah  Allahüme salli âla seyyidina Muhammedin ve âla ali seyyidina Muhammed ile Sallallâhu aleyhi ve sellem.

Peygamber Efendimizin Yıkanması

Peygamber Efendimizin Yıkanması

https://www.islamisohbetci.com/wp-content/uploads/2021/02/Peygamber-Efendimizin-Yikanmasi.jpghttps://www.islamisohbetci.com/wp-content/uploads/2021/02/Peygamber-Efendimizin-Yikanmasi-150x150.jpgadmindini sohbet
Peygamber Efendimizin Yıkanması ve Kefene Sarılması Peygamber efendimizin yıkanması, kefenlenmesi, kabire konulması hakkında internet  aleminde bir çok  konular  mevcuttur. Bizler peygamber  efendimizin hayatından  biraz  kısa  olsa  Resûli Kibriya Efendimizin   yakınması  ve  onun defni ,kefene  sarılması  bizde  bu konu hakkında İslamisohbetci.com sitemizde paylaşmak istedim. Rebiülevvel ayının 12'si Pazartesi günü Müslümanlar öğleden sonra...